Sverige: Tidligere svensk politiker applauderte anmeldelser av Jiang Zemin

En tidligere europeisk politiker applauderte de ti tusentalls Falun Gong-utøvere i Kina som risikerte livet for å anmelde den tidligere kinesiske diktatoren Jiang Zemin.

Göran Lindblad som tidligere var visepresident ved Den parlamentariske komitéen i Europarådet og svensk Riksdagsmedlem, sa: ”Det er greit å bruke det eksisterende rettssystemet mot et totalitært regime, fordi det veldig ofte er lover som kan benyttes.”

“Det skjedde etter Helsinki-avtalen på 1970-tallet da Sovjetunionen undertegnet avtalen uten at de noensinne hadde tenkt å følge den. Estlendere, latviere og litauere krevde sin rett i henhold til Helsinki-avtalen.”

“Hvis folk gjør dette med et lands lovgivning med dagens mediedekning, er det selv i et diktatur nesten umulig å ikke gjøre noe med det.”

Hittil er det sendt 84.835 anmeldelser fra over 103.000 mennesker mot Jiang Zemin, som var tidligere leder av Det kinesiske kommunistpartiet. Anmeldelsene er kommet fra slutten av mai til den 23. juli 2015. Folk krever at påtalemyndigheten får Jiang stilt for retten for sitt maktmisbruk i utførelsen av den voldelige forfølgelsen av Falun Gong i Kina.

Lindblad har hatt tallrike forhandlinger med det kinesiske regimet i løpet av tiden i Riksdagen, inkludert en lunsjavtale som vanæret den kinesiske lederen Bo Xilai. Han forstår kraften i den åndelige troen, mot Kommunistpartiet.

Han sa at Falun Gong-utøverne er “sterke i troen, og det verste et totalitært regime kan møte, er en sterk person som står opp for hans eller hennes rettigheter uten å frykte for sitt liv. Vi har mange eksempler fra historien på det. Hvis mange nok gjør det [anmelder Jiang Zemin], kan de ikke fengsle og drepe alle, spesielt hvis det blir offentlig kjent.”

Han trakk også fram et annet eksempel fra europeisk historie: “Det eksisterende rettssystemet ble tatt i bruk under drapene ved Berlin-muren. Etter murens fall ble øst-tysk lov faktisk brukt for å straffeforfølge de som drepte folk på grensen. De ble straffet og offentlig uthengt. Så man kan bruke de eksisterende lovene, selv i et diktatur.”

Lindblad har førstehåndskjennskap til det kinesiske regimets brautende taktikk. Han mottok mangfoldige telefonoppringninger fra det kinesiske konsulatet som presset ham til ikke å delta på Falun Gong-utøvernes arrangementer. Han sa at den nylige utrenskningen av høyerestående embetsmenn i Kommunistpartiet i Kina er ”uunngåelig” og at ”de vil enten bli henrettet eller satt i fengsel og avhørt på samme måte som de har avhørt andre.”

Lindblad fungerer for tiden som president ved “Platform of European Memory and Conscience” som er en ikke-statlig organisasjon som er aktiv i etterforskning, dokumentasjon, opplæring og informasjon om totalitære regimer. Han hadde noen oppmuntrende ord til de som lider i Kina: “Til alle undertrykte kinesere, Falun Gong-utøvere og andre, uansett filosofi, vil jeg si at ting nå beveger seg hurtigere i riktig retning. Selv når de gjør utrenskninger innen Kommunistpartiet, vil det snart slå tilbake på de som gjør det.”

Oppmuntringen er at mulighetene for at ting bedrer seg, er mye større nå enn det var for noen få år siden. Jeg vil si: Fortsett motstandskampen for de som er modige, fordi framtiden vil bli bedre! Jeg er helt sikker på det!”

Oversatt etter: http://en.minghui.org/html/articles/2015/7/26/151747.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.