Frankrike: Kinesere i Paris får hjelp til å melde seg ut av Kommunistpartiet

Jin jobber ved en kinesisk restaurant i Paris. Han er Falun Gong-utøver og informerer ofte andre om fordelene ved metoden og om den brutale forfølgelsen i Kina.

Kinesiske turister studerer informasjonsplansjer ved turistattraksjoner i Paris

Jin informerer også kinesere om bevegelsen for ”Å forlate Det kinesiske kommunistpartiet (KKP)”. Han har hjulpet mange kinesere å frasi seg sitt medlemskap i partiet og dets tilstøtende organisasjoner.

Under samtalen med en kinesisk embetsmann ved en turistattraksjon oppmuntret Jin ham til å frasi seg sitt medlemsskap i KKP. Mannen svarte: «Jeg er embetsmann. Jeg har penger. Hvis jeg melder meg ut, vil jeg miste alt. Jeg kan ikke melde meg ut!”

Jin forklarte at hvis han forlot partiet med hjertet, ville han ikke miste materielle ting. Han kunne fremdeles være embetsmann og tjene pengene han fortjente, men han vil ikke bli implisert når KKP blir straffet for forbrytelsene de har begått. Da gikk embetsmannen med på å frasi seg sitt medlemsskap.

Embetsmannen pekte på en gruppe mennesker i nærheten og sa: «De er alle mine underordnede». Han ropte til dem: «Kom og hør. Han oppfordrer dere til å frasi deres medlemsskap i partiet og dets tilstøtende organisasjoner. Dere vil hverken miste stilling eller penger. Det handler bare om å gjøre det rette valget. Alle kan melde seg ut!» Hans underordnede ba om informasjonsmateriell, og flere besluttet å frasi seg medlesskapet i KKP med det samme.

Det er ikke alltid så enkelt. Jin møtte en gang en kinesisk turist tre ganger ved tre forskjellige turistattraksjoner. Mannen ville ikke frasi seg medlemsskapet i partiet ved de to første anledningene. Da de møttes tredje gangen, spurte mannen: «Hvorfor støter jeg på deg hele tiden?» Jin svarte: «Det er en forutbestemt relasjon. Jeg møter deg fordi du ikke har meldt deg ut av partiet. Jeg ønsker det beste for deg og håper at du forlater partiet og får en strålende framtid.» Turisten ble til slutt overbevist og frasa seg sitt medlemsskap.

Sjefens slektninger og venner får hjelp til å melde seg ut av KKP
Sjefen til Jin inviterte slekt og venner til middag, og inviterte Jin også. En av vennene til Jins sjef kom fra Anshan by i Kina. Han visste at Jin praktiserte Falun Gong, så han utfordret ham til å informere om metoden. Jin fortalte om KKP’s forfølgelse av Falun Gong og snakket spesielt om regimets statligsanksjonerte tvungne organhøsting fra levende Falun Gong-utøvere og alle menneskene som nå frasier seg sitt medlemsskap i KKP.

Da mannen ennå hadde flere innvendinger, avbrøt sjefen og sa: “Ikke forstyrr ham. Jeg kan svare på spørsmålene dine.» Over ti av sjefens venner og slektninger bestemte seg den kvelden for å frasi seg sitt medlemsskap i KKP.

Oversatt etter: http://en.minghui.org/html/articles/2014/9/29/3493.html
Kinesisk versjon: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/16/小金劝三退的小故事-297804.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.