Rettsak

 • Autist venter på moren som er fengslet for å praktisere Falun Gong

  En Falun Gong-utøver som hadde mistet jobben som lærer, ble arrestert hjemme sammen med mannen og andre utøvere den 14. mars 2015. Politiet anla sak mot henne fordi hun praktiserte Falun Gong. De oversendte saken til påtalemyndigheten i mai. Påtalemyndigheten avviste nylig saken på grunn av mangel på bevis.
 • Utøvere fortalte dommeren at Falun Gong er bra

  To Falun Gong utøverne ble saksøkt i en byrett den 26. november 2014. Forsvarsadvokatene deres ba om ”ikke skyldig”-dom. Begge de tiltalte utøverne opplyste dommeren om hvordan de hadde hatt fordeler av å praktisere Falun Gong. Den ene utøveren er 45 år gammel og eier av en systue. Hun fortalte dommeren at hun begynte å praktisere Falun Gong i løpet av sin forrige internering. Hun ble satt i fengsel i 2000 for en forbrytelse hun hadde begått. Da hun begynte å praktisere, kom hun i god form, ble frisk og endret seg til å bli en god person.
 • 129 Falun Gong-utøvere i Hebei provinsen anmelder Jiang Zemin

  129 Falun Gong-utøvere fra Shenzhou i Hebeiprovinsen har anmeldt Jiang Zemin til påtalemyndigheten i Kina. Jiang Zemin er hovedpersonen bak forfølgelsen av Falun Gong. Anklagene ble sendt til påtalemyndigheten i slutten av mai. Flesteparten av de som har anmeldt Jiang, er bønder som fikk både helse og moral forbedret etter at de begynte å praktisere Falun Gong. Under Jiangs forfølgelse har disse lovlydige borgerne blitt arrestert, fengslet og innesperret i forvaringssentre, tvangsarbeidsleire og sentre for hjernevask på grunn av sin overbevisning.
 • Falun Dafa-plakater og skilt dukket opp

  Plakater og bannere med budskap relatert til Falun Dafa har vært synlige i Langfang i Hebei provinsen siden midten av juni 2015. Budskapene varierer: “Global domstol for å få Jiang Zemin for retten”, “Falun Dafa er bra”, “Sannhet-Medfølelse-Toleranse er bra” og “Oppløsning av Det kinesiske kommunistpartiet er himmelens mandat – meld deg ut av partiet for din egen sikkerhet.”
 • Falun Dafa-utøver sonet i fem år. Anmelder Jiang Zemin

  En Falun Dafa-utøver som ble forfulgt for sin tro og har sittet i fengsel i fire år og tvangsarbeidsleir i ett år, har innlevert en anmeldelse mot den tidligere lederen av Det kinesiske kommunistpartiet, Jiang Zemin. Denne anmeldelsen er en fortsettelse av de pågående søksmålene mot Jiang. Den kinesiske loven tillater innbyggere å anmelde kriminelle saker. Mange utøvere utnytter nå denne juridiske rettigheten. Utøveren anmelder Jiang for forbrytelser som folkemord, tortur og berøvelse av personlig frihet og eiendom.
 • Par saksøker Jiang Zemin, tidligere kinesisk president

  Falun Dafa-utøver Li Shuping og konen har anlagt sak mot Jiang Zemin som tidligere var leder for Det kinesiske kommunistpartiet. Anklagen holder Jiang ansvarlig for de urettmessige arrestasjonene og torturen Li Shuping og konen ble utsatt for fordi de praktiserer Falun Gong. De sendte søksmålet til folkets høyesterett i Hunan provinsen i Kina den 25. mai 2015.
 • Forbereder rettsak mot Jiang Zemin

  Tidligere leder av Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) Jiang Zemin dominerte kinesisk politikk i over to tiår. Jiang beordret forfølgelsen av Falun Gong i 1999. Den pågående forfølgelsen er ansvarlig for drap, fengsling og tortur av utallige Falun Gong-utøvere. Men tiden er i endring. Fordi utøvere har holdt motet oppe og informert om Falun Gong og forfølgelsen, dukker det nå opp rettsaker mot Jiang Zemin.
 • Kinesisk menneskerettighetsadvokat lam etter tortur

