Frankrike: Stort magasin med reportasje om Falun Gong-aktiviteter

Falun Gong-utøvere i Paris har i flere år henvendt seg til kinesiske turister for å informere dem om den brutale forfølgelsen i Kina og hjelpe dem med å løsrive seg fra Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) ved å frasi seg sitt medlemsskap. Aktivitetene fikk stor oppmerksomhet fra et populært fransk forskningsmagasin.

Mediapart, som er et nettbasert forsknings- og opinionsmagasin med om lag 100.000 betalende abonnenter, gjorde en dypdereportasje den 11. august 2015 om Falun Gong, forfølgelsen og utøvernes arbeid for å avdekke forfølgelsen til kinesiske turister i Paris. Artikkelen var basert på intervjuer med utøvere og omhandlet forfølgelsen flere av utøverne har følt på kroppen; før de flyktet til Frankrike. Det ble også henvist til det pågående, lovlige arbeidet i Kina for å få hovedmannen for forfølgelsen, den tidligere kinesiske presidenten Jiang Zemin, stilt for retten.

Artikkelen beskrev detaljert den 16 år lange forfølgelsen. Den refererte til viktige hendelser: Beijings innledende bifall og promotering av Falun Gong, KKP’s usikkerhet da de skjønte at det fantes mer enn 70 millioner utøvere, partiets bakvaskelser og restriksjoner av metoden, den fredelige petisjonen i Tianjin og den fredelige protesten 25. april 1999.

Etter at Jiang Zemin over natten startet den landsomfattende forfølgelsen den 20. juli 1999, ble plutselig millioner forfulgt. Ti tusener utøvere ble sendt til mentalsykehus og tvangsarbeidsleirer. Det finnes ikke eksakte tall på hvor mange utøvere som har blitt dømt eller drept under forfølgelsen.

Artikkelen tok opp den pågående bevegelsen der utøvere anmelder den tidligere kinesiske presidenten Jiang Zemin. Artikkelen tok også opp det faktum at mange av hovedforfølgerne, høyerestående KKP medlemmer, har blitt oppsagt og straffeforfulgt under den nåværende administrasjonens anti-korrupsjonskampanje.

Journalisten intervjuet den velrennomerte menneskerettighetsadvokaten William Bourdon angående anmeldelsene av Jiang.

Blant utøverne som ble intervjuet, var Alain Tong som er leder for Falun Dafa-foreningen i Frankrike. Artikkelen siterte Alain Tong: ”Vi sier til oss selv: Hvis vi ikke informerer om det som skjer, hvem vil?” Tong organiserer informerende aktiviteter i områder som er tett befolket av kinesere. Utøverne ønsker å skaffe til veie usensurert informasjon til kinesiske turister og avdekke Det kinesiske kommunistpartis løgner.

Oversatt: http://en.minghui.org/html/articles/2015/8/31/152329.html
Kinesisk versjon: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/30/法国媒体长篇报道法轮功真相-314899.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.