Aktuelt i Europa

Støtte til Falun Dafa | Viktige meldinger | Medieoppmerksomhet og pressemeldinger | Falun Dafa dag | Appeller | Andre hendelser | Viktige aktiviteter

 • London: Falun Gong på turiststeder

  Under aktivitetene som ble arrangert i forbindelse med Den europeiske Erfarings-konferansen i London fra 29. august til 1. september, fikk mange forbipasserende en mulighet til å lære om Falun Gong og forfølgelsen i Kina på populære turistattraksjoner som Trafalgar Square, Downing Street, British Museum og Leicester Square.
 • Norge: Hole-dagen: «Dette er viktig å skrive under på»

  Utøvere informerte om Falun Gong og forfølgelsen i Kina på den årlige Hole-dagen den 19.august 2019 i Vik, som er kommunesenteret i Hole kommune. Falun Gong-utøvere fra Oslo og nærmiljøet satte opp en stand med informasjonsplakater og -bannere om forfølgelsen i Kina, samt om kultiveringsmetodens gode effekter for kropp, sinn og sjel. Utøverne viste øvelsene på standen, og de rolige bevegelsene og øvelses-musikken tiltrakk seg folk.
 • London: Europeiske utøvere arrangerte parade for å informere om forfølgelsen i Kina

  Falun Gong-utøvere fra 33 land arrangerte en storstilt parade i London sentrum den 30. august 2019. Paraden introduserte Falun Gong, informerte om Det kinesiske kommunistpartiets 20 år lange forfølgelse av metoden og informerte om den statssanksjonerte organhøstingen fra levende Falun Gong-utøvere. Mange lokale og turister fra hele verden så paraden og pratet med utøverne.
 • Sveitsisk avis: «Falun Gong-utøvere i Kina forfølges for sin overbevisning»

  «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ) er en av de største avisene i Sveits. De publiserte en artikkel om Falun Gong den 22. juli 2019. 20. juli var 20-årsjubileet for begynnelsen av forfølgelsen av praksisen i Kina. Artikkelens tittel var «Falun Gong-utøveres lidelse i Kina» og skildret erfaringene til en utøver i Hong Kong i løpet av de siste 20 årene.
 • Italia: Erfaringskonferanse og informasjon om Falun Gong

  Falun Gong-utøvere fra Italia arrangerte aktiviteter i Roma den 20. juli 2019 for å informere folk om den pågående 20 år lange forfølgelsen i Kina. Det ble også arrangert en erfaringskonferanse den 21. juli. Den 20. juli 2019 ble Falun Gongs 20 års fredelige kamp mot Det kinesiske kommunistpartiets forfølgelse markert. Utøverne hang opp store bannere og satte opp informasjons-plansjer på Piazza Venezia og på Piazza Vittorio Emanuele for å informere om den gamle, åndelige metoden og informere folk om forfølgelsen.
 • Polen: "Dette er så annerledes enn det Kina vi kjenner til."

  Falun Gong-utøvere deltok den 21. juli 2019 på den 11. årlige multikulturelle festivalen i Warszawa. Dette arrangementet falt sammen med 20-års-markeringen av Falun Gong-utøvernes fredelige kamp mot forfølgelsen i Kina. På festivalen informerte utøverne om den gamle, åndelige praksisen for publikum. Samtidig informerte de om den brutale forfølgelsen av Falun Gong i Kina, inkludert tvungen organhøsting. De ba folk om hjelp til å få en slutt på forfølgelsen.
 • Sveits: Markering av den 20 år lange forfølgelsen i Kina

  Falun Gong-utøvere verden over organiserer fredelige demonstrasjoner, parader og lysvaker for å informere publikum om den pågående forfølgelsen i Kina. Året 2019 er spesielt betydningsfullt. For 20 år siden, den 20. juli 1999, startet Jiang Zemin, tidligere leder av Det kinesiske kommunistpartiet, den brutale forfølgelsen av Falun Gong, en fredelig kultiveringsmetode for kropp og sinn basert på prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse.
 • Ungarn: Utøvere informerte kinesiske turister om Falun Gong og forfølgelsen i Kina

