Kina: 77 år gammel kvinnes tredje fengselsopphold for sin overbevisning

En 77 år gammel kvinne ble dømt til 7 ½ års fengsel for å praktisere Falun Gong, en kultiveringsmetode for kropp og sinn som har blitt forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999.

Det er tredje gangen at Zhao Wenxiu, som bor i byen Luzhou i Sichuan-provinsen, har blitt dømt for sin overbevisning. Hun fikk først 3 ½ års fengsel i 2004 og så 5 år i 2014. Den andre perioden hadde hun husarrest utenfor fengselet.

Zhaos siste arrestasjon var i mars 2019. Dommeren i Lu fylkesrett som hadde ansvar for saken hennes, nektet å sørge for oppdatering i saken, til tross for familiens gjentatte oppringninger.

Familien fikk først informasjon om fengselsdommen da de dro til den lokale interneringsleiren for å granske saken hennes. De ble fortalt at hun allerede var sendt til Longquan kvinnefengsel den 7. mai 2019. Før den dagen hadde de verken gitt noen muntlig eller skriftlig informasjon om rettssaken eller straffeutmålingen.

Fengselsmyndighetene informerte senere Zhaos familie at hun ble nektet besøk av familien og at de inntil videre ikke fikk se henne.

Fordi Zhao allerede led av sviktende helse før arrestasjonen, er familien meget bekymret over tilstanden hennes og om hun vil bli mishandlet i fengselet for ikke å frasi seg sin tro.

Tidligere fengslinger
Zhao begynte å praktisere Falun Gong i 1995. Etter at kommunistregimet ga ordre til forfølgelsen fire å senere, ble hun offer for mange arrestasjoner, trakasseringer og fengslinger.

Hun ble tvunget til å rømme fra hjemmet i desember 2003 etter å ha blitt trakassert, bare for å bli arrestert i februar 2004 og deretter dømt til 3 ½ års fengsel av Lu fylkesrett. Hun sonet dommen i Yangmahe kvinnefengsel.

Hun ble arrestert igjen i juli 2014 og dømt til 5 års fengsel en måned senere av Jiangyang distriktsrett.

Mens hun sonet hjemme, tok politiet henne tilbake i forvaring i juli 2015. Hun sultestreiket i en måned i protest mot interneringen. Offiserene ga henne to injeksjoner med ukjente medisiner, og hun fikk straks hukommelsestap.

Hun ble svært svak, var ute av stand til å spise skikkelig og hadde ofte uregelmessig hjertebank etter at hun ble løslatt.

Politiet kom tilbake ikke lenge etter og ransaket hjemmet hennes. Alt av Falun Gong-relatert materiell ble konfiskert.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/9/12/179476.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.