Det kinesiske folk våkner opp til fakta

 • Erfaring fra Kina: Folk som behandler Falun Gong-utøvere med vennlighet

  ”Jeg er 54 år og praktiserer Falun Gong som er en åndelig metode som lærer folk å leve etter prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse. I løpet av de siste 18 årene, under forfølgelsen av Falun Gong, har jeg vært fengslet i ulike sentre for hjernevask, tvangsarbeidsleirer og fengsel. Nå må jeg holde meg borte fra hjemmet mitt for å unngå å bli arrestert.”
 • Kina: Falun Gong-plakater dukket opp midt under nyttårsfeiringen

  Det nye året nærmet seg, og gatene var fulle av folk som handlet og folk som var underveis for å besøke venner. Falun Gong-utøverne i Liaoning benyttet anledningen til å nå ut til folk med informasjon om Falun Gong og forfølgelsen.
 • Kina: Ung politibetjent fikk informasjon om Falun Gong

  Jeg arbeider som dørvakt ved en fabrikk. Jeg gjør Falun Gong-øvelsene ved gaten hver morgen rundt kl. 8 og har gjort det i flere år. Om kvelden den 26. oktober 2017 kom en ung mann bort til meg mens jeg gjorde den første øvelsen og spurte hvilke øvelser jeg gjorde. Da jeg fortalte ham at de var Falun Gong, svarte han: "Hva er nytten av å gjøre dem?"
 • Kina: Politibetjent vurderer å frasi seg sitt medlemskap i Kommunistpartiet

  En politibetjent stakk innom en utøver i forrige måned. Utøveren inviterte ham inn og pratet med ham i den tro at mannen var kommet for å få informasjon om Falun Gong. Utøveren fortalte politibetjenten at den kinesiske grunnloven tillater trosfrihet. Han svarte at han visste det. Utøveren forklarte deretter hvordan metoden hadde forbedret både helsen og moralen hans.
 • Kina: Politibetjent: “Jeg ønsker meg vekk fra Kommunistpartiet"

  I løpet av forfølgelsen av Falun Gong i Kina har mange polititjenestemenn deltatt i forfølgelsen av utøverne. De har vært villedet av Kommunistpartiets propaganda. Denne holdningen har endret seg ettersom disse menneskene har begynt å få informasjon om Falun Gong fra utøvere. Under følger to eksempler.
 • Kina: Falun Gong-bannere og plakater sett over alt

  Falun Gong-bannere og plakater har nylig dukket opp langs mange hovedveier, veikryss og på andre offentlige steder i Kina. Bannerne informerer om Falun Gongs godhet og om forfølgelsen i Kina. I tillegg krever de å få den tidligere diktatoren Jiang Zemin stilt for retten.
 • Kina: En rørende fortelling om en kontorsjefs sønn

  Jeg pratet om Falun Dafa med en nabo for en tid tilbake. Hun var ikke interessert i å høre om det da og ville ikke frasi sitt medlemskap i Det kinesiske kommunistpartiet. Da jeg på et senere tidspunkt møtte henne på bussen, var hun uvanlig vennlig. Hun ba meg sitte ved siden av henne så vi kunne prate. “Jeg tror at Falun Dafa er bra og at Falun Dafa-utøvere er gode mennesker”, sa hun. “Kan du hjelpe meg å melde meg ut av KKP?” Jeg ble nysgjerrig og spurte: “Selvfølgelig, men hva har fått deg til å endre mening?”
 • Mange politioffiserer nekter å arrestere Falun Gong-utøvere

  Til tross for den 18 år lange forfølgelse av den åndelige metoden i Kina, har Falun Gong-utøvere klart å stå mot regimets propaganda, og de forteller folk om Falun Gong og forfølgelsen. I prosessen har mange politioffiserer blitt klar over sine roller i forfølgelsen og velger å ikke håndheve prosedyrer.
 • Mange i Kina liker å lese Falun Gong-materiell

  En ettermiddag tidlig i mars 2017 tok jeg med meg flere kopier av ukenytt fra nettstedet Minghui. Jeg hadde kopiert det opp som små aviser og dro for å dele dem ut til folk på gaten. Da jeg fikk øye på tre unge gaterenholdere som tok en pause, tenkte jeg det ville være en fin mulighet til å gi dem noe informsjonsmateriell.
 • Drosjesjåfør: “Falun Gong-utøvere er gode mennesker”

  For noen dager siden dro jeg til Bondens marked sammen med en medutøver for å informere om Falun Gong og forfølgelsen. Mens vi ventet på bussen på vei hjem, møtte vi flere drosjesjåfører som ventet på stoppestedet. Vi begynte å snakke med dem om Falun Gong og forfølgelsen. Noen trodde på oss, andre ikke og noen lo til og med av oss.
 • Kina: Bannere og plakater som informerer om forfølgelsen av Falun Gong

  Bannere og plakater om Falun Gong som informerer om Det kinesiske kommunistpartiets forfølgelse og om å få den tidligere kinesiske diktatoren Jiang Zemin stilt for retten, dukket nylig opp langs hovedgater, i veikryss og på andre offentlige plasser en rekke steder i Kina, som i Jilin, Liaoning, Hebei, Hubei og Shangdong prinsen.
 • Falun Gong-kalendere godt mottatt på bussterminal

  ”Jeg dro hjemmefra med minst 50 Falun Gong-kalendere. På bussen fant jeg fram en som jeg kunne lese på. Da vi nærmet oss det siste stoppet, var det ti passasjerer igjen. Jeg ønsket å dele ut en kalender til hver av passasjerene. En av passasjerene kom bort til meg for å se på den vakre kalenderen. Jeg fortalte ham at den ikke bare var vakker, men at den også inneholdt informasjon om Falun Gong. Så tilbød jeg ham en. Deretter spurte de andre også om å få en kalender.”
 • Kina: Opplysning om forfølgelsen på plakater i Kina

  Bannere og plakater om Falun Gong og kravet om å bringe den tidligere kinesiske president Jiang Zemin for retten har nylig dukket opp langs gater, veikryss og andre offentlige steder i Liaoning, Hebei og Sichuan provinsene i Kina. Falun Gong ble offentliggjort i 1992 og ble svært populær på grunn av sin fantastiske effekt og forbedring av helse og moral.
 • Kina: Naboer krever at Falun Gong-utøver settes fri

  En eldre mann fra Beijing-området ble arrestert tidligere i år for å ha snakket til folk om forfølgelsen av Falun Gong, som er en åndelig metode og som blir forfulgt i Kina. Når denne reportasjen skrives, har 278 mennesker i byen hans undertegnet en petisjon som krever øyeblikkelig løslatelse. De hevdet at han ikke har gjort noe galt. Mange skrev også til myndighetene og forklarte hvilken god person han er og hvorfor han bør løslates.
 • Folk i Kina våkner opp og støtter Dafa-utøvere

  Falun Dafa-utøvere i Kina har informert folk om Falun Dafa og tilbakevist løgnene som blir kringkastet av Det kinesiske kommunistpartiet som kontrollerer media. Slik har flere og flere kinesere lært om Falun Dafa og forfølgelsen, og mange støtter Falun Dafa. Jeg satt en dag i en drosje, og selv før jeg fikk startet samtalen, sa drosjesjåføren til meg: ”La meg fortelle deg at den sterkt omtalte selvbrenningshendelsen på Tiananmen av Falun Dafa var iscenesatt.”