Mishandling og tortur i forfølgelsen

 • Kina: Statsansatt brutalt torturert i fengsel

  En utøver som var statsansatt, ble løslatt i mai 2018 etter ni år i fengsel fordi han nektet å gi slipp på sin tro på Falun Gong, en åndelig metode som forfølges av Det kinesiske kommunistpartiet. Etter brutal tortur i fengselet var han på randen av mental kollaps. Utøveren var høyt respektert både hjemme og på jobb for sin godhet.
 • Erfaring fra Kina: Lokal tjenestemann beskytter Falun Gong-utøvere

  Tidligere var jeg en fortvilet mor som slet med det plutselige tapet av min ni år gamle sønn, men Falun Gong reddet meg fra fortvilelsen og gav meg håp. Ord kan ikke uttrykke min takknemlighet ovenfor Mester Li Hongzhi, grunnleggeren av Falun Gong. Jeg finner heller ikke ord for å uttrykke hvor heldig jeg er.
 • Kina: Utøver sendt til senter for hjernevask for åttende gang

  En kvinne sitter fortsatt fengslet etter at hun ble sendt til et lokalt senter for hjernevasking for åttende gang på 14 år. Utøveren som er i slutten av 60-årene, ble arrestert fordi hun nektet å frasi seg troen på Falun Gong, en åndelig disiplin som blir forfulgt av det kinesiske kommunistregimet. Hun har vært arrestert gjentatte ganger siden forfølgelsen startet i 1999.
 • Kina: Falun Gong-utøver torturet i fengselet

  En utøver som er er 64 år og pensjonert bankmann ble dømt til tre og et halvt års fengsel i august 2016 fordi han informert folk om Falun Gong og kommunistregimets forfølgelse. Fordi utøveren ikke samarbeider i forhold til myndighetenes forsøk på å ”transformere” henne eller tvinge henne til å frasi seg sin overbevisning, nektet kvinnefengselet henne besøk fra familien.
 • Kina: 81-åring dømt til tre års fengsel for sin overbevisning

  En 81 år gammel mann ble dømt til tre års fengsel og bøtelagt med 5.000 yuan fordi han nektet å frasi seg Falun Gong, som er en åndelig disiplin som blir forfulgt av det kinesiske kommunistregimet. Utøveren og konen har blitt arrestert gjentatte ganger siden forfølgelsen begynte i juli 1999. Haos pensjon ble holdt tilbake i nærmere tre år.
 • Kina: Advokat fikk ikke informasjon om klientens rettssak

  En kvinne som ble arrestert for sin overbevisning, fikk en rettsoppnevnt advokat under den andre høringen. Hennes egen advokat ble ikke informert om høringen, og familien ble nektet å møte opp i rettssalen. Utøveren ble arrestert den 15. mars 2016 fordi hun nektet å frasi seg Falun Gong, som er en åndelig disiplin som blir forfulgt av det kinesiske kommunistregimet.
 • Kina: Utsatt for urettferdig behandling på grunn av sin overbevisning

  En 46 år gammel lærer og Falun Gong-utøver ble internert med påfølgende arrestasjon for mer enn fire måneder siden. Utøverens siste arrestasjon ble utløst da hun forsøkte å klage på arbeidsgivers urettferdige behandling av henne på grunn av sin overbevisning. Hun ble arrestert i juli 2017 og internert i en og en halv måned fordi hun nektet å frasi seg Falun Gong, som er en åndelig disiplin som blir forfulgt av det kinesiske kommunistregimet.
 • Kina: To eldre kvinner tvunget til å være våkne hele natten

  To eldre kvinner i Xi’an ble arrestert den 19. mai 2018 fordi de informerte folk om det kinesiske kommunistregimets forfølgelse av Falun Gong, en åndelig metode for kropp og sjel og basert på prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse.
 • Kina: Advokater stiller spørsmål ved tvilsomme bevis mot Falun-utøvere

  Tre innbyggere i byen Taiyuan møtte opp i Xinghualings tingrett for å svare på anklager om å "bruke en kult for å undergrave lov og orden". Dette er en standard unnskyldning som det kinesiske kommunistregimet bruker når de forsøker å fengsle Falun Gong-utøvere.
 • Kina: Ektepar fengslet nok engang for sin tro på Falun Gong

  Et ektepar ble dømt til fengselsstraff fordi de nektet å gi opp Falun Gong (kjent også som Falun Dafa), som er en spirituell disiplin som blir forfulgt av det kinesiske kommunistregimet. Det er ikke første gangen ekteparet har blitt trakassert for deres tro. De ble dømt til syv og fem års fengsel i 2008 og ble brutalt torturert under fengslingen.
 • Kina: En utøver nær forfulgt til døde

  En utøver ble arrestert i sin bolig om morgenen den 20. april 2018. Flere tjenestemenn fra den lokale sikkerhetsavdelingen kom til boligen hennes. Etter 13 dager i forvaring ble hun alvorlig syk. Til tross for den kritiske tilstanden, nektet retten å løslate henne av medisinske årsaker.
 • Kina: Utøver dømt ulovlig til 3 års fengsel

  En Falun Gong-utøver ble dømt til tre års fengsel i november 2017, nesten et år etter at hun ble ulovlig arrestert for å holde fast ved sin overbevisning. Utøveren delte ut informasjonsbrosjyrer om Falun Dafa om ettermiddagen den 20. februar 2017. Da ble hun angitt av noen hun møtte. Tjenestemenn fra en politistasjon arresterte henne og førte henne til et forvaringssenter.
 • Kina: Kvinnefengsel med tvangsarbeid og hjernevask

  Tianjin kvinnefengsel er beryktet for sine forsøk på å hjernevaske Falun Gong-utøvere og få dem til å frasi seg sin overbevisning. Det er derfor et av foregangsfengslene som har klart ”forfølgelsesstandarden” til Det kinesiske kommunistpartiet mot Falun Gong.
 • Kina: Dømt til tre års tvangsarbeid for sin tro på Falun Gong

  Ei kvinne i Ji'nan ble dømt til tre års fengsel for å “ha brukt en sekt til å undergrave håndheving av loven”. Det er et standard-påskudd og det kinesiske kommunistregimets forsøk på å ramme og fengsle Falun Gong-utøvere.
 • Kina: Ektepar dømt til fengsel nok engang for sin tro

  Et ektepar i ble dømt til fengsel nok engang fordi de nektet å gi opp sin tro på Falun Gong som er en spirituell metode som forfølges av Det kinesiske kommunistpartiet. Mannen som tidligere var lærer ved den lokale høyskolen, ble arrestert i slutten av januar 2017 og stilt for retten den 12. oktober samme år. Konen hans som tidligere jobbet i posten, ble arrestert 1. oktober 2017.