Italia: Folk støtter Falun Dafa

Falun Dafa-utøvere arrangerte aktiviteter i Milano den 4. juli 2020. De informerte om Falun Gong og om Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) forfølgelse av praksisen, spesielt den stats-sanksjonerte organhøstingen fra levende utøvere.

Falun Dafa-utøvere arrangerer aktiviteter i Milano den 4. juli 2020 Ettersom Italias nedstengning på grunn av corona-pandemien nå letter, går flere og flere ut
Forbipasserende stopper opp og tar imot informasjonsbrosjyre Hele familien lytter til en utøver som informerer om Falun Gong og forfølgelsen i Kina

Etter som Italias nedstengning på grunn av corona-pandemien hadde lettet, gikk flere ut. Noen så på utøvernes visning av øvelsene, mens andre leste informasjonsplakatene. Mange bad om informasjonsbrosjyrer og pratet med utøverne.

Antonio sa seg enig i at KKP i starten dekket over utbruddet av coronaviruset og spredte desinformasjon, noe som førte til pandemiens store spredning. Han tok en informasjonsbrosjyre og sa at han ville lese den grundig.

En far med to barn snakket en stund med en utøver. Utøveren informerte om sine personlige opplevelser med å praktisere Falun Gong.

"Hvorfor bruker Falun Gong-utøverne helgene sine til å ha aktiviteter her?" spurte faren. Utøveren forklarte at i Kina sensurerer KKP all informasjon fra verden utenfor og de dekker over den virkelige situasjonen inne i Kina. Som et resultat vet ikke det internasjonale samfunnet hva som egentlig skjer i Kina.

Utøveren informerte om KKP’s grusomheter med å høste organer fra samvittighetsfanger; mesteparten Falun Dafa-utøvere. Faren og barna var forskrekket. Faren sa at han forsto hvorfor utøverne kommer for å informere folk, og han sa at han støtter deres arbeid med å avsløre forfølgelsen.

Margherita og mannen så på visningen av de fem rolige Falun Gong-øvelsene. De prøvde å følge utøvernes håndbevegelser og tok imot en informasjonsbrosjyre fra en utøver.

En annen forbipasserende stilte flere spørsmål om Falun Dafa. En utøver fortalte ham at utøverne følger prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse i dagliglivet og ser innover når de møter konflikter i stedet for å skylde på andre. Utøveren informerte også om nettsiden der en kan laste ned Falun Gong-bøkene gratis. Han lyttet og skrev ned nett-adressen før han gikk.

Oversatt etter:
https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/15/185888.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/6/看清中共谎言-意大利民众支持法轮功反迫害-408602.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.