Kina: Oppfordrer kinesere til å frigjøre seg fra regimets grep

"Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) ondskap overgår de flestes forestillinger. Det er et styresett som er villig til å gjøre alt for å opprettholde makten, uansett hvor mange liv som må ofres", sa Zhang Zhenyu som tidligere var journalist i Phoenix TV, et pro-Beijing Hong Kong-basert TV-nettverk.

Zhang fortalte en Minghui-korrespondent hvordan han klarte å omgå den "usynlige muren" i Kina i årenes løp. Han fikk derfor innsikt i hvordan KKP forfølger borgere i Kina, inkludert Falun Gong-utøvere og andre sårbare grupper og bruker makt og list for å opprettholde det totalitære styret.

Han hadde også lagt merke til at mens KKP-viruset (Wuhan koronavirus eller Covid-19) raskt spredte seg mellom land, hadde KKP utarbeidet en omfattende plan for å kontrollere meddelelser og offentlige uttalelser for å fremme ambisjonene om å overta verden.

Zhang som nå er bosatt i Canada, sier han håper det kinesiske folket ser KKP's sanne natur og beskytter seg vel under denne hittil ukjente epidemien.

"Ikke vær redd for å søke sannheten gjennom å omgå brannmuren"
I studietiden mottok Zhang Zhenyu en DVD i posten som inneholdt informasjon om hvordan og hvorfor KKP startet forfølgelsen av Falun Gong i 1999, i tillegg til informasjon om iscenesettelsen av selvbrenningen på Tiananmen plass. DVD'en inneholdt også "FreeGate" som er et dataprogram for å omgå internett-brannmurer. Det er utviklet av Falun Gong-utøvere. Dataprogrammet lar folk som lever i et undertrykt regime, få muligheten til å omgå landets internett-sensur og få tilgang til verdens-nettet. Han fikk muligheten til å lese mange artikler om Falun Gong ved hjelp av dataprogrammet.

"Jeg ble journalist for Phoenix TV etter endte studier", fortalte Zhang. "Det første jeg ble opplært til, var å oppdage Falun Gong-medier som brukte «FreeGate», noe jeg allerede kjente godt. Myndighetene tillot oss ikke å sitere noe Falun Gong-innhold, bruke bilder fra nettstedene deres, fremme dem eller ta kontakt med Falun Gong-utøvere på eget initiativ. De forbød oss å laste ned og lese bøkene deres. Jeg er sikker på at det ikke var mange som egentlig fulgte disse reglene."

Basert på erfaringer sa Zhang at man ikke trenger å bekymre seg for å bli tatt i å omgå Kinas brannmur. "Det er mange folk som gjør det. Tenk, 20 internett-politi skal overvåke over en million mennesker. Hvordan? Jeg mistet troen på KKP etter å ha lest informasjon om Falun Gong. Etterpå meldte jeg meg ut av KKP og dets tilstøtende organisasjoner."

Den sjokkerende forfølgelsen av Falun Gong
Av det han kunne se som journalist, fortalte Zhang at KKP aldri har sluttet å forfølge Falun Gong eller sluttet aktivt å undertrykke advokatene som forsvarer dem.

"Kinesisk media vil aldri si at advokatene ble arrestert eller fengslet fordi de forsvarer Falun Gong. De sier bare at advokatene begikk visse lovbrudd."

Zhang fortalte at KKP de siste årene gradvis har fjernet "Falun Gong" fra nyhetsrapporter, slik at folk i Kina ikke lenger hører om det. Ved å gjøre dette, kan de vende publikums oppmerksomhet vekk fra Falun Gong og fortsette forfølgelsen i det skjulte. Men nå og da lager de noen svertende oppslag om Falun Gong for å fortsette å bedra offentligheten.

"En gang rapporterte jeg fra Masanjia tvangsarbeidsleir. Ofrene jeg snakket med, bekreftet at all tortur de ble utsatt for, først ble brukt på Falun Gong-utøverne. Noen av ofrende var vitne til hvordan utøverne ble slått bevisstløse. I mange tilfeller forsvant Falun Gong-utøverne av ukjente grunner.

