Støtte til Falun Dafa

 • Norge: Lysvake og petisjon krever en slutt på den 22 år lange forfølgelsen i Kina

  Falun Dafa-utøvere arrangerte flere aktiviteter i Oslo den 20. juli 2021 for å markere den 22 år lange forfølgelsen. De ønsket å få en slutt på grusomhetene som er utført av Det kinesiske kommunistpartiet. Utøverne arrangerte en fredelig protest foran den kinesiske ambassaden og samlet underskrifter på en petisjon i Slottsparken og ved Stortinget. Mange uttrykte sin støtte og signerte petisjonen som krever at myndighetene i Norge skal hjelpe til med å stoppe KKP’s tortur av Falun Dafa-utøvere og stoppe tvungen organhøsting av fengslede samvittighetsfanger.
 • Storbritannia: Parlamentet uttrykker bekymring over tvungen organhøsting i Kina

  En debatt med tittelen "Tvungen, levende organhøsting i Kina" ble arragert i det britiske parlamentet den 26. mars 2019. Flere parlamentsmedlemmer fra ulike partier uttrykket forferdelse og bekymring over den statssanksjonerte forbrytelsen med tvungen organhøsting som utføres i Kina. BBC Radio 4 dekket debatten i programmet "Yesterday in Parliament".
 • Tsjekkia: Resolusjon som krever en slutt på forfølgelsen av Falun Gong i Kina

  Det tsjekkiske parlamentet vedtok en resolusjon som uttrykker støtte til de forfulgte minoritetsgruppene i Kina, inkludert Falun Gong (også kalt Falun Dafa), uavhengige kristne, uigurer og tibetanere. Resolusjon nr 131 ble vedtatt den 20. mars 2019. Den sier at den tsjekkiske presidenten og regjeringen skal kreve at Kina forholder seg til de internasjonale menneskerettighets-konvensjonene og at de skal avslutte forfølgelsen av minoritetsgruppene, samt løslate alle samvittighetsfanger.
 • Sveits: Folkevalgte viste sin støtte

  Utøvere i Sveits gjennomførte et arrangement foran kontoret til FN’s høykommisjonær for menneskerettigheter ved bredden av Genfersjøen i Sveits den 20. juli 2018. Flere folkevalgte talte enten personlig ved arrangementet eller sendte brev for å uttrykke sin støtte til Falun Gong-utøvernes arbeid for å stanse forfølgelsen.
 • Storbritannia: Forum i parlamentsbygningen satte søkelys på Falun Gong i Kina

  Et forum som fokuserte på forfølgelsen av Falun Gong i Kina, ble arrangert i Det brittiske parlamentet den 18. juli 2018 , to dager før markeringen av starten på den grufulle 19-årige forfølgelsen i Kina. Mange parlamentsmedlemmer og eksperter uttrykte sin støtte til den pågående kampanjen for å stanse forfølgelsen. Noen deltok personlig, mens andre sendte støttebrev som ble lest opp under arrangementet. Parlamentsmedlem Jim Shannon var vert.
 • Storbritannia: Lysvake for å minnes de som døde under forfølgelsen i Kina

  Utøvere i Storbritannia markerte den 22. juli 2017 med en samling og parade i London. De ønsket å informere om at forfølgelsen i Kina som startet denne dagen for 18 år siden, fremdeles pågår. Dagen etter arrangerte utøverne en lysvake på Trafalgar Square i London om kvelden. Der minnet de sine medutøvere som døde under forfølgelsen i Kina og krevde en slutt på forbrytelsene.
 • Danmark: Kinas tvungne organhøsting i parlamentet

  Det ble arrangert en høring om tvungen organhøsting i det danske parlamentet den 8. desember 2016. Det var Danske folkeparti, dansk utenriksminister, Rød-Grønn-Allianse og Alternativet som tok initiativ til den to timer lange høringen som var åpen for publikum. Video-opptak var tilgjengelig på internett.
 • EU-parlamentet: Høring om tvungen organhøsting i Kina

