Nyheter fra Kina

Mishandling og tortur i forfølgelsen | Det kinesiske folk våkner opp til fakta | Propaganda | Annet | Rettsak

 • Over 500 underskrifter krever at utøver settes fri

  En Falun Gong-utøver ble ulovlig arrestert fordi han distribuerte informasjonsmateriell om Falun Gong. Mer enn 500 innbyggere undertegnet en petisjon som krevde at han skulle løslates. Utøveren ble arrestert av offiserer ved en poltistasjon og har sittet fengslet i et interneringssenter siden april i 2017. Familie og venner har møtt opp ved politistasjonen i landsbyen for å få ham løslatt, men til ingen nytte.
 • Falun Gong-utøver torturert i fengsel

  En Falun Gong-utøver soner en åtte års fengselsdom fordi han sendte inn en klage om kriminalitet utført av Jiang Zemin, som var tidligere kinesisk kommunistleder og startet forføgelsen av Falun Gong i juli 1999. Utøveren har på forskjellige måter blitt torturert i fengselet. Den 25. april 2017 fikk han diagnosene tuberkulose og nyresykdom i fengselet.
 • Politiet løslot kvinne etter bare noen timer

  En utøver ble arrestert den 24. mai 2017 etter at hun ble rapportert til politiet fordi hun fortalte folk om Falun Gong, som er en spirituell lære som forfølges av det kinesiske kommunistregimet. Hun ble etterforsket av lederne for byens sikkerhets- og byens 610-kontor (et ekstra juridisk kontor som har som eneste oppgave å utrydde Falun Gong og som kan overstyre landets juridiske system).
 • Politiet innså at det var nytteløst å få utøver til å frasi seg Falun Gong

  En utøver ble arrestert den 24. mai 2017 etter at hun ble rapportert til politiet fordi hun fortalte folk om Falun Gong, som er en spirituell lære som forfølges av det kinesiske kommunistregimet. Hun ble etterforsket av leder for byens sikkerhetskontor og leder for byens 610-kontor, et ekstra juridisk kontor som har som eneste oppgave å utrydde Falun Gong og som kan overstyre landets juridiske system.
 • Kina: Arrestert for å ha informert om Falun Gong og forfølgelsen

  En utøver har vært arrestert i nesten seks måneder fordi hun delte ut brosjyrer om Det kinesiske kommunistpartiets forfølgelse av hennes åndelige tro på Falun Gong. For tiden sultestreiker hun på et forvaringssenter. Utøveren ble arrestert den 26. januar 2017 av to sivilkledde politioffiserer fra en politistasjon. Politiet ransaket hjemmet hennes. De tok med seg fire datamaskiner, skivere, DVD-brennere og også informasjonsmateriell som hun hadde hjemme.
 • Etter lang fengselsstraff - utsatt for mer trakassering

  Allerede før en tidligere lærer ble løslatt fra fengselet, truet myndigheten med å arrestere henne igjen hvis hun fortsatte å anmelde Kinas tidligere diktator Jiang Zemin som startet forfølgelsen av Falun Gong. Utøveren som er 72 år, ble løslatt fra kvinnefengselet den 13. desember 2016. Hun var blek, tynn og trengte hjelp for å gå. Hun har tidligere blitt arrestert i 2012 for å ha skrevet brev til naboer om Falun Gong og forfølgelsen og vært dømt til fire og et halvt år i fengsel.
 • Kina: Eldre par nok engang arrestert

  Et ektepar, begge 70 år gamle og Falun Gong-utøvere, ble arrestert den 19. april 2017 mens de snakket med folk om Falun Gong. De ble fraktet til en politistasjon og er nå i et forvaringssenter. Tjenestemenn en politistasjon ransaket boligen deres dagen etter arrestasjonen og konfiskerte Falun Gong-bøker, bærbare pc’er, et portrett av grunnleggeren av Falun Gong og andre personlige eiendeler.
 • Kina: Falun Gong-utøver arrestert og torturert

