Falun Dafa dag

 • Norge: Lysvake og petisjon krever en slutt på den 22 år lange forfølgelsen i Kina

  Falun Dafa-utøvere arrangerte flere aktiviteter i Oslo den 20. juli 2021 for å markere den 22 år lange forfølgelsen. De ønsket å få en slutt på grusomhetene som er utført av Det kinesiske kommunistpartiet. Utøverne arrangerte en fredelig protest foran den kinesiske ambassaden og samlet underskrifter på en petisjon i Slottsparken og ved Stortinget. Mange uttrykte sin støtte og signerte petisjonen som krever at myndighetene i Norge skal hjelpe til med å stoppe KKP’s tortur av Falun Dafa-utøvere og stoppe tvungen organhøsting av fengslede samvittighetsfanger.
 • Tyskland: Utøvere i Düsseldorf feiret Verdens Falun Dafa-dag og informerte om kommunistregimets forfølgelse

  Falun Dafa-utøvere fra Düsseldorf og områdene rundt samlet seg foran det gamle rådhuset den 16. mai 2020 for å feire Verdens Falun Dafa-dag. Den 13. mai 2020 var det 28 år siden Falun Dafa ble introdusert offentlig og den 21. Verdens Falun Dafa-dagen. Det er også Li Hongzhi (grunnleggeren av falun Dafa) sin fødselsdag. Utøverne satte opp store bannere og viste øvelsene. En utøver informerte forbipasserende gjennom en høytale om Falun Dafa. Under arrangementet informerte utøverne også om Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) forfølgelse og dets destruktive natur.
 • Russland: Feiring av verdens Falun Dafa-dag i en park

  Falun Gong-utøvere feiret den årlige Verdens Falun Dafa-dag den 26. mai ved Sad Im. N.e. Baumana som er en offentlig park midt i Moskva. Utøverne feiret offentliggjøringen av Falun Dafa som fant sted den 13. mai 1992 i Kina.
 • Europa: Utøvere feirer Verdens Falun Dafa-dag

  Den 19. Verdens Falun Dafa-dag ble feiret av utøvere i Italia, Tyskland, Norge, Sveits og Sverige. Samtidig ønsket utøverne Mester Li Hongzhi (grunnleggeren av Falun Gong) til lykke med dagen. De rigget opp informasjonsplansjer og delte ut informasjonsbrosjyrer om Falun Gong.
 • Europa: Feiring av Falun Dafa-dag

  I tillegg til å feire Verdens Falun Dafa-dag har Falun Dafa-utøvere verden over hatt ulike arrangementer der de har informert om den kinesiske kultiveringsmetoden Falun Gong i sine områder. Her er fra arrangementene i Nederland og Tjekkia
 • Sverige: Feiring av Verden Falun Dafa-dag

  Gjennom et arrangement i forbindelse med Verdens Falun Dafa-dag informert svenske utøvere om Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) 18 år lange forfølgelse av Falun Gong i Kina og bad om hjelp til å stoppe KKP’s statssanksjonerte organhøsting fra levende Falun Gong-utøvere. Falun Gong-utøvere i Sør-Sverige hadde en stand ved et stort shoppingsområde i Malmø.
 • Latvia: Feiring av Verdens Falun Dafa-dag

  Lokale Falun Dafa-utøvere arrangerte aktiviteter i en park ved universitetet i Riga den 13. mai 2017. De var der for å feire Verdens Falun Dafa-dag, 25. års-jubileet for den offentlige introduksjonen av Falun Dafa. Mange kom innom standen og fikk mulighet til å få informasjon om Falun Dafa og forfølgelsen i Kina. Forbipasserende stoppet opp for å se utøvere som viste øvelsene. De leste også informasjonsplakatene som informerte hvordan Falun Dafa praktiseres verden over og fordelene metoden gir.
 • Italia, Romania og Irland: Feiring av Verdens Falun Dafa-dag

  I anledning Verdens Falun Dafa-dag den 13. mai benyttet mange utøvere verden over muligheten til å uttrykke sin dypeste respekt og takknemlighet ovenfor Mester Li Hongzhi, grunnleggeren av Falun Dafa. Han gjorde læren om Sannhet, Medfølelse og Toleranse tilgjengelig for å forbedre folks psykiske og fysiske helse. De gratulerte også ærbødigst Mester Li som har fødselsdag samme dag.
 • Russland og Tyskland: Feiring av verdens Falun Dafa-dag

  Den 13. mai 2017 ble 25. årsdagen for introduksjonen av Falun Dafa markert. Den 13. mai er også fødselsdagen til Mester Li Hongzhi, grunnleggeren av Falun Dafa. For å feire denne spesielle dagen hadde utøvere verden over en rekke arrangementer, derav sammenkomster, parader, musikkframførelser og visning av øvelsene. De informerte også om forfølgelsen i Kina; da spesielt det kinesiske regimets stats-sanksjonerte organhandel der de høster organer fra samvittighetsfanger, de fleste Falun Gong-utøvere.
 • Gratulasjoner til Mester Li Hongzhi

  Europeiske Falun Dafa-utøvere gratulerer respektfullt ærede Mester med dagen. Her er hilsener fra Moldova, Polen og Serbia.
 • Romania: Underskriftskampanje som fordømte forfølgelsen i Kina

  Falun Gong-utøvere fra hele Romania var samlet i Bucuresti den 10. mai 2015 for å feire Verdens Falun Dafa-dag. De arrangerte en stille demonstrasjon foran den kinesiske ambassaden og hadde ulike aktiviteter for å informere om forfølgelsen av Falun Gong i Kina.
 • Europa: Ledere i Europa sendte lykkeønskninger på Verdens Falun Dafa-dag

  Tunne Kelam som er medlem av Europaparlamentet, og Madi Sharma ved Den europeiske samfunnsøkonomiske komité sendte lykkeønskninger på den 16. Verdens Falun Dafa-dagen. Dette er en feiring av starten av metodens offentliggjøring i Kina, den 14. mai for 23 år siden.
 • Bulgaria: Utøverne i byen Varna feiret Verdens Falun Dafa-dag

  Falun Gong-utøverne fra Varna, som er den tredje største byen i Bulgaria, arrangerte aktiviteter den 16. og 17. mai 2015 for å feire Verdens Falun Dafa-dag, som er årsdagen for metodens offentliggjøring i Kina for 23 år siden. Utøverne viste Falun Gong-øvelsene, delte ut brosjyrer og samlet inn underskrifter som fordømte det kinesiske regimets drap av Falun Gong-utøvere; organer som skulle selges videre med fortjeneste.
 • Nederland: Verdens Falun Dafa-dag

  Nederlandske utøvere dro til Haag for å feire Verdens Falun Dafa-dag foran den internasjonale domstolen, den primære juridiske FN-avdelingen i Fredspalasset. Utøverne informerte om Falun Gong og den grufulle forfølgelsen som pågår i Kina i dag. De satte opp informasjonsplakater og samlet inn underskrifter for at folk skulle ta et standpunkt til forfølgelsen og dermed hjelpe til med å få en stopp på forfølgelsen.
 • Tyskland: Verdens Falun Dafa-dag

  Utøvere fra Bayern i Tyskland og Salzburg i Østerrike var samlet i bykjernen av München den 16. mai for å feire Verdens Falun Dafa-dag. Mange forbipasserende var imponerte over de rolige og varsomme øvelsene og stoppet for å få mer informasjon om forfølgelsen. Etter å ha hørt om den omfattende undertrykkelsen i Kina, signerte mange petisjonen for å støtte utøverne.