Advokat ble nektet å se saksdokumenter

Zhang Wenfu fra Changchun by i Jilin-provinsen ble dømt til tre års fengsel i desember 2016 for å praktisere Falun Gong. Zhangs advokat har gjentatte ganger prøvd å få innblikk i sakspapirene hans, men har blitt nektet hver gang.

Etter at dommen var falt, anket Zhang. Familien leverte forsvarserklæringen den 14. februar 2017.

Tidslinje
Zhang ble arrestert den 9. mars 2016 og ble fraktet til Changchun bys interneringssenter. Kuanchengs påtalemyndighet godkjente arrestasjonen den 15. april 2016. Han ble anklaget for å underminere loven om rettshåndhevelse. Det er et standardpåskudd domstolene bruker mot Falun Gong-utøvere.

Konen hans, Pei Shumei, ble ført til den lokale politistasjonen den 11. juni 2016 og ble forhørt i flere timer.

Zhangs familie engasjerte en advokat som forsøkte å få innblikk i sakspapirene den 28. juni 2016 ved Kunachengs påtalemyndighet, men tillatelsen ble ikke innvilget.

Da advokaten, sammen med familen, dro til Kuancheng politidepartement for å forhøre seg om saken den 4. august 2016, truet politioffiser Cui Guonian dem, og de ble igjen nektet å se dokumentene.

Zhangs sak ble sendt videre til Kuancheng tingrett den 31. august. Forsvarsadvokaten dro til retten tre ganger: den 23. september, 18. oktober og 30. november for å se papirene, men ble nektet tillatelse hver gang.

Advokaten sendte en klage til Changchun bys rett den 17. november 2016 om at han ble nektet å se sin klients sakspapirer, men situasjonen endret seg ikke.

Zhang sin sak ble prøvd for retten i desember 2016, og han ble dømt til tre års fengsel. Han anket umiddelbart saken. Familien ble godtatt som forsvarere for ham og leverte forsvarserklæringen den 14. februar 2017. De prøvde å snakke med dommer Li Donghe som hadde ansvar for anken den 16. februar, men ble dårlig behandlet og fikk ingen hjelp.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/3/3/162376.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.