Aktuelt i Europa

Støtte til Falun Dafa | Viktige meldinger | Medieoppmerksomhet og pressemeldinger | Falun Dafa dag | Appeller | Andre hendelser | Viktige aktiviteter

 • Frankrike: Tilbakeblikk på Mester Lis forelesninger i Paris for 25 år siden

  Li Hongzhi som er grunnleggeren av Falun Dafa, holdt en sju dagers forelesningsrekke i Paris i mars 1995. 25 år senere tok de som var tilstede den gang, et tilbakeblikk på arrangementet og delte gode minner. Chen, som den gang satt på siste rad, la merke til at mange av personalet ved ambassaden og deres familier var tilstede. Førsteinntrykket av Mester Li var at han var snill og livlig. Mens hun lyttet, merket hun seg at det Mester Li snakket om, var noe veldig dypst, og hun forstod at Falun Dafa var en åndelig metode. Hun var beveget og glad for at hun hadde fått muligheten til å lære dette.
 • Romania: Falun Dafa-utøvernes fredelige protest ved den kinesiske ambassaden

  Falun Dafa-utøvere fra Romania protesterte fredelig foran den kinesiske ambassaden i București den 21. mars 2020. De hadde dette arrangementet for å informere om Det kinesiske kommunistpartiets 20 år lange forfølgelse av den åndelige metoden. Romania gikk inn i en nasjonal krisetilstand den 16. mars på grunn av koronapandemien. Det var få folk i gatene, men flere biler kjørte forbi, og mange tok bilder av utøvernes demonstrasjon.
 • Italia: "Det kinesiske regimet forsøker å fornekte at koronaviruset oppstod i Kina"

  "KKP’s kontrollerte nyhetskanaler fortsetter å forklare at demokratiske land ikke har tatt så avgjørende tiltak, mottiltak [for å forhindre sykdommen] som Kina gjorde, fordi vestlige demokratier begrenser myndighetenes innflytelse. Dette skulle nok engang bevise det kinesiske ikke-demokratiske systemets overlegenhet. Dette er et skoleeksempel på KKP's falske nyheter", skrev Introvigne. "Faktisk gjorde KKP's løgner og utsettelsen av å erkjenne krisen, epidemien verre."
 • Sverige: "Vi støtter dere virkelig"

  Falun Gong-utøvere samlet seg nær det svenske parlamentet i Stockholm for å informere om forfølgelsen av Falun Gong i Kina. De satte opp informasjonsplakater på Mynttorget den 29. februar 2020. Det var mange folk på plassen. Det hadde sluttet å snø, og solen var kommet fram. Mange stanset for å få mer informasjon om den helsefremmende, åndelige metoden.
 • Litauen: Falun Gong utøvere informerte folk om forfølgelsen i Kina

  Falun Gong-utøvere arrangerte aktiviteter i Vilnius, som er hovedstaden i Litauen, fra den 6. til 8. mars 2020. De informerte om Falun Gong som er en gammel, åndelig metode og hadde informasjonsplakater om forfølgelsen i Kina på fire språk og informasjonsbrosjyrer på flere titalls språk. Mange av de forbipasserende uttrykte sin støtte og undertegnet en petisjon som krever en slutt på Det kinesiske kommunistpartiets forfølgelse.
 • Storbritannia: Folk stanset for å få informasjon om Falun Gong

  Da utøverne viste øvelsene på Trafalgar Square i London på en mild lørdag i mars, stanset forbipasserende for å gjøre øvelsene. Falun Gong-utøvere har gjennom mange år hatt aktiviteter i helgene for å introdusere praksisen og informere om Det kinesiske kommunistpartiets forfølgelse på Trafalgar Square. Utøvere som dro dit den 7. mars 2020, gjorde øvelsene sammen, delte ut informasjonsbrosjyrer, snakket med forbipasserende om forfølgelsen og samlet underskrifter.
 • Finland: Utøvere informerte om forfølgelsen av Falun Dafa

