Kina: Arrestert for å ha informert om Falun Gong og forfølgelsen

Xie Yu fra Guangzhou har vært arrestert i seks måneder fordi hun delte ut brosjyrer om Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) forfølgelse av hennes åndelige tro på Falun Gong. For tiden sultestreiker hun på et forvaringssenter.

Politiet avhørte Xie fire ganger på forvaringssenteret. Hun nektet å svare på spørsmålene og prøvde i stedet å overtale dem til å ikke delta i forfølgelsen av Falun Gong. Dommerne godkjente likevel arresten av henne den 3. mars 2017.

Xie Yu

Xie Yu er 31 år og arbeider i et forsikringsbyrå. Hun lærte om Falun Gong fra sin mor som hadde magekreft, men som i 2005 ble frisk da hun begynte å praktisere Falun Gong. Da hun så morens dramatiske bedring, startet Xie å praktisere i 2010.

Xie begynte å dele ut materiell om Falun Gong i fritiden sin. Hun ønsket å motarbeide hatpropagandaen som ble spredt av Det kinesiske kommunistpartiet.

Politiet begynte å overvåke henne i oktober 2016. Dette ledet etter hvert til arrest og forvaring.

Oversatt etter:
http://www.clearwisdom.net/html/articles/2017/6/19/164323.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/9/广州善良女士谢宇被非法关押逾四月(图)-349355.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.