Kina: Fengslete Falun Gong-utøvere torturert under pandemien

Binhai fengsel for menn i Tianjin har drevet en kampanje siden mai 2019. De tvinger fengslete Falun Gong-utøvere til å fornekte sin overbevisning. Alle utøvere, inkludert de som er syke, de i 70- og 80-årsalderen og de som snart skal løslates, kreves det at de blir "transformert."

Ulike former for fysisk tortur, også nekting av søvn og mat, brukes i arbeidet for å "transformere" utøverne. Dette førte til døden for Li Shaoche, mens andre endte i en kritisk tilstand. Likevel skrøt en fengselsvakt: "Jeg vil heller ha en død Falun Gong-utøver transformert enn en levende som ikke er det."

"Transformasjons-kampanjen» i fengselet fortsetter, til tross for Covid-19-pandemien. Under nedstengningen ble vaktene delt inn i tre grupper. Hver vaktgruppe måtte være igjen i fengselet og fikk ikke dra hjem på en måned.

Strengt kontrollert og forfulgt
Alle Falun Gong-utøverne i Binhai fengsel ble flyttet til et strengt kontrollert «fengsel» i mai 2019. Der ble de utsatt for et «transformasjons-regime».

Dette innebar at de ble isolert i et rom sammen med to medfanger hele døgnet. Medfangene fikk ansvar for å overvåke utøverens bevegelser. De tvang utøveren til å stå eller sitte på en liten krakk over lang tid hver dag. Utøveren fikk bare to til tre timers søvn om natten.

De som nektet "transformering", ble sjokket med elektriske batonger, slått og verbalt mishandlet. Fengselsvaktene ringte utøvernes familier og ba dem over telefonen forsøke å overbevise dem om å gi opp metoden. Hvis familien nektet, fikk de ikke besøke sine kjære.

Fengselet sultet utøverne noen ganger ved å gi dem bare halvparten av måltidet eller en dampet bolle per måltid. De nektet dem også å kjøpe dagligvarer.

Tortur resulterte i død og skader
Den intense fysiske torturen og «transformasjons-kampanjen» fikk forferdelige konsekvenser for Li Shaochen. Han ble dømt til 4 ½ års fengsel i desember 2016 for å ha praktisert Falun Gong. Etter «transformasjonen» ble han kjørt til fengselssykehuset. Han døde den 6. mars 2020, 77 år gammel. Detaljer rundt dødsfallet er enda ikke gransket.

Utøverne ble tvunget til å stå i lange perioder, så beinene deres hovnet veldig opp. Noen utøvere kunne bare såvidt gå, og andre måtte bruke rullestol. Flere utøvere fikk betent bakende av å sitte på den knøttlille krakken over lengre tid.

På grunn av fysisk og mental tortur fikk noen utøvere feberfantasi og var ikke i stand til å fortelle familien sin hva de hadde vært utsatt for i fengselet.

Oversatt etter:
https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/2/184294.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.