Rettsak

 • Kina: Falun Gong-utøver i rettssak for sin overbevisning

  En Falun Gong-utøver ble den 23. mai 2019 fengslet fordi hun nektet å frasi sin tro på Falun Gong. Advokaten hennes krevde "ikke skyldig" og krevde løslatelse av henne. Utøveren som er 51 år, vitnet også til sitt eget forsvar. Hun argumenterte med at ingen lov kriminaliserer Falun Gong i Kina og at hun ikke gjør noe galt i å opprettholde sin overbevisning. Falun Gong, også kjent som Falun Dafa, er en åndelig meditasjonsmetode som er blitt forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999.
 • Kina: Falun Gong-utøvere dømt til fengsel for sin overbevisning

  To Falun Gong-utøvere ble dømt til fengsel i begynnelsen av november 2018 for å ha delt ut informasjonsbrosjyrer om Falun Gong. Falun Gong er en kultiveringsmetode for kropp og sinn som er blitt forfulgt av kommunistregimet i Kina siden 1999. Familiene deres mottok dommene om ettermiddagen den 7. november 2018. Zhao ble dømt til 18 måneder og Wang ble dømt til 14 måneder i fengsel.
 • Kina: Falun Gong-utøver ble uten forvarsel ulovlig arrestert

  Offiserene konfiskerte Luo sine Falun Gong-bøker og 58.000 yuan i papirsedler. Hun ble uten forvarsel ulovlig stilt for retten den 7. desember 2018. Myndighetene varslet ikke Luo sin familie.
 • Kina: Advokat fikk ikke informasjon om klientens rettssak

  En kvinne som ble arrestert for sin overbevisning, fikk en rettsoppnevnt advokat under den andre høringen. Hennes egen advokat ble ikke informert om høringen, og familien ble nektet å møte opp i rettssalen. Utøveren ble arrestert den 15. mars 2016 fordi hun nektet å frasi seg Falun Gong, som er en åndelig disiplin som blir forfulgt av det kinesiske kommunistregimet.
 • Kina: En utøver nær forfulgt til døde

  En utøver ble arrestert i sin bolig om morgenen den 20. april 2018. Flere tjenestemenn fra den lokale sikkerhetsavdelingen kom til boligen hennes. Etter 13 dager i forvaring ble hun alvorlig syk. Til tross for den kritiske tilstanden, nektet retten å løslate henne av medisinske årsaker.
 • Kina: Advokat ble nektet å representere Falun Gong-utøver i retten

  En Falun Gong-utøver som ble arrestert, fikk en advokat til å forsvare sin rett til trosfrihet, men han ble nektet tillatelse til å representere henne i retten. Falun Gong er en åndelig metode som blir forfulgt av det kinesiske kommunistregimet. Hun ble arrestert den 23. juni 2017 fordi hun ringte til folk og opplyste om forfølgelsen av Falun Gong.
 • Kina: Dømt til tre års tvangsarbeid for sin tro på Falun Gong

  Ei kvinne i Ji'nan ble dømt til tre års fengsel for å “ha brukt en sekt til å undergrave håndheving av loven”. Det er et standard-påskudd og det kinesiske kommunistregimets forsøk på å ramme og fengsle Falun Gong-utøvere.
 • Kina: Overingeniør sendte klage etter å ha vært arrestert over 20 måneder mer enn tillatt

  En utøver som er overingeniør, har vært arrestert i et varetektssent i ett år og åtte måneder. Saksøker sendte saken til distriktsretten for elleve måneder siden, men saken er fortsatt ikke i rettens saksbehandlingssystem.
 • Advokat hindret i å forsvare Falun Gong-utøver

  En Falun Gong-utøver ble dømt til fem års fengsel i desember 2016 av retten. Han anket til lagmannsretten. Lagmannsretten returnerte anken til en byret for å innhente mer informasjon i april 2017 og dømte ham på nytt den 27. juni 2017. Retten ventet til 25. juli før de sendte vedtaket til utøveren.
 • Kina: Arrestert for å ha informert om Falun Gong og forfølgelsen

  En utøver har vært arrestert i nesten seks måneder fordi hun delte ut brosjyrer om Det kinesiske kommunistpartiets forfølgelse av hennes åndelige tro på Falun Gong. For tiden sultestreiker hun på et forvaringssenter. Utøveren ble arrestert den 26. januar 2017 av to sivilkledde politioffiserer fra en politistasjon. Politiet ransaket hjemmet hennes. De tok med seg fire datamaskiner, skivere, DVD-brennere og også informasjonsmateriell som hun hadde hjemme.
 • Advokat ble nektet å se saksdokumenter

  En utøver ble dømt til tre års fengsel i desember 2016 for å praktisere Falun Gong. Advokaten hans prøvde gjentatte ganger å få innblikk i klientens sakspapirer, men ble nektet hver gang å se papirene. Etter dommen anket utøveren saken. Familien og utøveren ble hele tiden dårlig behandlet.
 • Politiet trakasserte Falun Gong-utøvere utenfor rettssalen

  Pingdu distrikstrett i Shandong hadde nok en høring mot den kvinnelige Falun Gong-utøveren den 18. januar 2017. Hun var anklaget for å “bruke en kult for å underminere rettshåndhevelse”. Det er et standard uttrykk som blir brukt av det kinesiske kommunistregimet for å forfølge utøverne. Ca ti Falun Gong-utøvere og slektningene hennes som ventet utenfor rettslokalet, ble trakassert av politiet.
 • Mor og datter satt fri etter at påtalemyndigheten avviste saken

  Ei ung kvinne og hennes mor som begge er Falun Gong-utøvere, ble internert for sin overbevisning. De ble satt fri etter at lokale påtalemyndigheter to ganger sendte saken deres tilbake til politiet med henvisning om utilstrekkelig bevis.
 • Eldre mann dømt til 10 års fengsel for å gi vekslepenger

  En mann på 67 år ble dømt til 10 års fengsel for å ha gitt en kyllingselger vekslepenger. Han ble gitt denne lange dommen fordi sedlene han ga, hadde håndskrevne beskjeder om Falun Gong, som er en spirituell metode som blir forfulgt av Det kinesiske kommunistpartiet. Han gir Falun Gong æren for å ha kurert et alvorlig hjerteproblem og sa en gang: ”Jeg var en døende mann, men Falun Gong har gitt meg et nytt liv. Hvordan kan jeg slutte med å gjøre en så god metode?”
 • “Det finnes ikke noen lov i Kina som kriminaliserer Falun Gong”

  En Falun Gong-utøver ble nylig stilt for retten for å ha distribuert informasjon om Falun Gong, som er en spirituell metode som forfølges av Det kinesiske kommunistpartiet. Utøveren ble arrestert den 13. juli 2016 og møtte i retten den 1. desember. Advokaten hans sa at han var uskyldig fordi det ikke finnes noen lov i Kina som kriminaliserer Falun Gong og at hans klient bare utøvde sin konstitusjonelle rett til trosfrihet og pressefrihet.