Viktige meldinger

 • Irland: Falun Dafa-utøvere i landet anmeldte Jiang Zemin

  Falun Dafa-utøvere arrangerte en fredelig protest ved den kinesiske ambassaden i Dublin den 7. juli 2015. De protesterte mot det kinesiske regimets folkemord på Falun Dafa. En juridisk reform ble gjennomført i Kina tidligere i år. Den krever at alle anmeldelser skal behandles. Derfor har 20 irske Falun Dafa-utøvere nå anmeldt tidligere diktator Jiang Zemin.
 • Italia: Lovforslag mot organhandel med Kina

  Det italienske senatet har godkjent et lovforslag som innebærer hard straff for personer som bevisst driver organhandel. I debatten forut for avstemningen var det fokus på senatmedlemmene sin opprørthet over Kinas organtransplantasjonssystem. De mente at organtransplantasjonene hadde ført til organisert massemord av titusentalls uskyldige mennesker.
 • Kinesiske turister frasier seg sitt medlemskap i Det kinesiske kommunistpartiet

  Denne sommeren har mange turister fra Kina frasagt seg sitt medlemskap i KKP ved ”Utmeldelse fra KKP”-servicesentre som er satt opp ved europeiske turiststeder. Folk som uttrykker sin sterke misnøye med Kommunistpartiet, er ganske vanlig blant besøkende ved disse sentrene. Når dette skrives, er antall kinesere som har frasagt seg sitt medlemsskap i Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) og de tilhørende organisasjonene, nådd mer enn 120 millioner.
 • FNs spesialrapport om tortur vedrørende forfølgelsen av Falun Gong: “Ingen ting ser ut til å ha endret seg til det bedre”

  ”Ingen ting ser ut til å ha endret seg til det bedre”, sa dr. Nowak til reporteren fra Epoch Times. ”Flesteparten av de innsatte i disse [tvangsarbeids-] leirene tilhørte Falun Gong. Og det er så skremmende, fordi ingen av disse menneskene fikk noen gang en rettssak. De ble aldri anklaget.”
 • Tyskland: Historien om Liu Guangrong som blir avskjediget fra en kinesisk eid bedrift i Düsseldorf for å gjøre folk oppmerksomme på forfølgelsen av Falun Gong

  Den 19. september 2008 var Liu Guangrong på vei til det europeiske hovedsetet for Huawei i Düsseldorf. Han skulle ikke på jobb, fordi han var blitt avskjediget fra bedriften tre dager tidligere. Hvorfor var han på vei til Huawei når han allerede har blitt avskjediget? Historien starter tre dager tidligere.
 • Det italienske nyhetsbyrået Apcom: Eutelsat blokkerer TV signaler på grunn av økonomiske interesser

  Den 6. august rapporterte et italiensk nyhetsbyrå at den italienske foreningen for Falun Gong avslørte at Eutelsat ble presset av Beijing og stoppet sendingene til NTDTV, verdens største uavhengige kinesiske TV stasjon. Fra 16. juni har millioner av kinesiske familier vært uten mulighet for å se NTDTVs sendinger. Eutelsat forklarte at på grunn av tekniske feil på W5 satellitten måtte de stenge senderne.
 • Tsjekkia: Den tsjekkiske ministeren Dzamila Stehlikova gir støtte til Falun Gong utøvernes appell før OL

  Den tsjekkiske ministeren for menneskerettigheter og nasjonale minoriteter, Dzamila Stehlikova, sendte en uttalelse til støtte for den fredelige 24 timers samlingen Falun Gong utøvere holdt foran Den kinesiske ambassaden i Praha fra 7. - 8. august. Det var åpningsdagen for De olympiske lekene i Beijing.
 • Polen: Mange organisasjoner deltar i en nyhetskonferanse for å fordømme forfølgelsen i Kina

  Den polske foreningen for Falun Gong, organisasjonen The Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong og andre NGOer sponset en nyhetskonferanse i Warsava den 6. august, som appellerte til alle partier om å være bekymret for menneskerettssituasjonen i Kina. De la spesielt vekt på den opptrappede forfølgelsen av Falun Gong før OL i Beijing, og kom med en offentlig appell til det polske folket om å la deres stemmer høres for å stanse KKPs omfattende forfølgelse og brudd på menneskerettigheter.
 • CIPFG la frem over en million signaturer som fordømmer forfølgelsen av Falun Gong til EU.

