Danmark: Kinas tvungne organhøsting i parlamentet

Det ble arrangert en høring om tvungen organhøsting i det danske parlamentet den 8. desember 2016. Det var Danske folkeparti, dansk utenriksminister, Rød-Grønn-Allianse og Alternativet som tok initiativ til den to timer lange høringen som var åpen for publikum. Video-opptak var tilgjengelig på internett.

Det danske parlamentet arrangerte en høring om tvungen organhøsting i Kina den 8. desember 2016 Kenneth Kristensen Berth sa at både Europaparlamentet og Det amerikanske representantenes hus har vedtatt resolusjoner mot tvungen organhøsting i Kina

”Dette er noe vi ikke kan ignorere”
En av initiativtakerne, Kenneth Kristensen Berth fra Det danske folkepartiet, holdt åpningstalen. Berth brukte Wei Zaiqun som eksempel for å beskrive den brutale forfølgelsen i Kina. Wei er dansk borger og har to søstre som har vært internert i Kina fordi de praktiserte Falun Gong. De to søstrene fikk ikke møte familiene sine. Det ble tatt blodprøver av dem, en vanlig praksis som en mener har til hensikt å finne passende vev for organhøsting.

Han påpekte at på grunn av økonomiske interesser våger svært få land å utfordre det kinesiske kommunistregimet. Berth sa: ”Imidlertid involverer dette grunnleggende menneskelighet, og det er noe vi ikke kan ignorere.”

Kenneth Kristensen Berth sa at både Europaparlamentet og Det amerikanske representantenes hus har vedtatt resolusjoner mot tvungen organhøsting i Kina. Som historiker la Berth til: ”Jeg kan bare sammenligne denne (tvungne organhøstingen i Kina) med folkemordet som nazistene utførte.”

Handel må ikke kompromisse prinsipper
Nikolaj Villumsen fra Den rød-grønne alliansen sa at diskusjonen vil rekke utover Det danske parlamentet. ”Det er unødvendig å si at organhøsting fra samvittighetsfanger i Kina skader grunnleggende menneskerettigheter, og mennesker rundt i verden må gå imot dette.”

Han sa at røstene mot grusomheten som blir utført av det kinesiske regimet, var ganske høye før Kina kom inn i det frie markedet. Nå har Kinas økonomiske makt undertrykt slik kritikk, selv om tyranniet fortsetter. Han sa at det er farlig for dansk regjering å ensidig fokusere på handel og dermed neglisjere prinsipper.

Rasmus Nordqvist som er talsmann for Alternativet, krevde videre uavhengige undersøkelser vedrørende denne saken. Han fordømte uvillig organdonasjon og uttrykte håp om at den danske utenriksministeren ville iverksette tiltak som involverer gjennomførbare tiltak. Mot slutten av høringen leste Berth opp en felles uttalelse fra alle de tre politiske partiene, som krevde lovendring.

På samme måte som saker har blitt fremmet av Europaparlamentet og Det amerikanske representantenes hus, krevde de en slutt på samarbeid med Kinas helsevesen inntil et transparent og troverdig organdonasjonssystem er kommet på plass.

I tillegg til å stanse tvungen organhøsting oppfordret de også den kinesiske regjeringen til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og straks stanse forfølgelsen av Falun Gong og andre åndelige og etniske minoritetsgrupper.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2016/12/14/160331.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/13/丹麦议会举行答辩会-多位议员谴责中共活摘器官(图)-338901.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.