Når det gjelder spørsmålet om KKP’s systematiske høsting av utøveres organer (mens de fremdeles er i live) og salg av organer for transplantasjon (for profitt), kunne folk jeg snakket med, bekrefte dette. Etter at Wang Lijun, tidligere politisjef for Chongqing, flyktet til det amerikanske konsulatet for å søke asyl, så jeg igjennom noen av patentsøknadene Wang hadde sendt inn. Mange av dem var direkte relatert til organtransplantasjoner. Etter dette var jeg ikke i tvil om at utøvernes organer ble tatt med makt.

KKP er livredd for at organhøstingen skal avsløres. Det ville bety slutten for styresettet, fordi sannheten er for overveldende og ondskapsfull. KKP var så redd at de rev Masanjia tvangsarbeidsleir for å ødelegge bevis."

Medier styrt av Falun Gong-utøvere forblir de mest sannferdige
Zhang konstaterte etter å ha lest nyhetsmedier styrt av Falun Gong-utøvere, at disse er de mest sannferdige og har blitt hans mest pålitelige nyhetskilde.

Han sa: "Deres nyhets-organer lyver ikke, og de gir folk en riktig informasjon. De er de mest troverdige kinesiske mediene. Jeg skulle ønske at flere får informasjon om det som skjer i Kina. Derfor forlot jeg Kina. Jeg velger nå å snakke med Falun Gongs media om det jeg vet."

KKP's hemmelighold av pandemien
Når det gjelder hvordan KKP manipulerer informasjon om pandemien, sier Zhang: "Ifølge informasjonen jeg har fått fra journalister i Kina, mobiliserte regimet 300 strengt skjermede journalister til Wuhan de siste ukene; etter at de hevder at de har seiret over epidemien og det ikke lenger rapporteres om nye tilfeller. Stedene disse journalistene dro til og det de fikk se, var på forhånd arrangert av regimet. Prinsippene for rapporteringen var å være i tråd med Xinhua News, China News og People’s Daily; alle statsdrevne medier. De fleste av journalistene har ikke tilgang til vestlige eller andre nyheter.

Hovedoppgaven til de 300 journalistene var å vise et bilde av at epidemien faktisk var borte og at det ikke lenger dukker opp nye tilfeller. De gjentar løgnene inntil publikum tror på det.

Da utbruddet startet, prøvde KKP å skjule det. Da dette forsøket mislyktes, opptrådte KKP som om det hadde besluttet å bekjempe sykdommen. De skrøt av hvor raskt de bygget felt-sykehus og hvilken omsorg tjenestemennene hadde for folket. De forsøkte å vende fokus og kritikk av seg selv mot andre ting.

Og mens KKP forsøker å legge skylden for utbruddet på andre land og oppfører seg som om de har reddet verden, ønsker de inderlig å fremstå som storartete og heltemodige.

"De forseglet Wuhan og låste folk fysisk inne i hjemmene sine. De beskrev disse tydelige bruddene på menneskerettigheter som en standard andre land skulle forsøke å etterstrebe. De hjernevasket det kinesiske folket til å tro at andre land lærte av dem, noe som indirekte sier at politiet og det totalitære systemet deres er bra.

Fordi KKP kontrollerer folks meninger, tror mange at utbruddet ikke er så alvorlig og at det enkelt kan håndteres. Selvfølgelig finnes det alltid mennesker som kjenner sannheten, men som av frykt forblir tause. En av mine slektninger er lege ved et sykehus i Wuhan. Han sier enkelt at «alt er greit».

Ta avstand fra KKP og vær trygg
Zhang kunne fortelle at KKP oppriktig forakter menneskeliv og har ofret så mange mennesker for å opprettholde makten. «Noen tenker kanskje at de er trygge, men så lenge KKP fremdeles eksisterer, vil de utvide sine tentakler mot alle og skade dem.

Jeg håper flere snart kan forstå dette. Under de nåværende spesielle omstendighetene trenger vi at alle kjemper for at samfunnet blir mer rettferdig. Vi kan ikke lenger tillate noen av disse tragediene i vårt land.

Jeg håper folk kan se KKP's sanne natur gjennom pandemien og virkelig ta avstand fra KKP. Dette vil bidra til å trygge dem og overleve denne katastrofen», sa Zhang.

Oversatt etter:
https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/13/184013.html
Kinesisk versjon:
https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/8/“中共疫情宣传策略有长久预案”-403543.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.