Kina: Overingeniør sendte klage etter å ha vært arrestert over 20 måneder mer enn tillatt

Liu Guiying som er overingeniør fra det 29. Instituttet for elektronisk informasjonsselskap i Chengdu by i Sichuan provinsen, har vært arrestert i Chengdu varetektssenter i ett år og åtte måneder. Saksøker sendte saken til Jinniu distriktsrett for elleve måneder siden, men saken er fortsatt ikke i rettens saksbehandlingssystem.

Lius advokat poengterte at det ikke noe lovlig grunnlag for å tiltale henne basert på bevis. Hun er videre blitt anholdt langt over den lovlige grensen. Ifølge artikkel 96 av kriminalloven burde styresmaktene løslate henne umiddelbart.

Arrestert for å benytte hennes rett til å saksøke
Liu er blitt arrestert, torturert og sendt til arbeidsleir fordi hun praktiserer Falun Gong. Hun sendte en anmeldelse mot den tidligere kinesiske lederen Jiang Zemin, som startet forfølgelsen av Falun Gong i 1999. Hun ble som følge av dette arrestert i hjemmet den 25. novemver 2015 av politikonstabler fra Chadinzi politistasjon. Hjemmet hennes ble ransaket.

Advokat har gjentatte ganger forlangt at saken oppheves
Lius advokat har prøvd å kommunisere med de offentlig ansatte som er ansvarlige for saken, uten resultat. Gan Yiwei som er politi, fortalte omsider advokaten at han var kun assistant ved kontoret og at saken var kontrollert av det lokale 610-kontoret.

Påtalemyndigheten sendte saken tilbake til politiet to ganger fordi det var for lite bevis. Lius advokat sendte et brev i mai 2016 og foreslo å ikke forfølge saken. Han poengterte at bevisene som er skaffet gjennom husransakelse, er ulovlige og ikke kan brukes som bevis.

Ren Lijun fra påtalemyndigheten svarte ikke advokaten direkte. Han sa at tiltalen var deres felles beslutning.

Oversatt etter:
http://www.clearwisdom.net/html/articles/2017/8/24/165151.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.