Kina: Holdningen til politioffiserer har endret seg

Til tross for den pågående forfølgelsen i Kina har en del politioffiserer fått informasjon om Falun Gong, og flere har endret sin holdning overfor utøverne. Her er noen eksempler.

«Denne uniformen kan ikke dekke min samvittighet»
Jeg snakket med en politivakt i en tvangsarbeidsleir en dag i 2004 og informerte ham om Falun Gong. Han hadde nettopp gitt sjokk til utøvere med elektriske batonger for å tvinge dem til å gi opp sin overbevisning. Han fortalte meg at noen utøvere hadde skrevet artikler etter fengselsoppholdet. De hadde skrevet at han var ond, og de hadde satt ham på en liste over bøller.

For å få ham til å forstå problemstillingen, forklarte jeg at Falun Gong er bra og at den har hjulpet et stort antall utøvere. Jeg fortalte ham at ved å leve etter prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse, har mange utøvere endret seg og blitt bedre mennesker. Hvis disse menneskene ble transformert og måtte gi opp sin tro på Sannhet, Medfølelse og Toleranse, ville ikke nasjonen da være uten håp? Jeg sa videre at alle som begår dårlige gjerninger, vil møte konsekvenser før eller senere. Faktisk har Kommunistpartiet straffet noen få bøller etter politiske kampanjer for å minske spenninger. Når en tar fremtiden i betraktning, fremtiden for ham selv og familien, foreslo jeg at han behandlet utøverne bra fra da av; for å gjøre opp for alt det onde han allerede har gjort.

Han aksepterte dette og sa: «Selv om jeg er politioffiser, kan ikke uniformen dekke min samvittighet.» Etter dette tok han ned flere utøvere som var blitt hengt opp etter håndjern, og han sluttet å torturere utøverne. En utøver som var dømt til tre års internering, sa at denne politivakten en gang brukte flere hundre yuan fra egen lomme, slik at en utøver kunne dra hjem til landsbyen sin i taxi.

Denne politioffiseren sa ikke mye. Men handlingen hans indikerte endringen i ham.

Hjelp med rettssak
Politiet arrestert og internerte meg tidlig i 2002. Etter at jeg informerte offiserer om Falun Gong, ble en av dem svært rørt. Da han hørte at hjemmet mitt hadde blitt gjennomsøkt og personlige eiendeler konfiskert, sa han til meg: «Dette (ransakingen) er forferdelig. Hvis du går til rettssak en gang, kom til meg. Jeg vil hjelpe deg.»

«Jeg vil betale din datters skolepenger»
Under forfølgelsen i 2002 var jeg den eneste utøveren i mitt område som nektet å gi opp min overbevisning. «Det er en kvote for arbeidsleirer. Siden du ikke ble transformert, må du dra dit, uansett», sa sjefen for det lokale 610-kontoret (et kontor som kun har til oppgave å forfølge Falun Gong-utøvere).

En politioffiser fortalte meg dette og spurte om jeg hadde noen spørsmål. Jeg sa at jeg ikke brøt noen lov eller gjorde noe galt. Jeg forklarte at det er politioffiserene som er forbrytere og at jeg ville stille dem for retten i fremtiden.

Offiseren sa at det var ingenting han kunne gjøre. Han fulgte bare ordre fra høyere hold. «Når datteren din vokser opp, vil jeg betale skolepengene hennes.» Han fortalte meg også at fornavnet hans var Wang, og han var direktør for Det juridiske departementet i nnen politiet.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/8/31/171708.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.