Storbritannia: "Dette er en forbrytelse mot menneskeheten og må stanses"

Falun Gong-utøverne (også kjent som Falun Dafa) hadde aktivteter ved den kjente turistattraksjonen Trafalgar Square midt i London den 22. august 2020. De ønsket å informere om den pågående forfølgelsen i Kina, slik de har gjort så mange ganger før.

Falun Gong-standen på Trafalger Square Utøverne informerer om Falun Gong og forfølgelsen til folk. Forbipasserende stopper opp og leser informasjonsplakatene
Sallynae Selwyn Joe ønsker å lære Falun Gong Diego signerer petisjonen med krav om en slutt på forfølgelsen

Falun Gong-utøverne rigget opp en informasjonsstand i nord-enden av Trafalgar Square. Forbipasserende stanset opp for å lese om den pågående forfølgelsen i Kina, og mange signerte en petisjon som krevde en slutt på forbrytelsene.

Ettersom de britiske styresmaktene har løsnet litt opp på korona-restriksjonene og antall folk i sentrum har økt, besluttet utøverne å gjenoppta aktivitetene på Trafalgar Square. De hang opp bannere med teksten: "Falun Dafa er bra" og "Verden trenger Sannhet, Medfølelse, Toleranse». En plakat anmodet folk om å signere petisjonen og ta avstand fra Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) tvungne organhøsting fra utøvere i Kina. Seks andre plakater inneholdt informasjon om Falun Dafa.

Det seks timer lange arrangementet tiltrakk seg folk i alle livsfaser. Mange signerte petisjonen for å vise sin støtte. Frank som er utøver og som jobber på et sykehus i London, sa at mange leger signerte petisjonen den dagen. En av legene skrev i petisjonen at han var lege ved Det nasjonale folkehelseinstituttet (NHS), som er et statlig helseforetak.

Wendy, som er en annen utøver, merket en vesentlig endring hos folk. Under pandemi-utbruddet har mange begynt å reflektere over meningen med livet. Folk revurderer rett og galt, og ganske mange har gjennomskuet KKP’s onde natur etter å ha fulgt virus-utbruddets utvikling. Noen hadde søkt opp «Falun Gong» på nettet for å lære øvelsene og filosofien. Hun opplevde flere ganger at folk takket utøverne for informasjonen om forfølgelsen. Andre spurte etter øvingssteder. Mange kinesere stanset opp for å lese om Dafa.

Utøverne ble oppmuntret til å øve i flere parker
Mot slutten av dagen kom ei kvinne som het Sallynae Selwyn, bort til standen for å signere petisjonen. Hun sa til utøverne at KKP's barbariske handlinger med å ta utøvernes organer var "sjokkerende", og hun håpet at underskriften hennes ville bidra til å redde liv. Hun fortalte at hun kjente til KKP's forbrytelser og var bekymret for den kinesiske nasjonens forfatning. Hun håpet at den yngre generasjonen i Kina ville fortsette med sin selvstendige tankegang og «jobbe hardt for å holde fast ved sin overbevisning».

Hun sa at Falun Gong kan bidra til at folk holder seg mentalt friske under pandemien og at sjelen hennes var rørt over energien utøverne utstrålte. Hun følte seg oppløftet sammen med utøverne og deres flotte livsmot. "Vær så snill og dra til parkene og lær folk øvelsene! Det er akkurat som å tenne en gnist, ilden vil sendes videre og til slutt være til gode for hele samfunnet", sa hun.

"Akkurat nå er det en ideell sjanse til å la folk få møte dere i parkene. De trenger å finne balanse og oppmuntring. Vi må holde fast ved håpet for fremtidens generasjoner."

Fantastisk energi
Jo som bor i London, har praktisert taichi og andre former for qigong. Etter å ha fått kjennskap til Falun Gong på Trafalgar Square spurte hun utøverne hvor i London hun kunne lære Falun Gong-øvelsene.

"Energien er fantastisk. Flere bør komme og gjøre dette." Hun fordømte det kinesiske regimets forfølgelse av Falun Gong. "Jeg leste om den brutale forfølgelsen på informasjonsplakatene. Dette er forferdelig og skammelig. Jeg tror likevel folk vil fortsette å praktisere dette", sa hun.

Hjelper folk gjennom kaos
Diego som er musikkstudent ved universitetet i London, kom syklende forbi Trafalgar Square. Han stanset for å lese informasjonsplakatene og signerte petisjonen med krav om en slutt på forfølgelsen.

Han fortalte utøverne at han ikke var fremmed for meditasjon og kultuveringsmetoder fordi moren var asiatisk. Han var grepet av utøvernes rolige framtoning, og det gjorde ham veldig interessert i å finne ut mer om metoden på internett.

