Nyheter fra Kina

Mishandling og tortur i forfølgelsen | Det kinesiske folk våkner opp til fakta | Propaganda | Annet | Rettsak

 • Flere kinesere lærer sannheten

  En dag delte jeg taxi med min kollega. Mens jeg forklarte sannheten for ham hørte taxisjåføren stille etter. Vi snakket om den arrangerte selvbrenningen og Jiangs politiske gjengs forfølgelse av Falun Dafa utøvere. Etter at min kollega hadde lyttet en stund spurte han meg hvordan det var med de mordsakene som ble vist på TV. I det øyeblikket sa plutselig sjåføren: ”Disse tingene fra Partiet er bare løyner. Dafa utøvere er alle gode mennesker”.
 • ”Gi ikke opp for noen grunn; Du har ikke feil"--Godhjertede mennesker i Kina oppmuntrer Falun Gong utøvere

  "Ingenting på TV er sant. Disse som har mye penger og følger Partiet gjør ikke en solid dags arbeid. Disse som gjør solid arbeid kan ikke tjene nok penger og kan ikke bli med i Partiet. Jeg har sett Falun Gong før. De hjalp eldre menn og kvinner med å praktisere Falun Gong for å oppnå god helse. Men det er ikke lov nå. Hvis du praktiserer Falun Gong, vil menneskene med makt arrestere deg. Dette Partiet er ferdig! De fortsetter å forfølge gode mennesker."
 • Jiangs løgner faller sammen ettersom det kinesiske folket våkner opp til sannheten om forfølgelsen

  Gjennom tiden jeg forklarte fakta om forfølgelsen ble jeg gledelig overasket over å oppdage enorme endringer i menneskers hjerter siden 2001. Da var mange mennesker forvirret av de bedragerske løgnene som var konstruert for å ramme Falun Gong, spesielt den såkalte Tiananmen selvbrenningen. Hver gang jeg tok opp den virkelige situasjonen om Falun Gong nektet folk først å høre. I dag har situasjonen forandret seg.
 • Fakta om Falun Dafa

 • Mor arrestert da hun hentet sønnen fra fengselet

  Wang Guilan dro for å hente sønnen i Jinlin fengsel den dagen han skulle løslates. Men hun og sønnen ble ulovlig arrestert av det lokale 610-kontoret (et kontor som kun har som oppgave å forfølge Falun Gong) og satt i forvaring i 7 dager. Politiet truet Guilan og sa at hun ikke skulle fortelle noen om hva som hadde hendt. De sa at hvis dette ble publisert på Minghui internettside, ville de anta at hun hadde snakket.