Advokat krevde bevis på gyldighet av arrestasjonen

Liu Qingyang fra byen Guangzhou møtte i retten den 8. november 2016. Han nektet å frasi seg Falun Gong, som er en åndelig metode som blir forfulgt av det kinesiske kommunistregimet. Advokaten hans argumenterte i retten med at politiet ikke hadde lagt fram en ransakingsordre da de arresterte ham. De ransaket hjemmet hans den 3. desember 2016.

Bare noen få dager etter høringen ble advokaten informert av retten at han skulle se på saksmappen en gang til. Advokaten ble sjokkert da han så at en ransakingsordre var lagt til. Et nytt notat som sa at offiseren som foretok arrestasjonen, hadde signert og lest opp ransakingsordren for Liu før de arresterte ham.

Liu sin kone og hennes foreldre som alle var til stede ved arrestasjonen, fortalte advokaten at politiet aldri hadde vist eller lest opp en ransakingsordre.

Liu er nå arrestert. Han har ikke vært i stand til å møte sønnen som ble født kort tid etter arrestasjonen.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2016/12/21/160412.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.