  ”Wang Yonghang, som er utnevnt til en av Kinas ti fremste menneskerettighetsadvokater, er nå lam fra livet og ned som et resultat av langvarig tortur i et kinesisk fengsel.” Det skrev menneskerettighetsadvokaten Tang Jitian på den populære, kinesiske sosialnettsiden Weixin den 14. januar 2015. Wang Yonghang som nå er 42 år gammel, har vært forfulgt siden juni 2009.
 • Ektemann nektet å betale bestikkelse. Konen stilt for retten

  En utøver ble stilt for retten den 25. november 2014 fordi hun utøvde Falun Gong. Utøveren kunngjorde i retten at tilståelsen som ble brukt under tiltalen, var ugyldig fordi den ble gjort av politiet under falske forutsetninger. Utøverens ektemann ble brakt ut av rettssalen etter at han tilbakeviste aktors ubegrunnede påstander mot konen.
 • Påtalemyndighet utfordret av advokat etter fabrikkert vitneutsagn

  En utøver ble arrestert den 25. april 2014 fordi hun praktiserte Falun Gong. Familien hevder at arrestasjonen var ulovlig, og de nektet å undertegne arrestordren utstedt av myndighetene. De ansatte to menneskerettighetsadvokater for å forsvare utøveren i retten. Advokatene sjekket nøye bevisene som påtalemyndighetene hadde sørget for før rettssaken den 5. desember 2014.
 • Falun Gong-utøver ble nektet å snakke i retten

  En utøver som var lærer, ble stilt for retten om morgenen den 22. oktober 2014. Utøveren og advokaten erklærte ham ikke skyldig, men dommeren stoppet forsvarstalen. Konen til utøveren gav dommeren informasjonsbrosjyre om Falun Gong og forfølgelsen og sa: “Du har nektet meg retten til å snakke. Derfor anbefaler jeg at du leser dette materialet etter rettssaken.”
 • Offentlig tjenestemann: “Unødvendig å følge loven i Falun Gong-saker”

  “Vi trenger ikke overholde loven når vi håndterer Falun Gong-saker, og det er unødvendig å informere familiene», var svaret de fikk av en offentlig tjenestemann da flere krevde en forklaring på at slektningene deres hadde fått hemmelige domsavsigelser. Tre utøvere ble arrestert i februar og mars 2014. Retten dømte dem i all hemmelighet til tre års fengsel i september 2014 uten å informere familiene.
 • Kvinne fengslet for å sende håndskrevne brev om forfølgelsen

  Ei kvinne ble satt i fengsel den 15. september 2014 for å ”ha underminert håndhevingen av loven». Bevisene aktor presenterte i retten under den første rettssaken, var 12 håndskrevne brev som avslørte forfølgelsen av Falun Gong i Kina. Han hevdet at han hadde mottatt ett av brevene og ble irritert. Derfor utgjør utsendelsen av slike brev «en underminering av håndhevelse av loven».
 • To utøvere stilt for retten for andre gang

  En domstol prøvde å dømme en Falun Gong-utøver for andre gang den 7. mai 2014, uten offentlig kunngjøring av rettssaken. På rettsdagen sto informasjon om de andre rettssakene på den elektroniske tavlen foran inngangen til rettssalen, men det var ingen informasjon om rettssaken til utøveren. Setet til rettens dommer sto tom. Det satt bare et mannlig og et kvinnelig jurymedlem i domstolene.
 • Utøver ulovlig dømt

  En utøver ble ulovlig arrestert i 2013. Retten dømte henne i hemmelighet til tre og et halvt års fengsel i april 2014. Familien ble ikke underrettet. Utøveren var ute i gaten og snakket med folk om Falun Gong i byen den 28. juni 2013. En av innbyggerne meldte henne til politiet. Utøveren ble arrestert og ført til en politistasjon.