Rettsak

 • Mor og datter satt fri etter at påtalemyndigheten avviste saken

  Ei ung kvinne og hennes mor som begge er Falun Gong-utøvere, ble internert for sin overbevisning. De ble satt fri etter at lokale påtalemyndigheter to ganger sendte saken deres tilbake til politiet med henvisning om utilstrekkelig bevis.
 • Eldre mann dømt til 10 års fengsel for å gi vekslepenger

  En mann på 67 år ble dømt til 10 års fengsel for å ha gitt en kyllingselger vekslepenger. Han ble gitt denne lange dommen fordi sedlene han ga, hadde håndskrevne beskjeder om Falun Gong, som er en spirituell metode som blir forfulgt av Det kinesiske kommunistpartiet. Han gir Falun Gong æren for å ha kurert et alvorlig hjerteproblem og sa en gang: ”Jeg var en døende mann, men Falun Gong har gitt meg et nytt liv. Hvordan kan jeg slutte med å gjøre en så god metode?”
 • “Det finnes ikke noen lov i Kina som kriminaliserer Falun Gong”

  En Falun Gong-utøver ble nylig stilt for retten for å ha distribuert informasjon om Falun Gong, som er en spirituell metode som forfølges av Det kinesiske kommunistpartiet. Utøveren ble arrestert den 13. juli 2016 og møtte i retten den 1. desember. Advokaten hans sa at han var uskyldig fordi det ikke finnes noen lov i Kina som kriminaliserer Falun Gong og at hans klient bare utøvde sin konstitusjonelle rett til trosfrihet og pressefrihet.
 • Advokat krevde bevis på gyldighet av arrestasjonen

  En utøver møtte i retten den 8. november 2016. Han nektet å frasi seg Falun Gong, som er en åndelig metode som blir forfulgt av det kinesiske kommunistregimet. Advokaten hans sa i retten at politiet ikke hadde lagt fram en ransakingsordre da de arresterte ham. De ransaket hjemmet hans den 3. desember 2016. Bare noen få dager etter høringen ble advokaten informert av retten at han skulle se på saksmappen en gang til. Advokaten ble sjokkert da han så at en ransakingsordre var lagt til.
 • Advokat anmodet aktor å droppe urettmessige sak

  En ingeniør ble arrestert av tjenestemenn fra en politistasjon og distriktets kriminalpoliti den 25. juni 2016. Det var kun få måneder etter at hun ble løslatt fra et kvinnefengsel. Der var hun fengslet i fem år for å ha hengt opp små plakater om forfølgelsen av Falun Gong i Kina. Den siste arrestasjonen av henne skyldtes at hun hang opp noen lignende informasjonsplakater. Etter politiets varetekt surret de henne inn med tape og låste henne inne i et jernbur.
 • Forsvarsadvokat: "Hvordan kan lære om gode verdier være ulovlig?"

  Politiet arresterte og fornærmet to Falun Gong-utøvere i desember 2015 for å dele ut informasjonsmateriell om Falun Gong som er en åndelig metode og som for tiden blir forfulgt i Kina. Saken ble prøvd i retten den 24. november 2016. Begge erklærte seg ”ikke skyldige”. I rettssalen viste aktor bilder av brosjyrer, tidsskrifter og DVD’er som angivelig inneholdt informasjon om Falun Gong, som bevis mot de to utøverne. Da en forsvarer krevde å se faktiske bevis, avslo dommeren forespørselen.
 • Fire Falun Gong utøvere arrestert og skal møte i retten

  Nylig fikk fire Falun Gong-utøvere og advokatene deres datoene for rettsavhøring. De ble tatt av politiet sent i april og tidlig i mai 2016. Datoene for møte i retten var mellom 24. november og 29. november. Ifølge utøvernes advokater og familier blir helsen til noen av de internerte utøverne stadig dårligere.
 • Utøver dømt til fengsel for å ha anmeldt tidligere diktator