  En Falun Gong-utøver ble ulovlig arrestert den 21. mars 2017 da hun besøkte en annen utøver. Politiet konfiskerte nøkkelen til huset hennes og ransaket boligen. Hun ble arrestert fordi hun hang opp bannere for å informere om forfølgelsen av Falun Gong og ble ført til en politistasjon.
 • Kina: Lærer torturert nesten til døde

  Myndighetene i Tahe fylke arresterte nylig en lærer for å distribuere informasjon om Falun Gong. Falun Gong er en åndelig metode som for tiden blir forfulgt i Kina. Etter seks dager med tortur i et interneringssenter var Gao Shuying døden nær. Politiet ga familien beskjed om å hente henne hjem. De ville ikke være ansvarlige for hennes død.
 • Kinesisk politi trakasserer Falun Gong-utøvere

  Politiet i ulike regioner i Kina dro nylig til Falun Gong-utøveres boliger. Dette ble gjort i forkant av Det kinesiske kommunistpartiets 19. nasjonale kongress, som holdes i oktober 2017. Tjenestemenn fortalte at de utførte direktivet om ”dør til dør-aksjon”. Tjenestemenn av ulik rang spurte utøverne om de fremdeles praktiserte Falun Gong. Mange stilte spørsmål om yrket deres og andre aspekter av deres liv.
 • Kina: Utøver fengslet og torturert for sin overbevisning

  En Falun Gong-utøver på 54 år gammel lider av flere sykdommer etter at han ble fengslet og torturert. Han er nå ved en av de mest brutale fengselsavdelinger i Kina. Der blir Falun Gong-utøvere tvunget til å arbeide over 12 timer daglig, samtidig som de får svært lite å spise.
 • Forteller fra sju års fengsel

  En Falun Gong-utøver ble ransaket da hun tok et tog i mai 2016. Zhuan Falun (hovedboken i Falun Gong) ble konfiskert. Ransakingen vakte vonde minner fra et sju års fengselsopphold. Hun ble arrestert i 2008 fordi hun prøvde å hjelpe en Falun Gong-utøver. Utøveren var tvunget til å bo borte fra hjemmet sitt for å unngå å bli arrestert fordi han nektet å gi opp sin overbevisning.
 • “Jeg kjenner til en som har mottatt et slikt organ”

  Jeg snakket med folk om Falun Gong på et marked i begynnelsen av mars 2017. Da fikk jeg øye på ei eldre kvinne som satt på en benk. Jeg satte meg ved siden av henne og begynte å informere om Falun Gong og forfølgelsen. Jeg fortalte at Falun Gong-utøvere blir nektet trosfrihet av Det kinesiske kommunistpartiet og at de høster utøvernes organer for enorme summer.
 • Falun Gong-utøver arrestert for sjuende gang

  Flere Falun Dafa-utøvere ble arrestert i slutten av januar 2017 mens de studerte Dafa sammen. Noen av de arresterte ble løslatt, mens en av dem ble internert og tiltalt den 16. mars 2017. Familien merket ikke noe av den grufulle forfølgelsen før politiet ransaket hjemmet deres den 1. februar 2017. De fikk ikke vite hvor utøveren var i forvaring, til tross for at de hadde gjort gjentatte forsøk på å finne det ut.
 • Dømt til fengsel for å saksøke tidligere kinesisk diktator

  En Falun Gong-utøver som bor i fylket Qingcheng, ble dømt til tre års fengsel for å ha saksøkt den tidligere kinesiske diktatoren Jiang Zemin, som startet forfølgelsen av Falun Gong i Kina. Utøveren ble arrestert i juli 2016 etter at det lokale politiet oppdaget at hun hadde saksøkt Jiang for kriminelle handlinger. Hun ble senere løslatt mot kausjon på grunn av dårlig helse.