Kinesere tar avstand fra Kommunistpartiet ved hjelp av Falun Gong-utøvere

Spredningen av COVID-19 har nådd over 180 land i de siste månedene med over 1,7 millioner smittede og over 150.000 dødsfall. Gjennom denne humanitære krisen har Falun Gong-utøvere utenfor Kina ringt til folk i Kina for å gi dem riktig informasjon om koronaviruset. Mange i Wuhan som svarte på telefonoppringningene, ble rørt til tårer.

Utøverne har rådet folk til å ta avstand fra Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) ved å trekke seg ut både fra partiet og de tilsluttede organisasjonene for å sikre seg en trygg fremtid. De følgende historiene er fortalt av to Falun Gong-utøvere fra Taiwan.

Folk stoler på utøverne
Wan Yunling er Falun Gong-utøver i Taiwan. Han har mange års erfaring med å ringe til folk i Kina for å informere dem om Falun Gong. Da han snakket om sine siste erfaringer, sa han: "Jeg kan føle at folk stoler på utøverne. De vet at vi ringer dem fordi vi ønsker at de skal være trygge."

Ifølge Wan har folk i Hubei-provinsen vært svært engstelige de siste månedene. De avsluttet raskt samtalen da de forsto at den som ringte, ikke var en kjent. Men Wan ga ikke opp så lett. Han ringte tilbake og snakket noen ord, før de la på igjen. Etter to eller tre ganger forsto de: "Åh, du er Falun Gong-utøver."

Straks de forstår at Han er en Falun Gong-utøver, er folk vanligvis mer villige til å lytte til forklaringen av fakta om praksisen og hvordan KKP er ansvarlig for spredningen av COVID-19-viruset. Han råder dem alltid til å ta avstand fra KKP og dets tilhørende organisasjoner. "Når partiet kollapser, vil alle de som har blitt med og sverget på å være lojale til partiet, gå ned med det", forteller han.

Wan ringte til en mann i Hubei-provinsen for noen uker siden. Mannen slet med å forstå hva han sa og spurte: "Hvilke dårlige ting har KKP gjort?" Han forklarte at KKP igangsatte selv-brenningen på Tiananmen-plassen. Han informerte også hvordan regjeringen har høstet organer fra Falun Gong-utøvere for profitt og fortalte hvorfor COVID-19 blir kalt KKP-virus.

Mannen ble overbevist og bestemte seg for å frasi sitt medlemskap i KKP’s organisasjoner. Da hørte Wan konen hans si: "Meg også! Meg også!" Både mannen og konen trakk seg ut av partiet.

En annen dag ringte Wan til en mann i Wuhan. Etter noen få ord sa mannen: "Vennligst ring meg tilbake". Han forsto at det kanskje ikke var et passende tidspunkt for ham å snakke. Da Han snakket med mannen senere, ønsket han å forlate KKP.

Takknemmelig overfor Falun Gong-utøvere
Åtti år gamle Ma har praktisert Falun Gong i 21 år. Hun har ringt til folk i Wuhan siden slutten av februar. En gang traff hun på en ung mann i Wuhan. Mannen var svært støttende til Falun Gong og ønsket å frasi seg sitt medlemskap i KKP’s organisasjoner. Ma spurte om han var sammen med familien.

"Ja, jeg er her", sa konen som satt ved siden av ham. Konen fortalte Ma: "Jeg har et barn i grunnskolen. Han bør også frasi sitt medlemskap i partiet." Alle tre trakk seg ut av KKP og takket Ma.

En annen gang traff Ma på en advokat i Wuhan. Hun snakket i nesten fem minutter, og hun ga ham adressen til en nettside. På nettsiden kan en laste ned software som kan bryte gjennom internettblokaden i Kina. Advokaten var svært takknemlig.

Ma ringte nylig til sekretariater i Kommunistpartiet til landsbyer utenfor Wuhan. Hun snakket med en mann en stund, men han var fortsatt nølende med å trekke seg fra partiet. Hun sa: "Det kinesiske kommunistpartiet er ikke det samme som Kina - vi må skille mellom de to. Du kan fortsatt beholde jobben etter at du har trukket deg ut av KKP. Det er virkelig et moralsk valg å stå opp for rettferdighet når vi distanserer oss fra KKP i hjertene våre. Vær god og hjelp andre, hvis du kan."

Mannen sa seg da enig i å frasi seg sitt medlemskap i KKP. Han var svært takknemlig.

Oversatt etter:
https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/24/184172.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.