Kinesisk politi får kvoteordning for Falun Gong-arrestasjoner

I løpet av de siste 20 årene under Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) forfølgelse av Falun Gong, har det vært alminnelig kjent at politiet har arrestasjonskvoter og straffes om de ikke fyller kravene. De som fyller kvotene eller overskrider dem, får bonus eller andre belønninger.

Fra og med juli 2019, rundt 20 års-dagen for forfølgelsen av den åndelige metoden, trappet myndighetene i Heilongjian provinsen opp forfølgelsen og utstedte kvoteordninger i flere byer for å arrestere lokale Falun Gong-utøvere.

I byen Jiamusi har over 40 utøvere blitt arrestert, og flere hundre har blitt trakassert for sin overbevisning. Yang Shengjun døde ni dager etter arrestasjonen den 2. august 2019. Familien hans ble truet av politiet. Derfor turde de ikke ta opp detaljer rundt dødsfallet.

"Endelig har vi arrestert dere alle. Nå kan vi få bonus."
Tre familiemedlemmer i Moaming i Guangdon provinsen ble dømt til fengsel av distriktsretten i Maonan den 13. august 2019 fordi alle tre nektet å frasi seg sin tro på Falun Gong.

Lin Lizen og sønnen Wu Chaoqi fikk begge fem års fengsel og en bot på 10.000 yuan (omtrent 10.000 NOK). Den yngre søsteren, Lin Yanmei, ble dømt til 4 ½ års fengsel, og hun fikk en bot på 8.000 yuan.

Under arrestasjonen av de tre familiemedlemmene, sa Chen Changxing (direktør for 610-kontoret) og Lu Shanghui (direktør for den lokale sikkerhetsavdelingen): "Endelig har vi arrestert dere alle. Nå kan vi få en bonus."

Politiet holdt utøverne i varetekt for å fylle kvoten
Liu Guoping og Wang Hong ble arrestert i Cangzhou i Hebei provinsen etter å ha blitt anmeldt for å dele ut materiell om forfølgelsen av Falun Gong den 7. juli 2019.

Da familiene dro for å be om løslatelse, sa politiet til dem at de var nødt til å beholde dem i varetekt en stund for å fylle kvoten.

"Nå har vi nådd kvoten og kan få bonusen vår"
Etter at Li Yan som er innbygger i Changchun i Jilin provinsen, ble arrestert, sa en tjenestemann opprømt: "Nå har vi nådd kvoten og kan få bonusen vår."

Også i Jilin provinsen lar myndighetene politiet få fire ganger så mange poeng når de arresterer en Falun Gong-utøver enn når de arresterer en mistenkt som ikke er utøver. Poengene teller i årsoppgjøret og bonusen deres.

Oversatt etter:
https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/6/179201.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.