Erfaring fra Kina: "Familien min er velsignet av Falun Dafa"

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Min mann har vært støttende like siden jeg begynte å praktisere Falun Dafa. Da forfølgelsen ble alvorlig, var han for eksempel fortsatt modig og stødig. "Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) arresterer igjen gode mennesker", sa han. "Det er farlig, så bli hjemme. Jeg går og leverer ut informasjonsbrisjyrer for deg. Jeg er ikke en Falun Dafa-utøver, så jeg trenger ikke være redd."

Han kjørte motorsykkelen for å distribuere informasjonsbrosjyrer om natten, og han hengte opp "Falun Dafa er bra" på telefonstolper. Han klarte å dekke flere landsbyer i løpet av en natt.

Mannen min sier aldri nei når med-utøvere ber om hjelp. Han ba en gang om en dag fri fordi han hørte at en utøver fra en annen by ba meg om hjelp til å levere noe for dem.

Helseproblemer forsvinner
Mannen min fikk mageproblemer i mai 2018 og dro til sykehuset. Han fikk diagnosen polypp, kronisk gastritt og kolitt. Legene mente at han trengte en operasjon.

Vi utsatte operasjonen i flere måneder fordi vi hadde det for travelt. Da vi endelig dro til et større sykehus for operasjon, var det mange mennesker i køen, så vi bestemte oss for å gå etter at det ble tatt blodprøver av ham.

På veien hjem ble vi involvert i en stor ulykke der en sementbil traff oss. Bilen vår ble alvorlig skadet, men mannen min og jeg var trygge og fikk ingen skader. Lastebilsjåføren ble redd og kjørte oss til sykehuset. "Vi er Falun Dafa-utøvere", sa jeg, "og Mester Li beskytter oss. Vi vil ikke ha noe av deg. Vi kan gjøre dette opp i all vennskapelighet."

En time senere kom datteren vår og svigersønnen til sykehuset. De ble lamslåtte da de så bilen: "Bilen var totalvrak, og likevel har dere det bra? Det ser virkelig ut til at mesteren deres beskytter dere! Jeg tror nå at Falu Dafa er stor!"

Både sønnen og datteren min foreslo senere at vi skulle selge bilen. Jeg sa at bilen var vårt klenodium og at vi ikke ville selge den. Mannen min var enig og sa at den alltid hadde sørget for at vi var trygge.

Etter å ha hørt hva som hadde skjedd, begynte vennene våre, inkludert min svoger som pleide å ha en negativ holdning til Dafa, å se positivt på Dafa.

Da mannen min gikk på arbeid neste dag, minnet barna våre om at han fortsatt trengte en operasjon. Mannen min sa: "Jeg er i orden nå! Jeg har ikke hatt smerter siden ulykken."

Da mannen min to uker senere dro til sykehuset for en ny sjekk, sa legene at polyppen, den kroniske gastritten og kolitten var borte! Det var et mirakel.

Mannen min har vært velsignet fordi han tror at Falun Dafa er god og støtter min kultivering.

Ved å følge Dafa forbedres alt
Før jeg begynte å praktisere Falun Dafa, var familien min svært fattig. Både mannen min og jeg var bønder og tjente ikke så mye. Bosituasjonen vår var heller ikke bra.

Vår finansielle situasjon forbedret seg gradvis etter at jeg begynte å praktisere Falun Dafa, og mannen min fant en godt betalt jobb. Han arbeidet hardt og ble respektert av kolleger og ledelsen. Lederen i firmaet ville forfremme ham, men han sa at han ikke ønsket forfremmelse. Han ville bare være et godt menneske som følger prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse, selv om han ikke er utøver.

Livene våre har endret seg merkbart. Vi har klart å bygge et nytt hus, og barna våre har funnet seg gode jobber. Alt dette er fordi vi er velsignet av Dafa, tenker jeg.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/5/11/176960.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.