Storbritannia: Parlamentet uttrykker bekymring over tvungen organhøsting i Kina

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

En debatt med tittelen "Tvungen, levende organhøsting i Kina" ble arragert i det britiske parlamentet den 26. mars 2019. Flere parlamentsmedlemmer fra ulike partier uttrykket forferdelse og bekymring over den statssanksjonerte forbrytelsen med tvungen organhøsting som utføres i Kina. BBC Radio 4 dekket debatten i programmet "Yesterday in Parliament".

Debatten om tvungen organhøsting ble arrangert i Westminster Hall Jim Shannon, Parlamentsmedlem, var vert for debatten og leder av den tverrpolitiske parlamentsgruppen for religion og trosfrihet

Tolv parlamentsmedlemmer fra ulike politiske partier deltok i debatten som ble ledet av parlamentsmedlem Jim Shannon, leder for den tverrpolitiske parlamentsgruppen for religion og trosfrihet.

Lovgivende myndigheter ba innstendig de britiske styresmaktene om å holde Kina ansvarlig for praksisen med tvungen organhøsting av samvittighetsfanger; en påstått forbrytelse som noen muligens vil synes er vanskelig å fatte.

Mark Field som er statssekretær for Asia og Stillehavet, utenriksdepartementet (FCO), responderte på de mange talene med å si at han ville fremme saken med tvungen organhøsting internasjonalt.

"Medlemmer har i dag uttrykt bekymring for at organer ikke bare tas fra henrettede, dødsdømte fanger, men også fra samvittighetsfanger, primært Falun Gong-utøvere og andre religiøse og etniske minoritetsgrupper.

"Det er bekymringsfullt at organer noen ganger fjernes mens offeret fremdeles er i live - og med svært lite bedøvelse", sa han.

Parlamentsmedlem Jim Shannon fordømte på det sterkeste forfølgelsen av Falun Gong og andre religioner, så vel som minoritetsgrupper i Kina.

"For å være helt ærlig, synes jeg han kunne uttrykket seg sterkere", sa Shannon, men tilføyde: "Jeg tror ikke det står i veien for hans engasjement for det vi forsøker å endre." "Det må presenteres for Kina at det er uetisk. At det er drap på bestilling", sa han videre.

Parlamentsmedlem Fiona Bruce fra de konservative kalte tvungen organhøsting for "en ytterst skjebnessvanger handling" og "en forbrytelse mot menneskeheten", "en form for folkemord kamuflert av den moderne medisinens villnis" og "forbrytelsen over alle forbrytelser".

Hun sa: "I tilfellene med drap eller mord for å fjerne organer med tvang fra samvittighetsfanger i Kina finnes det ikke ofre som kan fortelle sine historier fordi ingen overlever. Det er nesten den perfekte forbrytelse. Skulle det hindre oss i å ta til motmæle? Det skal det ikke."

Patricia Gibson som er parlamentsmedlem fra North Ayrshire og Arran sa: "Denne barbariske, umenneskelige praksisen må opphøre ... ... det internasjonale samfunnet, inkludert Storbritannia ... ... må ikke la Kina være i tvil om hvor motbydelig denne praksisen er for ethvert land som har en smule anstendighet og verdsetter et menneskeliv. Vi aksepterer ikke tvetydigheter, unnskyldninger eller å vende blikket bort ... Myndighetene i Storbritannia og FN må sette inn tiltak mot denne omfattende, industrielle skalaen av grusomheter og det som kun kan betegnes som forbrytelse mot menneskeheten."

Andrew Griffiths som er parlamentsmedlem fra Burton, sammenlignet tvungen organhøsting med nazistenes Holocaust.

"Folk ble forfulgt på grunn av sin tro, og vi vet hvordan det endte da millioner av mennesker døde som følge av Holocaust. Hvis vi ser tilbake på historien, ser vi at det fantes muligheter for styresmaktene til å gripe inn og handle, men de gjorde ikke det. Er vi nå kommet til dette punktet der vi som den vestlige verden, skal si: ”Dette må stanses?” sa han.

