Canada: Tvangsarbeidleirene i Kina "...er tvungne organdonorbanker" og slavearbeidsleire.

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Den tidligere canadiske statssekretæren (Asia – Stillehavet) David Kigour og menneskerettsadvokat David Matas skrev et brev sammen til statsminister Stephen Harper den 31. januar 2012. De kom med en anmodning om at han må be styresmaktene stoppe eksporten av produkter fra slavearbeid til Canada. Harper har takket ja til en invitasjon om å besøke Kina.

David Kilgour ved pressekonferansen den 31. januar 2012

David Kilgour offentliggjorde brevet under en pressekonferanse samme dag. Brevet fastslår at ”Falun Gong-tilhengere utgjør minst halvparten av de 250.000 offisielt registrerte innsatte ved landets omskolering-gjennom-arbeidsleire”. ”De vilkårlige kinesiske forvaringsfasilitetene er ikke bare tvangsarbeidsleire. De er utbredte, tvungne organdonorbanker”.

Matas og Kilgour skrev i brevet: ”Under din handelsreise til Kina i februar anmoder vi deg å be styresmaktene i Kina om å stanse eksporten av produkter fra slavearbeid til Canada og slå ned på det utstrakte nettverket av slavearbeidsleire. Vi ber deg legge frem et forslag til en avtale med Kina i et forsøk på å forsikre at dette skjer.”

”Kina er systematisk involvert i tvangsarbeid ved alle former for forvaring; fengsel som huser dømte kriminelle, administrativ forvaring for dem som ennå ikke er dømt og omskolering gjennom arbeidsleire. I en 1998-deklarasjon fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) forplikter alle medlemslandene, inkludert Kina, å stoppe all form for tvangsarbeid. Styresmaktene i Kina forsikrer ILO at loven forbyr tvangsarbeid og at det finnes en nasjonal prosedyre for å stoppe alle former for tvangsarbeid.”

Det kinesiske kommunistpartiet holder imidlertid ikke det de lover. Brevet påpeker: ”Dog tvangsarbeid i forvaring er ikke et overgrep i følge kinesisk lov. Dette er loven. Artikkel 58 i “Den kinesiske loven om fengsel” fastslår at fengselet kan straffe fanger som er funksjonsfriske, men som nekter å arbeide.”

”USA signerte en intensjonsavtale med Kina i 1992 der styresmaktene i Kina måtte forplikte seg til å garantere at produkter fra fengselsarbeid ikke eksporteres til De Forente Stater. USA signerte i 1994 en samarbeidsavtale som i prinsippet tillater amerikanske ledere tilgang til kinesiske produksjonslokaler som mistenkes å eksportere produkter laget i fengsel. USA’s Kina-økonomer og sikkerhetsovervåkningskommisjonen skriver i sine rapporter til Kongressen i 2008 at “… de kinesiske styresmaktene ikke har fulgt opp sine forpliktelser” i følge 1992- og 1994-avtalen, …. og gjør det umulig for USA’s embetsmenn å utføre en fullstendig og nyttig etterforskning av slike påstander.”

”Flesteparten av menneskene i de kinesiske slaveleirene er Falun Gong-utøvere, en spirituell retning basert på øvelser som Kommunistpartiet bannlyste i 1999 i frykt for at den ideologiske suvereniteten til partiet var truet ved dets popularitet. USA’s departements 2005-rapport om Kina indikerer at politiet styrer hundrevis av forvaringssentre med 340 leire for omskolering-gjennom-arbeid. Rapportene av 2008 fra Departementet for statsanliggende bekrefter: “Noen av de utenlandske observatørene estimerer at Falun Gong-tilhengere utgjør minst halvparten av de 250.000 offisielt bekreftede tallene på innsatte ved landets leire for omskolering-gjennom-arbeid ….”

”De offisielle registrerte tallene på innsatte er ikke den totale andelen av innsatte. Uoffisielt antydes det at det er 1200 tvangsarbeidsleire med to millioner innsatte.

”Vi har i to rapporter fra 2006 og 2007 og i en bok, utgitt i 2009 med tittelen Bloody Harvest, konkludert med at Falun Gong-utøvere blir drept i ti tusentall for organene sine; som selges til transplantasjon. ”De vilkårlige kinesiske forvaringslokalene er ikke bare tvangsarbeidsleire. De er også utbredte tvungne organdonorbanker.”

Brevet konkluderte: ”Import skal tåle granskning både på den økonomiske og etiske siden. En handelsdelegasjon til et kommunistisk land, med eksport av produkter fra slavearbeid til hele verden til bunnpriser, bør gjøre mer enn å få til gode avtaler for Canada. Delegasjonen bør også gjøre hva den kan for å få en slutt på det avskyelige slavearbeidet i Kina.

Lin Mingli og He Zhili er ofre for forfølgelsen av Falun Gong og beretter her sine personlige erfaringer i Kina.

Lin Mingli har blitt bortført av KKP fire ganger. I løpet av hans seks år i fengsel i Shanghai ble han utsatt for tortur, hjernevask og hardt arbeid, opptil 16 timer pr dag.

He Zhili ble satt i fengsel i 3 ½ år fordi han fortalte mennesker om Falun Gong og forfølgelsen. Han ble utsatt for tortur og slavearbeid i Tianjin Chadian fengsel. Zhili sa: ”Vi ble tvunget til å arbeide mer enn ti timer daglig, gravde grøfter og plantet trær. Jeg var så sliten at jeg ikke kunne stå oppreist. Jeg fikk ikke sove på grunn av smerter. Vi ble servert en grufull mat eller sultet.” En av tingene Zhili gjorde, var å sy fotballer som skulle eksporteres til Korea. Han sa: ”Hendene mine ble ofte skadet av sylen jeg sydde med.”

Samme dag som pressekonferansen fant sted, protesterte hundrevis av Falun Gong-utøvere fra Toronto, Montreal, Waterloo og Ottowa i snøen ved Capitol Hill. De gjorde de rolige øvelsene og minnet canadiere om forfølgelsen i Kina de siste 12 årene. De anmodet statsministeren om å ta opp saken om forfølgelsen med de kinesiske styresmaktene og be om løslatelse av Falun Gong-utøvere, inkludert elleve canadiske familiemedlemmer.

Kinesisk versjon: http://minghui.ca/mh/articles/2012/2/3/加国前亚太司司长和人权律师促加总理禁奴工产品-252655.html

Oversatt etter: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2012/2/5/131168.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.