  Til tross for et økende antall korona-smittede i Finland, fortsatte Dafa-utøvere i Helsinki å informere om det kinesiske kommunistregimets forfølgelse av meditasjonsmetoden. Utøverne arrangerte aktiviteter ved Kamppi handlesenter lørdag den 14. mars 2020. Det var kaldt og sterk vind og ikke mange i gatene. Da utøverne begynte å vise de rolige og fredelige øvelsene, stanset folk for å se og lytte.
 • Danmark: Falun Gong presentert på helsemesse

  Falun Gong-utøvere deltok på en helsemesse i Odense, den tredje største byen i Danmark, fra 15. - 16. februar 2020. Mange brukte muligheten til å lære om fordelene med Falun Gong. Utøverne som viste øvelsene, tiltrakk seg manges oppmerksomhet. Deltakerne lærte om helsefordelene i Falun Gong og om prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse. Mange kjøpte Falun Gong bøker. Flere fikk lære øvelsene ved standen.
 • Sverige: Falun Gong-utøvere krever en slutt på forfølgelsen i Kina

  Falun Gong-utøvere i Sverige hadde et arrangement foran Konserthallen i Stockholm lørdag den 15. februar 2020. Det var mange som ble tiltrukket av et stort, blått banner der det sto med store bokstaver på svensk og kinesisk: «Stopp forfølgelsen av Falun Gong i Kina». Utøvere delte ut informasjonsbrosjyrer og samlet inn underskrifter til en petisjon som ber om en slutt på Det kinesiske kommunistpartiets forfølgelse.
 • Tysk utøver: Falun Dafa lar meg finne tilbake til mitt sanne jeg

  Hver helg, i solskinn og regn, siden 2003 har Birgit som er tysk Falun Dafa-utøver, snakket med kinesiske turister om Falun Gong ved Cologne katedralen. Hun har hjulpet dem med å melde seg ut av kommunistiske organisasjoner. De medfølende ordene hennes, vennligheten og oppriktigheten har rørt mange kineseres hjerter.
 • Italia og Slovenia: Introduksjon av Falun Gong på høyskoler

  Europeiske Falun Dafa-utøvere oppsøkte flere høyskoler i løpet av et par uker. Der introduserte de den gamle meditasjonsmetoden til studenter og lærere; en lære der utøverne følger prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse.
 • London: Informerte om forfølgelsen av Falun Gong i Chinatown

  Falun Gong-utøverne arrangerte aktiviteter i Londons Chinatown hele lørdagen den 1. februar 2020. De viste Falun Gong-øvelsene, delte ut brosjyrer og samlet underskrifter til en petisjon med krav til britiske styresmakter om hjelp til å stanse bruddene på menneskerettigheter i Kina. De informerte folk om fordelene med å praktisere Falun Gong og informerte om forfølgelsen Det kinesiske kommunistpartiet driver mot utøvere i Kina.
 • Spania: Falun Gong-utøvere samlet underskrifter

  Falun Gong-utøvere i Madrid brukte Kinesisk nyttårsfeiring, inngangen til rottens år, til å informere om Det kinesiske kommunistpartiets forfølgelse. De hadde en stand på torget Callao i Madrid den 25. og 26. januar 2020.
 • Tyskland: Folk signerte petisjon som krevde en slutt på forfølgelsen i Kina

  Augsburg er en by som ligger sør i Tyskland. Det er Bayerns tredje største by. I 2019 har Falun Dafa-utøvere hatt aktiviteter to ganger i måneden på Königsplatz, som ligger i sentrum av byen. De har introdusert den eldgamle kultiveringsmetoden Falun Gong og informert folk om forfølgelsen i kina som har pågått i over 20 år.
 • Russland: Falun Dafa-utøvere var samlet for å studere og dele sine erfaringer

  I løpet av nyttårs-helgen var Falun Dafa-utøvere samlet i mange byer over hele Russland for å gjøre øvelsene, studere sammen og dele erfaringer. Deltakerne var i alle livsfaser, ulik alder og mange generasjoner, familier og unge par. Flere nye utøvere kunne fortelle om overraskelse og takknemlighet over å oppleve bedring i helse og velvære etter å ha lært Dafa.