"Flere bør få kjennskap til dette. Det vil definitivt hjelpe dem. Det er så mye kaos og uro i verden i dag. Folk kjemper for å komme videre med livene. Hvis de brukte litt tid på å bli kjent med dette, ville det gjøre dem roligere og helt klart være til hjelp for dem."

Falun Gong har stor verdi. Læres bort gratis
Cilea som er marokkaner og har jobbet i London i ett år, møtte Falun Gong for første gang på Trafalgar Square. Hun stanset for å se utøverne gjøre øvelsene og filmet dem med telefonen. "Dette er fantastisk og vakkert", sa hun.

Hun fortalte at hun tidligere hadde praktisert yoga og rangerte Falun Gong høyt. "Den får en til å føle seg ekstremt avslappet og årvåken. En fantastisk metode. Likevel læres den ut gratis."

Da hun fikk vite at utøverne i Kina tortureres for sin overbevisning, fortalte hun at hun kjente til KKP's bedrag med å skjule pandemien. Hun sa at kommunist-regimet burde fordømmes av hele verden, og hun signerte petisjonen for å gi sin støtte.

Rolig etter å ha sett på utøverne
Scarlett ble opprørt da hun fikk informasjon om at KKP høster organer fra utøvere. "Jeg vil virkelig ikke tro at slike ting skjer. Leger skal redde liv og behandle de skadde, men handlingene deres er motsatt. Jeg synes det er storartet at dere er her og formidler dette. Takk", sa hun.

Vandre som er født på de karibiske øyer, ble tiltrukket av Falun Gongs unike energi, og han ønsket å lære øvelsene med det samme. Da han fikk informasjon om forfølgelsen i Kina, sa han: "Dette gjør meg trist. Jeg kan ikke forstå hvorfor folk blir drept for å praktisere meditasjon. Faktisk føles dette veldig effektfullt. Jeg føler meg veldig rolig når jeg står her og ser på at dere gjør øvelsene. Dette må jeg lære."

Takknemlighet for utøvernes innsats
Patrick som er medisin-student i London, leste alle de seks informasjonsplakatene. Han fortalte at han hadde hørt om forfølgelsen for mange år siden. I det siste hadde han hørt flere og flere mennesker britter avsløre KKP's onde natur. Han innså at det er veldig vanskelig for utøverne å informere folk om forbrytelsene i så mange år. Han sa han beundret utøverne og takket dem for den mangeårige innsatsen.

Han signerte petisjonen og håpet de brittiske styresmaktene ville gjøre noe for å stanse brutaliteten så snart som mulig.

Informasjonen spres muntlig
"Meditasjonen deres får en til å føle seg fantastisk, og budskapet deres er klart og tydelig", sa Michael, som fikk høre om Falun Gong for første gang. Han likte prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse og trodde at samvittigheten ville høynes gjennom å leve etter disse prinsippene.

"Jeg er rystet over å lese om tvungen organhøsting. Jeg vil ikke tro slike ting skjer i dagen samfunn. Dette representerer den mørkeste tiden i menneskehetens historie", sa han. Han påpekte også at "Forfølgelsen av menneskeheten har alltid vært foraktelig. Kommunistregimets undertrykking av Falun Gong er ennå mer avskyelig. Dette diktaturet forfølger Falun Gong for å holde på makten og undertrykker en fredelig og god kraft. Dette er fullstendig feil. Vi må gjøre vårt ytterste for å stanse dette. Jeg signerer gladelig denne petisjonen."

Vi må stanse denne forfølgelsen
Rus som er psykolog fra Liverpool var på besøk i London. Han støtte på utøverne ved en tilfeldighet på Trafalgar Square. Han pratet lenge med dem og signerte petisjonen mot forfølgelsen.

Han fortalte utøverne at KKP's handling under koronapandemien hadde hjulpet ham til å få en bedre forståelse av deres onde natur. "KKP har misbrukt borgerne sine. Jeg vil gjerne spørre regimet hvorfor de frykter en slik fredelig metode", sa han. Sjokkert og sint over regimets 21 år lange forfølgelse med drap av utøvere for sine organer, sa han: "Dette er en forbrytelse mot menneskeheten og må stanses."

Mei er ei 87 år gammel kvinne som bor i Chinatown. Hun fortalte utøverne at hun hadde flyktet med familien til Storbritannia fra Shanghai for 50 år siden for å unnslippe KKP's forfølgelse. "Vi må la flere få informasjon om hvor forferdelig KKP er. Sannhet-Medfølelse-Toleranse er bra. Utvilsomt. Alle burde praktisere Falun Gong", sa hun.

Oversatt etter:
https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/3/186611.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/25/英国学员鸽子广场传真相-民众赞法轮功福泽社会(图)-410943.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.