Kina: Falun Gong-utøver torturet i fengselet

Liu Baochen er 64 år og pensjonert fra Yingtan Agricultural bank i Jiangxi provinsen. Hun ble dømt til tre og et halvt års fengsel av Yuehu distriktsrett i Yingtan by i august 2016 fordi han informerte folk om Falun Gong og kommunistregimets forfølgelse.

Fordi Liu ikke samarbeider i forhold til myndighetenes forsøk på å ”transformere” henne eller tvinge henne til å frasi seg sin overbevisning, nekter Jiangxi kvinnefengsel henne besøk fra familien.

Datteren hadde tilbakevendende drømmer om at Liu satt og gråt i dagligstuen, og hun tenkte at moren hadde blitt torturert. Hun trodde at moren var blitt torturert til døde og at sjelen hadde returnert, så hun bestemte seg for igjen å prøve å besøke moren i fengselet.

Fordi Jiangxi kvinnefengsel tidligere hadde nektet henne å se moren, skrev hun en anke og søknad til Jiangxi provinsadministrasjon og henvendte seg til relevante myndigheter. Direktør Wang i fengselsledelsen møtte henne og gikk med på å innvilge henne besøk.

Da Lius datter endelig møtte moren, ble hun forskrekket. Liu som tidligere veide 68 kg, veide nå mindre enn 45 kg og var avmagret. Hun virket forvirret og så ikke seg selv. Hun var blek og klarte ikke å åpne det ene øyet, og det så ut som hun hvert øyeblikk skulle falle om.

Vakten sa: ”Vi har ikke forfulgt deg, Liu Baozhen. Vi har ikke brukt tortur.” Vakten ba Liu om å gjenta denne setningen, og Liu sa mekanisk at det ikke var noen forfølgelse, ingen tortur.

Ifølge Falun Gong-utøvere som nylig er blitt løslatt fra Jiangxi kvinnefengsel, torturerte vaktene stadig Falun Gong-utøverne ved å bruke ”tigerbenken”, henge dem opp etter tomlene, frarøve dem søvn og lenke dem fast.

Vakten Hu Liang har ansvarlig for Liu. Vi ber utøvere, spesielt de som bor utenlands, om å sende brev til fengselsadministrasjonen og vaktene. Når de mottar disse brevene, plager de som regel utøverne mindre.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/6/19/170829.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.