Advokat hindret i å forsvare Falun Gong-utøver

Falun Gong utøver Sun Tongquing ble dømt til fem års fengsel i desember 2016 av retten i Shuangcheng i Heilongjiang provinsen. Han anket til lagmannsretten.

Lagmannsretten returnerte Suns anke til byretten i Harbin for å innhente mer informasjon i april 2017 og dømte ham på nytt den 27. juni 2017. Retten ventet til 25. juli før de sendte vedtaket til Sun. Lagmannsretten vedtok å opprettholde den opprinnelige dommen den 14. juli og ga den endelige beslutningen i rettssaken den 27. juli.

Lagmannsretten villedet Suns advokat og familie i forbindelse med rettssaken den 27. juli. Advokaten fikk først beskjed om at rettssaken var kl 10, men de forandret den til kl 13 og deretter til klokken 11. Da Suns advokat og familie ankom retten den 27. juli, hadde rettssaken allerede startet, og Sun måtte møte dommer og aktor alene.

Før rettssaken startet, ga dommer Dong Shijie beskjed til meddommerne om å hindre Suns advokat å forsvare ham. Aktor Han Yinghui fra Harbin påtalemyndighet sa at Sun måtte undertegne og dermed godkjenne den opprinnelige dommen, men Sun nektet.

Sun Tongqing var allerede fengslet i Hulan fengsel i Heilongjiang provinsen.

Arrestasjon og rettsak i 2016
Den 6. mai 2016 dro Sun til en Falun Gong-utøvers hjem. Han hadde med en pc for å fikse den. Han ble arrestert av offiserer fra Shuangcheng politiavdeling som gjemte seg nær utøverens hjem.

Suns sak ble prøvd for Shuangcheng rett den 9. desember 2016, men familie og advokat ble ikke varslet. Bare dommer Hu Yelin, to jurymedlemmer, to fogder, en politioffiser og aktor Zhang Zhenting var til stede i rettssalen.

Zhang Zhenting sa at Sun måtte få en streng straff fordi han tidligere hadde vært to ganger i tvangsarbeidsleir. Sun sa at å praktisere Falun Gong ikke er ulovlig. Zhang nektet Sun å nevne ordet Falun Gong. ”Han truet Sun og sa: ”Jeg skal sørge for at du får en streng straff!”

Dommer Hu Yelin aksepterte at Zhang truet Sun.

Oversatt etter:
http://www.clearwisdom.net/html/articles/2017/9/7/165324.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.