Politiet trakasserte Falun Gong-utøvere utenfor rettssalen

Pingdu distrikstrett i Shandong hadde nok en høring mot den kvinnelige Falun Gong-utøveren den 18. januar 2017. Hun var anklaget for å “bruke en kult for å underminere rettshåndhevelse”. Dette er et standard uttrykk som blir brukt av det kinesiske kommunistregimet for å forfølge utøverne.

Ca ti Falun Gong-utøvere og slektningene hennes som ventet utenfor rettslokalet, ble trakassert av politiet.

Zhang Xiumei på 68 ble arrestert i september 2016 mens hun fortalte folk om forfølgelsen av Falun Gong på et marked. Hun ble kjørt til Pudong interneringssenter. Politiet ransaket hjemmet hennes og konfiskerte to store vesker med informasjonsmateriell. Hun ble først anklaget den 22. desember 2016, og advokatene hennes forsvarte henne. Hun hadde ikke gjort noe galtifølge loven i landet. Retten ble hevet uten at en dom ble avsagt.

Under den andre høringen den 18. januar 2017 hevdet Zhang igjen at hun var uskyldig. Zhangs advokater argumenterte med at politiet ikke fulgte juridisk prosedyre. De antatte bevisene var bøker og DVD’er om den kinesiske nyttårsgallaen. DVD’ene var produsert av NTD televisjonsstasjon. Dette materialet krenket ikke noens interesser og forårsaket ikke skade for noen.

Retten ble avsluttet om ettermiddagen uten at en dom var avsagt.

Slektninger og venner ble trakassert av politiet utenfor rettssalen
Zhangs slektninger og omkring ti Falun Gong-utøvere ventet utenfor rettslokalet under rettssaken. Assisterende direktør fra det lokale 610 kontoret (et kontor som kun har til oppgave å forfølge Falun Gong-utøvere) og over tolv politioffiserer, noen av dem i sivil, sto i nærheten.

Da en av Zhangs slektninger prøvde å komme inn i rettslokalet, ble hun straks stanset.

Noen Falun Gong-utøvere ventet i en bil utenfor. To politimenn krevde at sjåføren skulle vise førerkortet. Da sjåføren nektet, omringet politioffiserer bilen og prøvde å arrestere passasjerene.

Da sjåføren prøvde å kjøre, blokkerte politiet veien med to politibiler. Politiet ransaket også en annen bil som ble kjørt av en Falun Gong-utøver, men de fant ikke noe i bilen som var interessant for dem.

Da Zhangs mann og advokatene kom ut av rettslokalet i lunsjpausen, så de hva som skjedde.

Zhangs mann sa til direktøren for 610 kontoret: “Du ville ikke slippe dem inn, men tvang dem til å vente her ute. Hvorfor blokkerer dere bilene deres? Kan det være lovlig?”

“De bryter ingen lover her”, sa en av Zhangs advokater. “Hvorfor omringer dere dem?”

Assisterende direktør ved 610-kontoret dyttet og kom i håndgemeng med advokatene. De ble først stanset da Zhangs mann grep inn. Etter som flere slektninger av Falun Gong-utøverne dukket opp på stedet, trakk politiet seg og tillot utøverne å forlate stedet.

Zhang ble dømt til tre års fengsel to dager etter rettssaken den 20. januar. Hun og advokatene anket straks dommen.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/3/21/162570.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.