  En representant fra CIPFG (Coalition to Investigare the Persecution of Falun Gong in China) leverte over en million underskrifter samlet inn fra hele verden til Europakommisjonens hovedkvarter i Brussel den 6. august 2008. De ber om deres hjelp til å stanse forfølgelsen av Falun Gong.
 • Reporters Without Borders pressemelding: "Europeisk satellittoperatør Eutelsat stanser den uavhengige kinesisk-språklige TV stasjonen NTDTV for å tilfredsstille Beijing"

  Organisasjonen Reporters Without Borders ber Giuliano Berretta, administrerende direktør i det europeiske satellittselskapet Eutelsat, om å annullere avgjørelsen om å innstille den uavhengige kinesisk-språklige NTDTVs (New Tang Dynasty TV) bruk av Eutelsats W5 satellitt for å sende til Asia. Eutelsat hevder at de var tvunget til å innstille NTDTV den 16. juni grunnet et teknisk problem, men et båndopptak fra en samtale med en ansatt i Eutelsat viser at det var en overlagt, politisk motivert avgjørelse som bryter mot fri flyt av informasjon og konvensjonene Eutelsat opererer under.
 • Fransk parlamentsmedlem ber myndighetene om å beskytte Falun Gong utøvere

  Den 17. mai 2008, da den franske byen Nancy holdt et møte angående forfølgelsen av Falun Gong, skrev franske parlamentsmedlem Roland Ena, tidligere minister og nåværende varaordfører i Nancy, til den franske myndigheten for å be om beskyttelse for Falun Gong utøveres rettigheter og for å stoppe forfølgelsen av Falun Gong i Kina.
 • Taiwans ambassadør i Frankrike ber Eutelsat om å gjenopprette satellittsignalet

  Lai sa: “ For penger hjalp Eutelsat dette korrupte tyranniet med å undertrykke friheten til det kinesiske folket. Eutelsat undervurderer seg selv ved å gjøre det. Bare ved å fortelle sannheten kan vanlige kinesiske innbyggere bli mindre nummen. Vi trenger media som våger å fortelle sannheten. Vær så snill og gjenopprett sendingen så snart som mulig slik at sannheten kan bli spredt ut i Kina.”
 • NTDTVs oppdaterte meddelelse angående Eutelsat hendelsen

  Den 1. juli 2008 publiserte NTDTV (New Tang Dynasty TV), et uavhengig kinesisk media, en meddelelse angående feil ved signaltilførselen til Kina på en satellitt operert av Eutelsat Communications. Meddelelsen påpekte at siden Eutelsats overføringer stanset den 16. juni 2008, er den eneste forklaringen de har gitt ”problemer med strømtilførselen”. Firmaet har mislyktes i å gi noen offisiell forklaring til NTDTV for strømbruddet.
 • Tsjekkisk innenriksminister fordømmer forfølgelsen av Falun Gong

  “Jeg slutter meg til alle som viser solidaritet med de forfulgte medlemmene i den åndelige bevegelsen Falun Gong. Jeg har besluttet å gjøre dette etter å ha blitt introdusert til de elementære prinsippene i deres undervisning basert på Sannhet, Medfølelse og Toleranse i hverdagslivet … Jeg fordømmer på det sterkeste volden som den kinesiske regjeringen utøver mot Falun Gong-utøverne”.
 • Tyrkia: Utøvere intervjuet under beste sendetid på tyrkisk TV

  Den 20. mars 2008 viste tyrkiske Sun RTV et direktesendt intervju under beste sendetid med Falun Gong-utøvere sammen med den berømte programlederen Ilhan Akan. Det 40 minutter lange intervjuet lærte ikke bare seerne mer om Falun Gong, men gav også en klarere forståelse om KKP-regimets onde natur. Etter visningen fikk TV-stasjonen mye støtte fra seerne.