Kina: Søstre forfulgt. Den ene døde, den andre arrestert på ny

Ei 49 år gammel kvinne i Shulan i Jilin provinsen ble nylig arrestert igjen fordi hun nektet å gi slipp på sin tro på Falun Gong. Hun overlevde så vidt ti års tortur i fengselet for flere år siden.

Falun Gong som også er kjent som Falun Dafa, er en eldgammel, åndelig meditasjonsmetode som har vært forfulgt av Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) siden 1999.

En gruppe tjenestemenn banket på Song Yanquns dør den 26. mars 2020. De lot som om de gjennomførte en folketelling og lurte Song til å åpne døren.

Song Yanqun før forfølgelsen Song Yanqun etter ti års mishandling og tortur i fengsel Song Bing

Tjenestemenn fortalte Song at brevet hun hadde sendt til Li Keqiang, KKP's statsminister, der hun krever at KKP stanser forfølgelsen av Falun Gong, ble returnert av Beijing og at det nasjonale kontoret for ankesaker hadde beordret dem til å arrestere henne.

Song sa til politiet: "Jeg søker bare rettferdighet for min overbevisning. Jeg har ikke gjordt noe galt. Likevel ble jeg nesten torturert til døde i fengselet. Jeg har fremdeles mange av de helsemessige plagene fra fengselet og klarer ikke å leve normalt. Hva er så galt med at jeg skriver til statsministeren?"

Selv om politiet ikke arresterte henne med det samme, kom de tilbake om kvelden og førte henne til den lokale politistasjonen. Falun Gong-bøkene og andre personlige eiendeler ble konfiskert. Song sitter i Jilin forvaringssenter på det nåværende tidspunktet.

Faren søkte politistasjonen om å få henne løslatt. Han fortalte politiet at det ti år lange fengselsoppholdet og torturen datteren var utsatt for, hadde forårsaket fryktelige traumer på kropp og sinn. Selv om det er flere år siden hun kom hjem, hadde hun ennå ikke kommet til hektene etter torturen. Han sa at det å skrive en anke lindret smertene i hjertet hennes og at hun skrev brev hver dag. Noen ganger var hun våken hele natten for å skrive brev.

Politiet uttrykte sympati for Song, men sa til faren at arrestordren kom fra høyere hold og at det ikke var noe de kunne gjøre. De avslørte samtidig myndighetenes plan om å dømme henne igjen.

Ti år med grufullheter og tortur
Song som tidligere var engelsklærer, begynte å praktisere Falun Gong i 1995. Den yngre søsteren hennes, Song Bing, begynte også å praktisere etter at hun hadde fått kjennskap til fordelene med Falun Gong.

I oktober 1999 dro Song Yanqun til det lokale kommunekontoret for å fylle ut ekteskaps-papirer. Den ansatte forlangte at hun måtte skrive en erklæring der hun fornektet Falun Gong; ellers ville de ikke behandle papirene hennes.

Song nektet å skrive erkæringen. Forloveden besluttet å gjøre det slutt i frykt for å bli innblandet i forfølgelsen.

Noen uker senere dro Song til Beijing for å appellere for retten til å praktisere Falun Gong, bare for å bli arrestert og satt til ett års tvangsarbeid. Myndighetene utvidet dommen med fire måneder fordi hun nektet å gi slipp på sin tro.

Politiet arresterte Song og søsteren den 27. november 2003. De avhørte dem ved Shulan forvaringssenter. Da de nektet å gi den informasjonen politiet krevde, ble de tvangsforet med Wasabi olje (en japansk, sterk rot i slekt med pepperroten), slått og bundet til «tigerbenken» av politiet.

Retten i Shulan dømte Song Yanqun til 12 år og Song Bing til 14 års fengsel i mai 2004.

Song Bing ble nektet adgang til Heizuizi kvinnefengsel fordi det ble oppdaget at hun hadde tuberkulose, men politiet fortsatte å holde henne i varetekt i flere måneder, inntil hun var døden nær.

Etter at Song Bing ble løslatt den 4. september 2004 for å sone sin tid utenfor fengselet, fortsatte politiet å trakassere henne i flere år. Hun ble tvunget til å bo hjemmefra for å unngå flere arrestasjoner. Helsen hennes ble aldri god, og hun døde den 30. juli 2009.

Song Yanqun ble konstant torturert i fengselet med voldsomme slag og ekstrem strekking av alle kroppsdeler, i tillegg til injeksjoner med giftige stoffer.

Da hun ble løslatt mot kausjon i 2014, var tilstanden hennes alvorlig, og hun var redusert til «bare skinn og bein».

Den 29. september 2014, noen måneder senere, ble Song arrestert på ny fordu hun hadde levert et brev til politiet med krav om å ikke forfølge Falun Gong. Hun ble satt i forvaring en kort stund og deretter løslatt.

Politiet arresterte Song og de gamle foreldrene hennes den 29. mai 2015 og beholdt dem en dag på politistasjonen.

Song ble arrestert også den 13. juni 2019 etter å ha blitt anmeldt fordi hun snakket med folk om Falun Gong. Hun ble da nektet adgang til forvaringssenteret på grunn av den dårlige helsetilstanden, og hun ble løslatt neste dag.

Ifølge Songs foreldre har hun vært avmagret, svært sliten og utmattet i mange år nå. I tillegg til den svake fysiske helsen var hun mentalt forvirret. Noen ganger klarer hun ikke å sove og nekter å spise.

Ofte sier hun til foreldrene at søsteren ikke er død og at hun må finne henne og levere klær til henne.

Foreldrene som er i 80-årene, sa: "Vi er alltid bekymret når hun går ut på egenhånd. Vi vet virkelig ikke hvor hun kan finne på å gå og må ofte løpe rundt i byen for å finne henne."

Oversatt etter:
https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/13/184014.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/3/上书鸣冤-吉林妇女宋彦群遭绑架-403308.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.