Mishandling og tortur i forfølgelsen

 • Etter endt soning ble utøver truet med forvaring i et senter for hjernevask

  En utøvers tre år lange fengselsstraff ble fullført i juli 2015. Embetsmenn ved kvinnefengselet truet med å føre henne til et senter for hjernevask fordi hun nektet å oppgi sin tro på Falun Gong. Utøveren har protestert mot urettmessig forvaring siden hun ble ført til kvinnefengselet. Der nektet hun å ta på seg fengselsuniformen, og vaktene førte henne til cellen bare iført et laken.
 • 182 Falun Gong-utøvere i Beijing arrestert i første halvdel av 2015

  I følge Minghuis innsamlede data ble 182 Falun Gong-utøvere arrestert i Beijing mellom januar og juni 2015. I tillegg ble 12 utøvere trakassert hjemme (men ikke arrestert) og fem rapportert savnet. Det er stor mistanke om at de savnede er arresterte. Antall arresterte toppet seg i april med et gjennomsnitt på to arresterte per dag. Dette sammenfalt med 25. april som er 16-årsdagen for en stor, fredelig protest i Beijing i 1999. Denne datoen er betegnet som sensitiv av kommunistregimet.
 • Utøvers epilepsi fikk tilbakefall etter tortur i fengsel

  En utøver ble arrestert i 2010 fordi hun delte ut informasjon om Falun Gong og ble dømt til tre års fengsel. Hun ble utsatt for grufull torturering i fengselet. Epilepsien som hadde forsvunnet etter at hun begynte å utøve Falun Gong, fikk tilbakefall og tilstanden forverret seg raskt. Fengselsmyndighetene hadde ikke noe annet valg enn å løslate henne før soningen var ferdig.
 • Politi brøt seg inn i boliger til eldre utøvere

  Tjenestemenn fra lokalt politidistrikt har aktivt deltatt i forfølgelsen av Falun Gong de senere årene. Tjenestemennene brøt seg inn i boligen til en 86 år gammel, blind Falun Gong-utøver. De truet henne og konfiskerte hennes personlige eiendeler. Tjenestemennene tvang seg også inn i boligen til en 70 år gammel utøver i oktober 2014 og konfiskerte mange personlige eiendeler. Da utøveren spurte hvorfor de gjorde det, svarte de: ”Fordi du praktiserer Falun Gong.”
 • Politiet: “Vi vil praktisere Falun Gong når forfølgelsen er slutt”

  Politistasjonen mottok mange telefoner fra utlandet som informerte om Falun Gong og forfølgelsen og som ba om at de løslot en Falun Gong-utøver. I tillegg dro søsteren til utøveren til stasjonen og krevde at de løslot henne. Politisjefen og etterforskeren sa: “Vi vet alle at Falun Gong er uskyldige. Vi vil praktisere Falun Gong når forfølgelsen er slutt. Vi kan likevel ikke løslate henne fordi da vil vi bli arrestert. Vær så snill og ikke ring oss mer.”
 • 80-åring dømt nok engang for å praktisere Falun Gong

  En utøver på 80 ble dømt til fem års fengsel den 6. februar 2015 for å ha praktisert Falun Gong. Hun ble arrestert i september 2014 og ble raskt overført til et lokalt fengsel, uten at familien ble informert. Tidligere har 80-åringen blitt arrestert flere ganger for å ha utøvd sin rett til å praktisere Falun Gong.
 • ”Det er kaldt ute, og cellen er uten varme”

  Da utøverens eldre søster var på besøk i fengselet før det kinesiske nyttåret, ble hun forferdet over det hun så. Den yngre søsteren som satt i fengselet, hadde på seg en jakke som ikke passet, var blank i øynene, ansiktet var hovent og håret var rufset. Utøveren klaget til sin eldre søster: ”Vaktene har ikke gitt meg teppe til bruk om natten. Jeg må låne et, men det er fremdeles kaldt, og cellen er uten varme…”
 • Boken "The Slaughter" om organtyveri i Kina uroer kinesiske myndigheter

  Bare noen dager etter publiseringen av den nye boken "The Slaughter" om hvordan staten Kina stjeler organer fra samvittighetsfanger, publiserte kinesiske myndigheter en flom av artikler, uttalelser og påstander. Flere av artiklene var selvmotsigende og fordømte organhandelsligaer og forsikret at man ikke lenger skulle ta organer fra samvittighetsfanger. Artiklene uttalte seg i strenge ordelag at organhandel i økonomisk øyemed er ulovlig.
 • Nektet løslatelse på medisinsk grunnlag.

  En utøver som var 60 år og fengslet for sin overbevisning, døde i et fengsel den 27. november 2014. Fengselsmyndighetene nektet å sende den døde kroppen hans tilbake til hjembyen og hevdet: ”Vi har ansvar for ham. Kroppen hans kan ikke sendes til hjembyen. Fengselet skal sørge for kremering.”
 • Eldre kvinne fengslet for å praktisere Falun Gong

  Helsetilstanden til ei 62 år gammel kvinne ble raskt forverret etter at hun ble overført til et kvinnefengsel i januar 2014. Da datteren besøkte henne i september, oppdaget hun at moren ikke lenger kunne se klart. Moren klaget også over at vaktene hadde tvunget henne til å stå oppreist i lengre perioder og nektet henne søvn fordi hun nektet å gi opp sin tro på Falun Gong, en åndelig metode som blir forfulgt i Kina av Det kinesiske kommunistpartiet.
 • Forfølgelsen av Falun Gong fortsetter i Indre Mongolia

  En ingeniør, en lærer og to andre Falun Gong-utøvere ble ulovlig dømt av en byrett i en åpen rettssak i Indre Mongolia den 24. oktober 2014. Domsavsigelsene lød på fire til sju år. De fire utøverne hadde allerede vært ulovlig forvart i ett og et halvt år før domsavsigelsen.
 • Kvinne mishandlet av politiet

  Ei kvinne ble arrestert den 17. januar 2015 for å praktisere Falun Gong. Falun Gong er en selvutviklingsmetode og forfulgt av Det kinesiske kommunistpartiet. Politiet vred armen hennes bak ryggen og satte håndjern på henne. Deretter rullet en offiser sammen aviser for å slå henne i ansiktet, mens en annen slo henne i hodet. Hun ble slått til hun var bevisstløs.
 • Utøver arrestert fordi han hengte opp dikt på ytterdøren sin

  Det er nyttårstradisjon i Kina at folk henger opp dikt på dørene som en dekorasjon og et uttrykk for glede og håp for det kommende året. En utøver ble imidlertid arrestert for å henge opp et dikt med informasjon om Falun Gong på sin dør.
 • To kvinner ulovlig arrestert da de delte ut nyttårsbilder

  To Falun Gong-utøvere ble arrestert ulovlig den 5. januar 2015 for å ha gitt ut nyttårsbilder som inneholdt informasjon om Falun Gong. Utøverne ble satt i forvaring i to uker. En polititjenestemann slo utøveren i hodet før han dro henne inn i politibilen. Utøverne ble kjørt til politistasjonen.
 • Tre Falun Gong-utøvere arrestert da de delte ut kalendere

  Tre Falun Gong-utøvere ble arrestert den 7. januar 2015. I forbindelse med det nye året delte de ut kalendere. Kalenderen er vakkert illustrert, meget populær og inneholder informasjon om Falun Gong. Politiet fra flere lokale sikkerhetsavdelinger stod bak arrestasjonene.