Tsjekkia: Resolusjon som krever en slutt på forfølgelsen av Falun Gong i Kina

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Det tsjekkiske parlamentet vedtok en resolusjon som uttrykker støtte til de forfulgte minoritetsgruppene i Kina, inkludert Falun Gong (også kalt Falun Dafa), uavhengige kristne, uigurer og tibetanere.

Resolusjon nr 131 ble vedtatt den 20. mars 2019. Den sier at den tsjekkiske presidenten og regjeringen skal kreve at Kina forholder seg til de internasjonale menneskerettighets-konvensjonene og at de skal avslutte forfølgelsen av disse minoritetsgruppene, samt løslate alle samvittighetsfanger.

En kopi av senatets resolusjon nr. 131

Veronika Sunova, leder av Den tsjekkiske Falun Daf-foreningen, taler på høringen i senatet Senator Marek Hilsher taler til forsamlingen Senator Pavel Fisher (taler)
Vaclav Chaloupek (taler) Senator Vaclav Hampl (taler) Senator Jaromira Vitkova

Resolusjonen er en reaksjon på den landsdekkende petisjonen som lyder: "Det kinesiske kommunistregimet begår folkemord på Falun Gong utøvere". Over 370.000 tsjekkere har undertegnet petisjonen.

Falun Gong er den mest forfulgte gruppen i Kina. De hadde omkring 100 millioner tilhengere i Kina i 1999. Folk som fulgte læren i denne Buddha-skolen, blir forfulgt av det kinesiske regimet og "omskolert" innen landets fengselssystem.

"I dag", sa lederen av Den tsjekkiske Falun Dafa-foreningen, Veronika Sunova, har dere muligheten til å skape håp for de som blir torturert fordi de tror på Sannhet, Medfølelse og Toleranse. Dere kan gi støtte til millioner av mennesker som har holdt ut forfølgelsen i neste tjue år.

"Dere kan være med å sende signaler som kan hindre forfølgere fra å begå forbrytelser."

Senator Marek Hilsher uttalte: "Vi er et land som har opplevd et kommunistisk, totalitært styre. Vi har erfart kommunistisk politikk, vi har erfart henrettelser av politiske grunner, vi har opplevd fengslinger, og vi har opplevd sensur.

"Vi vet svært godt at det er å krenke mennesker og ikke respektere trosfrihet. Jeg tror derfor at vårt land, takket være egne erfaringer, vil være følsomme overfor krenkelser av menneskerettigheter i verden, så vel som de verdier som blir trampet på."

Han sa også at slik et regime forholder seg til sine egne, kan peke på hvordan regimet vil oppføre seg mot andre i verden. Ifølge Hilsher er det kinesiske regimet svært aggressivt og ignorerer fundamentale menneskerettigheter, slik som retten til rettferdig handel, retten til tros- og talefrihet. "Hvis vi tier om dette, vil det bety at vi er enige", sa Hilsher.

"Hvis vi leser igjennom artiklene i Den internasjonale deklarasjonen om menneskerettigheter, vil vi finne at det kinesiske regimet krenker hver eneste paragraf", sa senator Pavel Fisher.

Ifølge senator Fisher har innsatte bak murene i arbeidsleirene ingen rettigheter. "Mennesker blir bærere av organer (for mennesker som har behov for organtransplantasjoner). Kontroll over egen kropp blir tatt bort fra friske, levende mennesker for å levere beste kvalitet [til de som trenger organer]. Det er ikke et sammentreff at disse leirene ligger svært nært et sykehus; for å hindre nedbryting av biologisk materiale."

Senator Vaclav Chaoupek uttalte: "Vi har gradvis lært fakta om tvungen organhøsting. Disse faktaene er så skremmende og grusomme at vi ikke kan forestille oss det."

"Jeg vil gjerne takke borgere som ved å undertegne petisjonen, bragte dette temaet opp i senatet. Jeg tenker at det er en av mange saker der samarbeid mellom innbyggere og senatet har blitt svært produktivt", sa senator Vaclav Hampl.

"Tsjekkia er virkelig et land der organtransplantasjoner har blitt praktisert i årevis. Vi ser banebrytende, medisinske mirakler når det gjelder transplantasjon av hvilket som helst organ, selv fra den tiden vi var under kommunistregimet. Og selv da, gjennom det regimet som slett ikke var bra, ville ingen våget å ofre et levende menneske for hans eller hennes organer. Dette er noe som selv det uverdige regimet fant uakseptabelt."

Senator Jaromira Vitkova uttalte at forbrytelser mot menneskeheten må forhindres før de kommer ut av kontroll; slik som utryddelsen av jøder under den 2. verdenskrigen.

"Sist uke", sa senator Vitkova, "mintes vi i Boskovice overføringen av jødiske medborgere i 1942 ved å marsjere fra ghettoen til jernbanestasjonen. Jeg tror det er nødvendig å innse hvordan denne tragedien kunne skje, for det begynte ikke i 1942. Det startet som et angrep på jødene i Tyskland mye tidligere. Det er nødvendig å stå opp mot slikt og stanse det i alle land og til enhver tid", sa senator Vitkova.

Petisjonen ble også støttet av ikke-statlige organisasjoner, inkludert Den tsjekkiske Helsinki-komiteen og Amnesty International, så vel som tidligere kulturminister Daniel Herman, tidligere menneskerettighets-kommisjonær Monika Šimůnková, Jan Payne Bioetics ved Charles University og andre.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/3/26/176282.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.