Frankrike: Folk støtter Falun Gong

Falun Gong-utøvere arrangerte aktiviteter på Frihets- og menneskerettighetsplassen i Paris søndagen den 2. august 2020. Mange turister benyttet sjansen til å lære om Falun Gong og signerte petisjonen som krever en slutt på forfølgelsen av Falun Gong, utført av Det kinesiske kommunistpartiet (KKP). De fokuserte spesielt på den statssanksjonerte praksisen av organ-stjeling fra utøvere.

Turister signerer petisjonen med krav om en slutt på forfølgelsen i Kina
Forbipasserende får informasjon om Falun Gong og forfølgelsen i Kina
Hver søndag gjør Falun Gong-utøvere øvelsene sammen på Frihets- og menneskerettighets-plassen i Paris Kinesiske turister lærer om Falun Gong og melder seg ut av KKP’s organisasjoner En mann lærer de fire stående Falun Gong-øvelsene. Han ønsker å lære mer om Falun Gong

Noen kinesiske turister kom bort til Falun Gong-standen for å stille spørsmål. Flere av dem meldte seg ut av KKP’s organisasjoner da de fikk høre om regimets forbrytelser. Mange tok med seg eksemplarer av boken «Ni kommentarer om Kommunistpartiet» og informasjonsbrosjyrer med info om KKP’s forbrytelser av tvungen organhøsting.

Said som er fra Rouen, så på visningen av øvelsene til Falun Gong-utøverne og leste informasjonsplakatene nøye. Han sa at KKP’s organhøsting var fullstendig uakseptabelt. «Hvis folk i Europa vet at de er blitt frarøvet retten til å kjempe for sin sak, er Kommunistpartiet fullstendig håpløst», sa han. Han oppfordret utøverne til å informere om dette til folk i alle de store byene i Frankrike.

Shopova Fidanka er ei dame fra Bulgaria. Hun fortalte en utøver: “Bulgaria hadde tidligere diktatoriske ledere. Folk, spesielt unge mennesker, studerte og arbeidet i utlandet og brakte hjem ny kunnskap. Situasjonen er blitt bedre etter å ha kjempet i over ti år.» Shapova håper at det kinesiske folk vil fortsette å kjempe, og at ting vil bedre seg i Kina.

Oversatt etter:
https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/13/186321.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/4/法国民众-让更多的人知道真相(图)-410028.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.