Carol Monaghan som er parlamentsmedlem fra nordvest i Glasgow spurte: "Hvis den første rapporten ble publisert i 2006, er mine ærede venner enige i at Storbritannia er 13 år på overtid med å be om en internasjonal granskning av kinesernes praksis?"

Afzal Khan som er parlamentsmedlem fra Manchester, fordømte forbrytelsene på det sterkeste og sa: "Verdens taushet om denne barbariske saken må opphøre."

Parlamentsmedlem Afzal Khan, parlamentsmedlem Jim Cunningham fra sør Coventry og Bambos Charalambous, parlamentsmedlem fra Enfield, hadde spesielt fokus på forfølgelsen av Falun Gong.

De påpekte at hovedofrene for tvungen organhøsting er Falun Gong-utøvere og at tiden er inne for å stanse denne forfølgelsen.

Parlamentsmedlem Gibson sa: "Det faktum at Falun Gong-utøvere rammes på denne måten i Kina er kjernen i saken, som det ærede medlemmet fra Strangford uttrykte, fordi et angrep på religionsfrihet er et angrep på all frihet. Retten alle mennesker har til å tilbe sin Gud i fred, er en grunnleggende rettighet. Trusselen mot denne rettigheten setter friheten i fare i sin videste betydning."

Shannon ba også om fokus på konklusjonen hos Peoples Tribunal, som ble satt til å etterforske tvungen organhøsting i Kina. Domstolen gav en foreløpig dom i desember i fjor der formann, Sir Geoffrey Nice, stadfestet at tvungen organhøsting fra samvittighetsfanger har skjedd i Kina i en betydelig skala.

Han påpekte også at "Alle bevis er gransket av mange ulike organisasjoner verden over, også av parlamentarikere eller parlamenter i Italia, Spania, Canada, Israel, Taiwan, Irland, Tsjekkia og USA i tillegg til ikke-parlamentarikere som Storbritannias konservative partis menneskerettighetskommisjon (UK Conservative Party Human Rights Commission).

Bruce nevnte også folkets domstol (The People's Tribunal) og andre etterforskeres arbeid.

"Domstolen har gjort sitt. Den har gjennomført dagevis med høringer, den har hørt bevis fra 30 øyenvitner. Vi ser gang på gang at bevisene fra 2016 av David Kilgour, David Matas og Ethan Gutmann, som jeg mener er omlag 700 sider lang og heter "Bloody Harvest/The Slaughter. An Update", må studeres av styresmaktene. Under hans siste vitnesbyrd i retten understreket David Matas at selv om det er problemer med å etablere nøyaktige data, er det tilstrekkelig bekymring rundt denne saken til at den bør etterforskes på høyeste nivå, både av styresmakter og FN", sa hun.

Da dette ble publisert, hadde 40 parlamentsmedlemmer signert en erklæring (øremerket 2138) som krever at myndighetene i Storbritannia fordømmer den påståtte praksisen med tvungen organhøsting. Den krever at det lages lovverk som forbyr borgere å delta i organturisme.

Parlamentsmedlem Gibson mener at en slik lov "vil sette vår moralske posisjon på kartet, noe som er veldig viktig ... ... Etisk sett er det veldig viktig at vi introduserer slike mål, og det kan ikke være utenfor rekkevidden til enhver britisk styresmakt."

Parlamentsmedlem Bruce sa: "Organturisme, som det blir kalt, har blitt bannlyst av flere land, inkludert Italia, Spania, Israel og Taiwan, og det kanadiske senatet har godkjent lignende lover. Vi må gjøre det samme. Det vil sende ut kraftige signaler om bekymring på vegne av styresmaktene i Storbritannia."

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/4/3/176373.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/29/辩论会英国议会大厦召开-关注中共活摘-384516.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.