  Heltenes plass er en populær turistattraksjon i Budapest. For at folk skulle få kjennskap til den pågående forfølgelsen i Kina, viste utøvere fra Ungarn øvelsene og snakket med turister i den lille parken ved Heltenes plass den 20. juli 2019.
 • Spania: Lysvake og demonstrasjon

  Falun Gong-utøverne arrangerte en lysvake på Callo torg i sentrum av Madrid i Spania den 19. juli 2019. Midt i hjertet av den travle byen var lysvaken fredelig og rørende. Flere stoppet opp for å få informasjon om arrangementet. Noen sluttet seg til utøverne og deltok på lysvaken. De hadde også en samling foran den kinesiske ambassaden den 20. juli.
 • Arendalsuka: «Jeg har lest flyeren. Dette er grusomt. Jeg kommer for å skrive under!»

  Falun Gong har deltatt i Arendalsuka i flere år og hadde i år en stand midt i en gågate i Arendal sentrum. Utøverne ønsket å informere om Falun Gong og forfølgelsen i Kina. De satte opp informasjonsbannere og -plakater, snakket med de forbipasserende, delte ut informasjonsbrosjyrer og viste Falun Gong-øvelser. Fremfor alt samlet de underskrifter til Regjering og Storting med krav om å bidra til at Kina skal stoppe forfølgelsen av Falun Gong, herunder tvungen organhøsting fra uskyldige utøvere som lever etter verdiene sannhet, medfølelse og toleranse i hverdagen.
 • Slovakia: Markerte Falun Gong-utøvernes 20-årige kamp mot forfølgelsen i Kina

  Falun Gong-utøvere arrangerte en informasjons-stand den 19. juli 2019 ved Hviezdoslav-plassen i Bratislava for å markere 20-års dagen for forfølgelsen av Falun Gong i Kina. Lignende arrangementer fant sted over hele verden for å minnes utøvernes fredelige kamp mot forfølgelsen. Forfølgelsen startet for 20 år siden, den 20. juli 1999, av tidligere leder i Kommunistpartiet, Jiang Zemin, som følte at makten hans ble truet av Falun Gong sin popularitet.
 • Tyskland: Markerte 20 års kamp mot forfølgelsen i Kina

  Falun Gong-utøvere verden over har nylig organisert fredelige parader, demonstrasjoner og lysvaker for å markere at det er 20 år siden utøvere av denne tradisjonelle, åndelige metoden begynte å protestere mot Det kinesiske kommunistpartiets forfølgelse.
 • Storbritannia: "KKP's forfølgelse av Falun Gong har innvirkning på alle i denne verden"

  Utøvere fra Storbritannia deltok i en rekke arrangementer i London den 20. juli for å informere folk om den 20 år lange forfølgelsen i Kina. Flere utøvere som har overlevd forfølgelsen fortalte om egne og familiens opplevelser. Utøverne ønsket hjelp fra forbipasserende til å stanse den pågående forfølgelsen.
 • Tyskland: Informasjon om Falun Gong og forfølgelsen i Kina

  Falun Gong-utøvere verden over har nylig organisert fredelige parader, demonstrasjoner og lysvaker for å markere at det er 20 år siden utøvere av denne tradisjonelle, åndelige metoden begynte å protestere mot Det kinesiske kommunistpartiets forfølgelse.
 • Oslo: "Vi må stoppe dette veldig raskt!"

  Den 20. juli 2019 hadde Falun Gong-utøvere flere arrangementer i Oslo. De var foran den kinesiske ambassaden, Slottsparken og på Eidsvolls plass foran Stortinget. De informerte om Falun Gong og den 20 år lange forfølgelsen av Falun Gong-utøvere i Kina. Utøverne krevde at forfølgelsen skulle stoppes. Folk støttet Falun Gong og fordømte KKP’s forfølgelse.