Aktuelt i Europa

Støtte til Falun Dafa | Viktige meldinger | Medieoppmerksomhet og pressemeldinger | Falun Dafa dag | Appeller | Andre hendelser | Viktige aktiviteter

 • Sverige: "Det er dette jeg har lett etter!"

  Da idrettsutøvere, idrettsfans og reportere kom til Liebherr World Table Tennis Championship 2018 i havnebyen Halmstad, arrangerte Falun Gong-utøvere aktiviteter for å informere om metoden og den pågående forfølgelsen av Falun Gong i Kina.
 • Polen: “Å støtte dere er å støtte rettferdighet”

  Med våren i anmarsj og flere turister og mange folk i gatene i Warzawa har Falun Gong-utøverne i Polen arrangert aktiviteter hver lørdag og søndag på markedsplassen i Gamlebyen og ved Copernicus monumentet. De informerte om Falun Gong og forfølgelsen i Kina med informasjonsplakater på kinesisk, polsk og engelsk, og de samlet inn underskrifter i en petisjon med krav om en slutt på Det kinesiske kommunistpartiets (KKP) forfølgelse av Falun Gong.
 • Europa: Utøvere feirer Verdens Falun Dafa-dag

  Den 19. Verdens Falun Dafa-dag ble feiret av utøvere i Italia, Tyskland, Norge, Sveits og Sverige. Samtidig ønsket utøverne Mester Li Hongzhi (grunnleggeren av Falun Gong) til lykke med dagen. De rigget opp informasjonsplansjer og delte ut informasjonsbrosjyrer om Falun Gong.
 • Finland: Utøvere mintes 25. april-appellen

  En kjølig og regnfull vårdag mintes Falun Gong-utøvere i Finland Falun Gongs fredelige appell i Beijing samme dag for 19 år siden. De arrangerte en stille demonstrasjon foran den kinesiske ambassaden den 25. april 2018 og mintes de medutøverne som har dødd under Det kinesiske kommunistpartiets forfølgelse. De arrangerte også lysmesse i sentrum av Helsinki om ettermiddagen og samlet underskrifter på en petisjon som krever en slutt på forfølgelsen.
 • Russland: Introduksjon av Falun Gong under Helseuken

  Under Helseuken i Ufa i republikken Bashkortostan snakket lokale Falun Dafa-utøvere med de besøkende og introduserte dem for den fredfylte praksisen Falun Gong. Over 30 vitenskapelige fora deltok på arrangementet den 3. til 6. april 2018.
 • Europa: Fire land mintes den fredelige 25. april-prosten i Beijing i 1999

  Utøvere fra hele verden arrangerte en rekke ulike arrangementer rundt 25. april. De mintes 19. årsdagen for den fredelige 25. april-protesten i Beijing i 1999 med over 10.000 utøvere. Denne artikkelen er fra fire land.
 • Danmark og Irland: Mintes den fredelige 25. april-protesten

  Den 25. april 1999 samlet 10.000 Falun Gong-utøvere seg i en stille demonstrasjon for å kreve at Falun Gong-utøvere som var ulovlig fengslet for sin tro på Falun Gong, ble satt fri. Mange av demonstrantene ble fengslet, og den storstilte forfølgelsen startet.
 • Russland: Falun Gong-utøvere mintes 25. april-appellen

  For å minnes 19. års-dagen for appellen fra 10.000 utøvere i Beijing den 25. april 1999, arrangerte Falun Gong-utøvere en rekke aktiviteter i flere russiske byer.
 • Hellas: Informerte om Falun Gong og forfølgelsen i Kina

  Den 25. april 1999 la verden merke til de 10.000 Falun Gong-utøverne som stille samlet seg i Beijing for å appellere til de sentrale styresmaktene. De ønsket å ta tilbake retten til fredelig å praktisere sin kultiveringsmetode. En slik storstilt og fredelig appell hadde aldri før funnet sted i det kommunistiske Kina.
 • Polen: “Falun Gong er fabelaktig! Jeg beundrer dere!”

  Falun Gong-utøverne i Polen arrangerte en rekke aktiviteter i Warszawa den 22. april 2018 til minne om 19 års-dagen for Falun Gong-utøvernes fredelige appell i Beijing 25. april 1999. Utøverne demonstrerte foran den kinesiske ambassaden mot Det kinesiske kommunistpartis (KKP’s) forbrytelser mot uskyldige utøvere i Kina.
 • Tsjekkia: Nærmere 40.000 mennesker signerte petisjon

  Jiří Pokorný som er representant for den tsjekkiske Falun Dafa-foreningen, overleverte en petisjon til Det tsjekkiske senatet den 4. april 2018. Petisjonen var signert av nærmere 40.000 tsjekkere og var rettet mot Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) forfølgelse av Falun Gong.
 • Frankrike: “Det virker som vi har blitt hjernevasket”

  Flere og flere kinesere oppdager Det kinesiske kommunistpartiets onde natur etter 19 års forfølgelse av Falun Gong i Kina. I Kina har over 300 millioner mennesker frasagt sitt medlemskap i KKP’s organisasjoner per mars 2018. I Paris melder utøvere seg frivillig til å ta imot kinesiske turister ved Eiffeltårnet og informerer dem om Falun Gong og forfølgelsen i Kina.
 • Norge: Deltakere fra fem forskjellige nasjoner lærer Falun Gong

  Likestilling, Inkludering og Nettverk (LIN) er en frivillig multikulturell organisasjon som fremmer likhet og inkludering i forhold til minoriteter på tvers av etnisitet, religion og kultur. Deltakere fra fem nasjoner i organisasjonen lærte om Falun Dafa den 6. april 2018.
 • Danmark: "Jeg følte en ren og sterk energi"

  Tanken om å lære qigong dukket opp for noen få dager siden, og i dag har jeg lært om prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse", sa ei kvinne ved helsemessen i Køge da hun stoppet ved Falun Gong-standen. "Jeg er veldig glad for å ha funnet deg her. Dette er hva jeg ser etter. Læren er veldig lett å forstå, likevel så storslått."
 • Sverige: "Kommunistpartiet er råttent"

  Utøvere i Stockholm dro til Karlaplan undergrunnsstasjon i sentrum hver lørdag i mars 2018 for å vise Falun Gong-øvelsene, dele ut informasjon om Falun Gong og forfølgelsen i Kina og samle inn underskrifter til en petisjon som anmoder FN om å stanse de statssanksjonerte drapene på utøvere for organer i Kina.