Aktuelt i Europa

Støtte til Falun Dafa | Viktige meldinger | Medieoppmerksomhet og pressemeldinger | Falun Dafa dag | Appeller | Andre hendelser | Viktige aktiviteter

 • Sveits: ”Organhøsting er en forferdelig forbrytelse!”

  Falun Gong-utøverne i Sveits arrangerte aktiviteter på Löwenplatz i Luzern den 18. mai 2018 for å informere om selvutviklings- og meditasjonsmetoden Falun Gong, informere om forfølgelsen i Kina og samle inn underskrifter i en petisjon som krever en slutt på forfølgelsen i Kina. De mottok massiv støtte fra både lokale og turister.
 • Russland: Feiring av verdens Falun Dafa-dag i en park

  Falun Gong-utøvere feiret den årlige Verdens Falun Dafa-dag den 26. mai ved Sad Im. N.e. Baumana som er en offentlig park midt i Moskva. Utøverne feiret offentliggjøringen av Falun Dafa som fant sted den 13. mai 1992 i Kina.
 • Spania: Informerer om Falun Gong under kommunens to-dagers arrangement

  Falun Gong-utøverne ble invitert til å introdusere Falun Gong i Oviedo den 18. mai 2018. Kommunen hadde laget et to-dagers arrangement som tiltrakk seg mange menneser. Oviedo er hovedsete i Asturias i Spania. Asturias er et vakkert fjellområde og en kjent turistdestinasjon. Oviedo ble grunnlagt i det niende århundret og har en lang historie.
 • Romania: Unge og gamle får informasjon om Falun Gong og forfølgelsen i Kina

  Utøvere i Braşov arrangerte en stand den 1. mai 2018 i byens sentrale park. De ønsket å informere om Falun Gong og forfølgelsen i Kina. To studenter stoppet og spurte hvem de kunne kontakte for å få detaljert informasjon om organhøsting fra utøvere i Kina. En av de unge kvinnene studerte internasjonale relasjoner med hovedfokus på menneskerettigheter. Hun hadde lest informasjonen om forfølgelsen av Falun Gong og den statsorganiserte organhandelen.
 • Frankrike: Introdusjon av Falun Gong på messe

  Falun Gong-utøverne i Frankrike ble invitert til å delta på messen Bio&Co i Strasbourg den 18. - 21. mai 2018. Arrangøren for messen tilbød utøverne en åpen plass. Der kunne de informere om Falun Gong og lære ut øvelsene gratis. De informerte også om Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) brutale forfølgelse av Falun Gong-utøvere i Kina, samt den statsorganiserte organhandelen som pågår i Kina i dag.
 • Romania: Arrangementet “Fredens kronblad"

  Falun Dafa-utøverne fra Romania og Moldova arrangerte en stand og flere aktiviteter i den populære fjellbyen Buşteni den 30. april 2018 for å informere om Falun Dafa og forfølgelsen av metoden i Kina. Mange turister fra hele verden var i byen i det nydelige vårværet.
 • Sverige: "Det er dette jeg har lett etter!"

  Da idrettsutøvere, idrettsfans og reportere kom til Liebherr World Table Tennis Championship 2018 i havnebyen Halmstad, arrangerte Falun Gong-utøvere aktiviteter for å informere om metoden og den pågående forfølgelsen av Falun Gong i Kina.
 • Polen: “Å støtte dere er å støtte rettferdighet”

  Med våren i anmarsj og flere turister og mange folk i gatene i Warzawa har Falun Gong-utøverne i Polen arrangert aktiviteter hver lørdag og søndag på markedsplassen i Gamlebyen og ved Copernicus monumentet. De informerte om Falun Gong og forfølgelsen i Kina med informasjonsplakater på kinesisk, polsk og engelsk, og de samlet inn underskrifter i en petisjon med krav om en slutt på Det kinesiske kommunistpartiets (KKP) forfølgelse av Falun Gong.
 • Europa: Utøvere feirer Verdens Falun Dafa-dag

  Den 19. Verdens Falun Dafa-dag ble feiret av utøvere i Italia, Tyskland, Norge, Sveits og Sverige. Samtidig ønsket utøverne Mester Li Hongzhi (grunnleggeren av Falun Gong) til lykke med dagen. De rigget opp informasjonsplansjer og delte ut informasjonsbrosjyrer om Falun Gong.
 • Finland: Utøvere mintes 25. april-appellen

  En kjølig og regnfull vårdag mintes Falun Gong-utøvere i Finland Falun Gongs fredelige appell i Beijing samme dag for 19 år siden. De arrangerte en stille demonstrasjon foran den kinesiske ambassaden den 25. april 2018 og mintes de medutøverne som har dødd under Det kinesiske kommunistpartiets forfølgelse. De arrangerte også lysmesse i sentrum av Helsinki om ettermiddagen og samlet underskrifter på en petisjon som krever en slutt på forfølgelsen.
 • Russland: Introduksjon av Falun Gong under Helseuken

  Under Helseuken i Ufa i republikken Bashkortostan snakket lokale Falun Dafa-utøvere med de besøkende og introduserte dem for den fredfylte praksisen Falun Gong. Over 30 vitenskapelige fora deltok på arrangementet den 3. til 6. april 2018.
 • Europa: Fire land mintes den fredelige 25. april-prosten i Beijing i 1999

  Utøvere fra hele verden arrangerte en rekke ulike arrangementer rundt 25. april. De mintes 19. årsdagen for den fredelige 25. april-protesten i Beijing i 1999 med over 10.000 utøvere. Denne artikkelen er fra fire land.
 • Danmark og Irland: Mintes den fredelige 25. april-protesten

  Den 25. april 1999 samlet 10.000 Falun Gong-utøvere seg i en stille demonstrasjon for å kreve at Falun Gong-utøvere som var ulovlig fengslet for sin tro på Falun Gong, ble satt fri. Mange av demonstrantene ble fengslet, og den storstilte forfølgelsen startet.
 • Russland: Falun Gong-utøvere mintes 25. april-appellen

  For å minnes 19. års-dagen for appellen fra 10.000 utøvere i Beijing den 25. april 1999, arrangerte Falun Gong-utøvere en rekke aktiviteter i flere russiske byer.
 • Hellas: Informerte om Falun Gong og forfølgelsen i Kina

  Den 25. april 1999 la verden merke til de 10.000 Falun Gong-utøverne som stille samlet seg i Beijing for å appellere til de sentrale styresmaktene. De ønsket å ta tilbake retten til fredelig å praktisere sin kultiveringsmetode. En slik storstilt og fredelig appell hadde aldri før funnet sted i det kommunistiske Kina.