Kina: Utøver i retten. Forsvaret ble stadig avbrutt av dommeren

Ei kvinne fra Qinhuangdao by i Hebei-provinsen møtte i Changli rett den 17. juli 2019 fordi hun nektet å frasi seg sin tro på Falun Gong, som er en åndelig metode som har blitt forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999.

Peng Xiuli sin advokat krevde «ikke-skyldig» for henne. Hun vitnet også til sitt eget forsvar.

Overdommer Wei Yongli forstyrret jevnlig forsvaret og gikk videre til neste spørsmål før de var ferdige med å svare. Wei truet med å frata advokaten lisensen og rapportere ham til det lokale juridiske kontoret hvis han fortsatte å kreve «ikke-skyldig» for Falun Gong-utøvere.

På Pengs forespørsel spilte Wei en overvåkningsvideo av arrestasjonen. Videoen viste to personer som omringet Peng og tok henne med til politistasjonen. Videoen viste også politiransakningen av hjemmet mens det ikke var noen til stede. Falun Gong-bøkene hennes, datamaskinen og Falun Dafa-materiell ble konfiskert.

Dommer Wei spurte: "Er det sant at politiet fant straffbare bevis, som Falun Gong-bøker og annet materiell hjemme hos deg?"

Hun svarte: "Jeg skader ingen lov ved å praktisere Sannhet, Medfølelse og Toleranse. Det som er konfiskert fra hjemmet mitt, er ikke relevant i denne saken."

Wei fortsatte: "Hvor fikk du bøkene og flyerne fra?"

Peng nektet å svare og sa igjen at de ikke hadde noe med denne saken å gjøre. Da hun fortalte om hvilke fordeler hun hadde hatt både fysisk og mentalt av å praktisere Falun Gong, avbrøt Wei henne og nektet henne å fortsette.

Wei snudde seg da til advokaten og stilte ham spørsmål. Advokaten argumenterte med at ingen lov kriminaliserer Falun Gong i Kina og at klienten hans hadde frihet til å tro og praktisere Falun Gong. Han siterte en notis fra Det kinesiske publikasjonsbyrået fra 2011 som opphevet forbudet mot publisering av Falun Gong-bøker og relatert materiell.

Han påpekte også at mens aktor beskyldte Peng for "Underminering av rettshåndhevelsen med å delta i en kultorganisasjon", som er et standard påskudd brukt av kommunistregimet til å fengsle Falun Gong-utøvere, mislyktes hun med å vise hvilken lov Peng angivelig hadde hindret.

Dommeren avsluttet høringen uten å avsi noen dom.

Arrestasjon og internering
Peng ble arrestert 3. november 2018 mens hun snakket med folk om Falun Gong. Politiet avhørte henne på politistasjonen og ransaket hjemmet hennes. Hun er blitt holdt ved Qinhuangdao interneringssenter.

Pengs arrestasjon forårsaket et stort mentalt press for faren. Han døde fem dager senere. Peng fikk ikke delta i begravelsen.

På interneringssenteret fikk hun problemer med helsen. Hun fikk blant annet høyt blodtrykk og uregelmessig hjerterytme.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/7/27/178599.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.