  Tre uavhengige etterforskere fra Canada og USA vitnet under en høring om den statssanksjonerte organhøstingen av samvittighetsfanger i Kina som ble arrangert i EU-parlamentet den 29. juni 2016. David Matas som er kanadisk menneskerettighetsadvokat, og David Kilgour som tidligere var kanadisk diplomat, samt journalist Ethan Gutman presenterte resultatene fra de siste granskningene under høringen. Basert på opplysninger fra flere hundre sykehus i Kina siden 2000, estimerer etterforskerne at mellom 60.000 til 100.000 organtransplantasjoner utføres i Kina hvert år.
 • Frankrike: Fransk TV diskuterte organhøsting fra levende Falun Gong-utøvere i Kina

  France 5 som er en av de største franske tv-kanalene og som fokuserer på faktaprogrammer, tok for seg tvungen organhøsting fra levende Falun Gong-utøvere i Kina i programmet Helsemagasinet den 10. mars 2016. Alexis Genin som er nevrobiolog og vitenskapelig rådgiver for Leger mot tvungen organhøsting (DAFOH), ble intervjuet.
 • Kroatia: Krevde tidligere kinesisk diktator stilt for retten

  Falun Dafa-utøverne arrangerte en informasjonsdag den 20. februar 2016 på Blomsterplassen i Zagreb, som er hovedstaden i Kroatia. Kroatiske og slovakiske utøvere viste øvelsene, samlet underskrifter for Doctors Against Forced Organ Harvesting (Leger mot tvungen organhøsting, DAFOH) og informerte folk om Falun Gong, forfølgelsen og organhøsting i Kina.
 • Bulgaria: Støtter anmeldelser mot tidligere kinesisk diktator

  Falun Gong-utøvere i Sofia satte opp en informasjonsstand ved siden av Serdica metrostasjon den 23. januar 2016. Til tross for temperaturer ned mot minus 13 grader var det mange forbipasserende som stoppet for å lære om Falun Gong. Flere signerte petisjonen til støtte for anmeldelsene mot den tidligere kinesiske diktatoren Jiang Zemin. Det var Jiang Zemin som iverksatte forfølgelsen av Falun Gong for 16 år siden.
 • Frankrike: Stort magasin med reportasje om Falun Gong-aktiviteter

  Falun Gong-utøvere i Paris har i flere år henvendt seg til kinesiske turister for å informere dem om den brutale forfølgelsen i Kina og hjelpe dem med å løsrive seg fra Det kinesiske kommunistpartiet. Aktivitetene fikk stor oppmerksomhet fra et populært forskningsmagasin.
 • Sverige: Tidligere svensk politiker applauderte anmeldelser av Jiang Zemin

  En tidligere svensk politiker applauderte de ti tusentalls Falun Gong-utøverne i Kina som risikerte livet sitt for å anmelde den tidligere kinesiske diktatoren Jiang Zemin. Hittil er det sendt 84.835 anmeldelser fra over 103.000 mennesker mot Jiang Zemin. Folk krever at påtalemyndigheten får Jiang stilt for retten for sitt maktmisbruk i utførelsen av den grufulle forfølgelsen av Falun Gong i Kina.
 • Tyskland: EU-parlamentsmedlem støtter forfulgte menneskerettsadvokater

  Gjennom kommentarer på facebook-siden den 7. januar 2015 ga EU-parlamentsmedlem prof. dr.Klaus Buchner sin støtte til forsvarsadvokatene som representerer Falun Gong-utøvere i Heilongjiang provinsen i Kina. Buchner skrev at han har sendt saken til kinesiske myndigheter med kraftige krav om sikkerhet og frihet til forsvarsadvokatene til de fire Falun Gong-utøverne som er ulovlig dømt.
 • Frankrike: Kinesere i Paris får hjelp til å melde seg ut av Kommunistpartiet

  En Falun Gong-utøver jobber ved en kinesisk restaurant i Paris og informerer ofte folk om fordelene ved metoden og om den brutale forfølgelsen i Kina. Han informerer også kinesere om bevegelsen for ”Å forlate Det kinesiske kommunistpartiet”. Han har hjulpet mange kinesere med å frasi seg sitt medlemskap i partiet og dets tilstøtende organisasjoner.