Kina: Falun Gong-utøvere dømt til fengsel for sin overbevisning

To innbyggere i Baoding by ble dømt til fengsel i begynnelsen av november 2018 for å ha delt ut informasjonsbrosjyrer om Falun Gong. Falun Gong er en kultiveringsmetode for kropp og sinn som er blitt forfulgt av kommunistregimet i Kina siden 1999.

Familiene til Zhao Lanchi og Wang Yanru mottok dommene fra Qingyuan tingrett om ettermiddagen den 7. november 2018. Zhao ble dømt til 18 måneder og Wang ble dømt til 14 måneder i fengsel.

Advokaten til Zhao anket dommen den 19. november etter å ha møtt Zhao på forvaringssenteret.

De to Falun Gong-utøverne har sittet i forvaring siden arresten den 3. januar 2018. Da ble de stoppet og rapportert til politiet for å ha distribuert Falun Gong-relatert informasjon.
Påtalemyndigheten i Qingyuan godkjente arresten den 9. februar. Datteren til Zhao og advokaten hans har blitt sendt rundt over alt da de forsøkte å få ham løslatt hos de forskjellige offentlige kontorene.

En rettsansatt truet familien til Zhao med at han ville få en streng dom hvis de ikke droppet advokaten. Familien valgte å la advokaten fortsette for å representere Zhao.

Qingyuan tingrett arrangerte høring for de to utøverne den 25. juli 2018 ved Baoding bys forvaringssenter. Flere andre lokale Falun Gong-utøvere har fra tid til annen hatt høringer på det samme forvaringssenteret.

Mange sivilkledde politimenn stod utenfor forvaringssenteret under rettshøringen. De hindret lokale Falun Gong-utøvere fra å delta i rettsaken.

Zhao og Wang ble dømt for å ha «brukt en kult-organisasjon for å underminere rettshåndhevelse». Dette er et standard påskudd og et uttrykk regimet bruker for å fengsle Falun Gong-utøvere. Advokaten til Zhao la frem saken og sa at Zhao var uskyldig. Zhao forsvarte også seg selv og argumenterte med at dette var innenfor hans konstitusjonelle rettighet å praktisere Falun Gong og at han ikke hadde brutt noen lov i å gjøre dette.

Datteren til Zhao vitnet om at farens helse var blitt bedre etter at han praktiserte Falun Gong. Hun refererte også til en notis fra «Den kinesiske administrasjonen for trykk og publisering» hvor det sto at de hadde lettet på forbudet mot å trykke Falun Gong-bøker i 2011. Med dette argumenterte hun at faren ikke skulle vært straffet for å ha Falun Gong-bøker og andre relaterte trykk i sitt hjem. Hun krevde at faren ble frifunnet. Men fire måneder senere fikk Zhao likevel fengselsstraff.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/12/6/173530.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.