Mor og datter satt fri etter at påtalemyndigheten avviste saken

Ei ung kvinne og hennes mor som ble internert for sin overbevisning. De ble satt fri etter at lokale påtalemyndigheter to ganger sendte saken deres tilbake til politiet med henvisning om utilstrekkelig bevis.

Jing Huan ble arrestert den 1. juni 2016 mens hun delte ut informasjon om Falun Gong, som er en åndelig metode som blir forfulgt av det kinesiske kommunistregimet. Moren, Zhou Xiaoli, og onkelen, Zhou Faming, som begge er utøvere av Falun Gong, dro til boligen hennes for å sjekke om hun var tatt av politiet. Det resulterte i at de begge ble tatt av politiet som ransaket hjemmet.

Xiaoli og Jing ble sendt til Mianyang interneringssenter dagen etter, mens onkelen ble overflyttet til Santai interneringssenter. Jings ektemann måtte slutte i jobben for å ta vare på deres ett år gamle barn.

Faming, som er høyskolelærer, ble løslatt mot kausjon den 6. juli 2016. Han har tidligere vært arrestert. To ganger ble han dømt for sin tro og skulle samlet sone en straff på ti år i fengsel. Søsteren hans, Xiaoli, har tidligere vært internert i en tvangsarbeidsleir.

Ved løslatelsen arbeidet Faming sammen med andre lokale utøvere for å få søsteren og niesen løslatt. De ringte og skrev til relevante kontorer og minnet dem om at det er ingen lov i Kina som kan kriminalisere Falun Gong.

Jings og Xiaolis ektemenn dro til politistasjonen for å be om at konene skulle løslates. De engasjerte også en sivil menneskerettsadvokat til å forsvare kvinnenes uskyld.

Påtalemyndigheten sendte saken tilbake til politiet sent i september 2016 etter at de hadde hørt forsvarsadvokatens argumenter. Politiet sendte likevel saken inn til påtalemyndigheten på nytt to måneder senere.

Faming og lokale utøvere fortsatte å snakke med tjenestemenn ved påtalemyndigheten og tryglet dem om å frigi Xiaoli og Jing.

Påtalemyndigheten returnerte saken for andre gang i januar 2017. Den 25. februar tilbakekalte politiet saken og satte de to kvinnene fri.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/3/6/162406.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.