Nyheter fra Kina

Mishandling og tortur i forfølgelsen | Det kinesiske folk våkner opp til fakta | Propaganda | Annet | Rettsak

 • Kina: Mann ble arbeidsufør i fengsel. Arrestert på ny

  En Falun Gong-utøver ble dømt til 13 års fengsel i 2011. Etter nærmere fire år i fengsel ble han torturert til han ikke lenger kunne ta vare på seg selv. Han ble løslatt på prøve i august 2017. Den 6. august 2018 ble han igjen arrestert. Tjenestemenn bar ham inn i en politibil, til tross for at helsen hans fremdeles var meget svak. Familien vet ikke hvor han befinner seg på det nåværende tidspunktet.
 • Kina: Kreftsyk kvinne i fengsel blir nektet løslatelse

  En Falun Gong-utøver soner en seks år lang dom for å ha praktisert Falun Gong, en åndelig metode som har vært forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999. Fengselet nekter prøveløslatelse på medisinsk grunnlag og besøk av familien til en kvinne med langt fremskreden livmorhalskreft.
 • Kina: Arrestert på jernbanestasjon

  En Falun Gong-utøver ble arrestert ved en jernbanestasjon på vei hjem den 29. mai 2018. Fordi han hadde med seg informasjonsmateriell om Falun Gong, førte de ham til jernbanens politistasjon. Tjenestemenn ønsket å sjekke innholdet i pc'en hans, men han nektet å samarbeide. Politiet overleverte ham til politiet i en annen by den 30. mai. De avhørte ham og ba ham overlevere datamaskinen, men han nektet fremdeles.
 • Kina: Falun Gong rettsak avvist grunnet manglende bevis

  En utøver ble arrestert i august 2017 fordi han sendte brev som inneholdt informasjon om Falun Gong, som er en spirituell metode og som er blitt forfulgt av kommunistregimet i Kina siden 1999. Hjemmet hans i ble ransaket, og han ble internert i over ett år. Saken hans ble sendt til en domstol, men domstolen returnerte saken til påtalemyndigheten grunnet manglende bevis og fordi fakta rundt saken var uklare.
 • Kina: "Det er greit å slå Falun Gong-utøvere ihjel"

  En polititjenestemann som slo en 80 år gammel Falun Gong-utøver, sa til ham: "Det er greit å slå deg ihjel." Falun Gong, også kjent som Falun Dafa, er en metode for kropp og sjel som har vært forfulgt av kommunistregimet siden 1999. I løpet av den brutale 19 år lange forfølgelsen har mange utøvere, inkludert de eldre, blitt utsatt for ulike torturmetoder og overgrep for å nekte å frasi seg sin overbevisning.
 • Kina: Lærer dømt til to år for å ha studert Falun Gong-bøker

  En 57 år gammel engelsklærer fra Hulunbeir leste i en Falun Gong-bok sammen med 13 andre utøvere den 24. august 2017. 20 tjenestemenn brøt seg plutselig inn og arresterte dem. Falun Gong, også kjent som Falun Dafa, er en kultiveringsmetode for kropp og sjel som har vært forfulgt av kommunistregimet siden 1999.
 • Kina: Politiet låste seg ulovlig inn i en kvinnes bolig og konfiskerte Falun Gong-bøker

  En Falun Gong-utøver ble arrestert den 1. august mens hun delte ut informasjon om forfølgelsen av Falun Gong. Mens familien hennes var på politistasjonen samme kveld for å kreve henne løslatt, tok politiet seg inn i boligen og tok med seg Falun Gong-bøker.
 • Kina: Utøver arrestert og torturert

  En Falun Gong-utøver ble arrestert av offiserer fra distriktets politiavdeling og politistasjon. Familiemedlemmene ba folk i landsbyen om hjelp ved å signere en petisjon som krevde utøverens løslatelse. Alle undertegnet petisjonen.
 • Kina: Utøver til sak mot politiet for urettmessige anklager og ulovlig ransaking av bolig

  En Flun Gong-utøver anmeldte i slutten av oktober det lokale politiet for å ha ransaket boligen hans uten ransakningstillatelse og for urettmessige anklager mot ham fordi han praktiserer Falun Gong. Faren fikk hjerteinfarkt etter politiets trakassering og ble arbeidsufør.
 • Kina: To kvinner dømt til fengsel for å ha snakket med folk om sin overbevisning

  I mai ble det bekreftet av Minghui.org at to kvinner fra Langfang by i Hebei-provinsen ble dømt til 1 ½ år i fengsel for å ha snakket med folk om sin tro på Falun Gong. Falun Gong, også kjent som Falun Dafa, er en kultiveringsmetode for kropp og sjel og som har blitt forfulgt av kommunistregimet siden 1999.
 • Kina: Torturert og fengslet for å ha installert satellitt-antenne

  En ganske ny artikkel på nettstedet Minghui.org skildrer arrestasjonen og dommen to utøvere i Hebei provinsen i Kina fikk for å ha installert satellitt-antenner for å få tilgang til usensurert informasjon om Falun Gong. En annen artikkel på Minghui bekrefter at dette skjer over hele landet.
 • Kina: Nerveskadelige stoffer blir brukt i kvinnefengsel

  Wuhan kvinnefengsel er det største av sitt slag i Hubei provinsen. Gjennom den 19 år lange forfølgelsen av Falun Gong har dette fengselet tatt imot Falun Gong-utøvere og systematisk forfulgt og torturert dem på ulike måter. Mange utøvere blir konstant utsatt for fysisk og mental tortur for å tvinge dem til å gi avkall på sin overbevisning. Noen utøvere blir injisert med nerveskadelige stoffer for å ødelegge kroppen og viljen.
 • Kina: Fikk to dagers frist til å frasi sin overbevisning

  En utøver gjennomførte sultestreik i mer enn ti dager ved Hebei-provinsens senter for hjernevask etter at hun ble arrestert den 19. september 2018. Det ble nylig rapportert at hun hadde begynt å spise, men hennes fysiske tilstand er ukjent, og det er uklart om hun har blitt tvangsfôret.
 • Kina: Leder ved en fabrikk igjen arrestert

  En Falun Gong-utøver ble arrestert i hjemmet sitt den 30. juli 2015. Tjenestemenn ransaket boligen hans. Arrestasjonen var godkjent av de lokale styresmaktene. Familiemedlemmer har engasjert en advokat og bedt ham å ikke erklære klienten skyldig. Utøveren sitter i et forvaringssenter.
 • Kina: 47 Falun Gong-utøvere og familier arrestert på to dager i ti nærliggende regioner

  47 Falun Gong-utøvere og deres familier, fra ti regioner i Liaoning provinsen, ble arrestert den 22. og 23. august 2018. Arrestasjonene er del av en tydelig intensivering av forfølgelsen i Liaoning. I en erklæring fra Liaoning provinsens offentlige sikkerhetsavdeling er det utformet en spesiell ordre for plutselige massearrestasjoner. De ber politiet i de berørte områdene om å utføre spesielle tiltak, derav økt overvåkning.