  ”Jeg heter Huang Jinxia. Jeg sendte inn anmeldelser til påtalemyndighetene i juni 2015. Over ti politimenn fra Shenzhen politistasjon tvang seg inn i boligen min og ransaket den. De fortalte meg at de hadde anmeldelsen min og konfiskerte Falun Gong-bøkene og andre personlige eiendeler. De førte meg til politistasjonen og forhørte meg om hvorfor jeg anmeldte Jiang og forsøkte å sende meg til forvaringssenteret Changchun nr. 4. Forvaringssenteret, derimot, nektet å ta imot meg på grunn av det høye blodtrykket mitt. Politiet måtte løslate meg.”
 • Dommer beordret advokater fjernet i rettssak mot Falun Gong-utøver

  En dommerfullmektig ga ordre at forsvareren skulle føres ut av rettssalen under rettssaken ved en fylkesrett. Dommeren tok beslutningen etter at advokaten gjentatte ganger hadde uttalt at å praktisere Falun Gong er lovlig. Advokaten argumenterte med at ingen kinesisk lov forbyr Falun Gong og at Den kinesiske konstitusjonen beskytter trosfrihet.
 • Tre utøvere fengslet for sin overbevisning

  Tre innbyggere ble overført til fengsel. De ble dømt for å ha nektet å gi opp Falun Gong, som er en åndelig metode og som forfølges av det kinesiske kommunistregimet. De ble arrestert sammen den 13. juli 2015. I månedene som fulgte forsøkte de lokale myndighetene mange ganger, uten hell, å få de tre Falun Gong-utøverne til å oppgi advokatene sine og ”tilstå” påståtte forbrytelser.
 • "Vi vil ta kroppsdelene dine"

  Da en utøver ble arrestert, truet politiet med at de indre organene hennes ville bli fjernet, uten hennes samtykke. Da de forsøkte å sende henne til et forvaringssenter, ble hun avvist på grunn av den dårlige helsetilstanden hennes. I 2015 ble hun igjen arrestert og stilt for retten. Hun sa til dommeren at hun aldri ville gi opp Falun Gong. Den siste rettssaken ble holdt den 1. september 2016.
 • To utøvere stilt for retten i all hemmelighet

  To Falun Gong-utøvere ble stilt for retten i all hemmelighet ved fylkesretten den 1. juni 2016 uten at familiene eller advokatene deres hadde blitt informert. Begge ble arrestert i mai 2014 mens de delte ut informasjonsmateriell om Falun Gong og forfølgelsen. De ble løslatt mot kausjon i august 2014 etter å ha blitt tvunget til å skrive erklæringer om å fornekte Falun Gong. Den ene utøveren ble arrestert igjen den 7. april 2016 og ført til et forvaringssenter. Kort etter ble den andre utøveren arrestert og ført til et annet forvaringssenter.
 • Utøver dømt i hemmelighet til tre års fengsel

  Falun Gong-utøver ble i mars 2016 stilt for retten og dømt i hemmelighet til tre års fengsel for hennes tro på Falun Gong. Falun Gong er en spirituell metode som blir forfulgt av Det kinesiske kommunistiske partiet. Utøveren var 29 år og ble arrestert av sikkerhetspolitiet den 28 august 2015. Hun ble holdt i et forvaringssenter og ble stilt for retten i mars 2016. Hun anker nå den tre år lange fengselsdommen.
 • Advokat forsvarte en Falun Gong-utøver i retten

  En Falun Gong-utøver fikk saken sin prøvd for retten den 28. juli 2016. De sa hun hadde ”… brukt en kult-organisasjon for å undergrave rettshåndhevelse av loven”; et standardpåskudd som benyttes av det kinesiske kommunistregimet for å dømme utøvere av den åndelige metoden Falun Gong. Advokaten hennes krevde en ”ikke skyldig dom”, den første lokale Falun Gong-saker, og argumenterte med at ingen lov i Kina kriminaliserer Falun Gong. Rettens formann ble tydelig tatt på sengen, og han sa til påtalemyndigheten: ”Gå og dobbeltsjekk om dette er sant.”
 • Forsvarsadvokat krevde ”ikke skyldig” dom

  En arbeider ved et fylkes skogsdepartement hjalp venner å søke oppreisning mot Jiang Zemin, den tidligere kinesiske diktatoren. Jiang startet forfølgelsen av Falun Gong, noe som førte til en mengde arrestasjoner. Som Falun Gong-utøver er hun fast bestemt på at ingen skal bli forfulgt for å utøve den konstitusjonelle retten til trosfrihet.