Medieoppmerksomhet og pressemeldinger

 • BBC-program diskuterer Kinas organtransplantasjoner

  Programmet BBC Discovery "China’s Organ Transplants" (Kinasorgantransplantasjoner) av reporter Matthew Hill fra BBC World Service har blitt sendt gjentatte ganger på radio og TV. Hill og flere debattanter har diskutert to spørsmål: Hvem er kildene til Kinas organtransplantasjoner? Har den levende organhøstingen fra Falun Gong-utøvere og andre samvittighetsfanger opphørt?
 • USA: Vedtak for å stoppe organhandel tatt opp i utenrikskomitéen

  H.R.3694: “STOP Organ Trafficking Act” var ett av vedtakene som ble tatt opp av utenrikskomitéen i representantenes hus i USA den 21. april 2016, ifølge en Voice of America-(VOA) rapport tidligere i går. Journalister, forskere og FN-rapporter som fordømmer organhøsting fra Falun Gong-utøvere i Kina, har kommentert vedtaket som ble lagt fram for komitéen, den 6. oktober 2015.
 • DAFOH nominert til Nobels fredspris 2016

  Pressemelding: Det er med stor glede vi kan informere om at Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH, Leger mot tvungen organhøsting) er nominert til Nobels fredspris etter et tiår med folkeopplysning, spesielt innen medisin, om praksisen med uetisk organtransplantasjon i Kina og andre regioner.
 • Ny internasjonal konvensjon vedtatt

  Europarådet har nylig vedtatt en ny internasjonal konvensjon for å gjøre handel med organer fra mennesker for transplantasjon til en straffbar handling. Konvensjonen vil være åpen for underskrifter fra medlemmer og ikke-medlemmer av Europarådet.
 • USA: Nytt opptak ved "Fei Tian Academy of the Arts" og avdeling for musikk ved Fei Tian College

  ”Fei Tian Academy of the Arts” annonserte i dag at de mottar søknader om å bli opptatt ved akademiet. Audition holdes den 15. mai 2014. Søkerne må praktisere Falun Dafa eller komme fra utøverfamilier og tilstrebe seg å lære metoden.
 • ”Selvbrenning på Tienanmen-plassen” for å sverte Falun Gong

  Nylig startet Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) igjen sin propaganda om den fabrikkerte ”selvbrenningen på Tienanmen-plassen”. For at flere skal få kjennskap til hva som egentlig hendte og dermed redde mennesker fra KKP sin propaganda, publiserer vi den nye artikkelen fra WOIPFG (Verdensorganisasjonen for å etterforske forfølgelsen av Falun Gong).
 • Canada: Offentlig forum i Calgary med fokus på organhøsting i Kina

  Den 18. januar ble det holdt et offentlig forum for ”Organhøsting i Kina” på et bibliotek i Calgary i Canada. Nesten 200 mennesker, flere innen medisin, jus, media og styresmakter, deltok. Arrangementet ble organisert av Falun Dafa-foreningen i Calgary. Forumet var todelt. I første del holdt eksperter innlegg om organhøsting i Kina, og i andre del så publikum filmen ”Free China: The Courage to Believe”, historien om to Falun Gong-utøvere som ble forfulgt i Kina.
 • USA: Tre spørsmål angående Kina til USA’s presidentkandidater

  Nylige dybdeanalyser av politisk uro i Kina viser at den systematiske forfølgelsen av Falun Gong har delt Kommunistpartiets lederskap på høyeste nivå med vidtfavnende forgreininger over hele Kina og videre. På samme tid gir en eksplosiv ny video detaljer om kinesiske militærsykehus som i de siste ti årene har drevet en mange-millioner-dollars menneskehandel som dreper kinesiske borgere og selger organene deres. Den berømte menneskerettighetsadvokaten David Matas kalte det «en ny form for ondskap på denne planeten.»
 • Canadisk Kina-ekspert: Publisering av bevis på tvungen organhøsting vil sjokkere verden

  Under et intervju den 17. oktober 2012 konstaterte Brian McAdam, tidligere canadisk diplomat og berømt Kina-ekspert, at hvis dokumentene om organhøsting fra levende Falun Gong-utøvere, som er overlevert amerikanske styresmakter, publiseres, vil de sjokkere verden. Nyheten vil ha en betydelig innvirkning på individer involvert i organhøstingen og utløse en storm.
 • Canada: Tvangsarbeidleirene i Kina "...er tvungne organdonorbanker" og slavearbeidsleire.

  Tidligere canadisk statssekretær (Asia – Stillehavet) David Kilgour og menneskerettsadvokat David Matas skrev et brev sammen til statsminister Stephen Harper den 31. januar 2012. De kom med en anmodning om å be styresmaktene stoppe eksporten av produkter fra slavearbeid til Canada. Harper har takket ja til en invitasjon om å besøke Kina.
 • Australia: David Matas taler for medisinsk personell om det kinesiske regimets organhøsting

  David Matas som er en velkjent kanadisk menneskerettighets-advokat som var nominert til Nobel fredspris i 2010, var i Vest-Australia den 22. november 2011. Han holdt tale på ”St John of God Hospital” i Subiaco. Talen var om etterforskningen av det kinesiske regimets organhøsting fra levende Falun Gong-utøvere. Etterforskningen ble gjort av ham selv og David Kilgour. Han holdt også en pressekonferanse angående boken deres, Bloody Harvest, som omhandler etterforskningen. Nærmere hundre leger og annet medisinsk personell var til stede og lyttet til seminaret som ble holdt.
 • Taiwan: Ønsker å nekte menneskerettighetsforbrytere å komme inn i landet

  ”Alle venner med felles interesser, våkn opp og la en rettferdig røst høres i det internasjonale samfunnet. Vi ber de demokratiske landene bli med oss å fordømme det umenneskelige, autokratiske og autoritære kommunistregimet.”
 • Taiwan: Ønske om å vise bort folk som krenker menneskerettigheter

  Et medlem av fylkesstyret framsatte en resolusjon som henvender seg til regjeringen på Taiwan med anmodning om at landet ikke skal ta imot noen som krenker menneskerettigheter.
 • Malaysia: Reportasje vedrørende beslutning fra argentinsk rett om å utstede internasjonal arrestordre på Jiang Zemin

  Nyheten om at en argentinsk dommer ga ordre til at det skulle reises tiltale og internasjonal arrestasjon av tidligere leder for Det kinesiske kommunistpartiet, Jiang Zemin, vakte oppsikt i malaysiske medier. Det malaysiske nasjonale nyhetsbyrået og den største engelske avisen, The Star, hadde begge en reportasje fra Reuters. I tillegg publiserte China Press, en av de største kinesiskspråklige avisene, en tilsvarende reportasje.
 • Menneskerettighetsaktivist om spansk søksmål mot Jiang Zemin: Dette er en svært viktig framfang

  Mange mennesker, som Falun Gong utøvere, tibetanske fanger og andre, er ekskludert fra rettsapparatet i eget land. Derfor søker de juridisk rettferdighet utenlands. Jeg tror den spanske saken har et svært viktig budskap. Ikke bare sørger den for litt komfort for fangene, den sørger også for en rettssal for dem. Dette er umulig å finne i fangenes eget land”.