Italia: Falun Gong-utøvere informerte om Falun Gong og forfølgelsen i Kina

Falun Gong-utøvere arrangerte aktiviteter i sentrum av Turin den 10. og 25. mars 2019. De introduserte den gamle, åndelige metoden og snakket med folk om Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) forfølgelse av Falun Gong i Kina.

Forbipasserende stopper og får informasjon om Falun Gong og forfølgelsen i Kina Falun Gong-utøvere stand i sentrum av Turin. Utøvere gjør Falun Gong-øvelsene og informerer forbipasserende

Utøvere viste Falun Gong-øvelsene, leverte ut informasjonsbrosjyrer og samlet inn underskrifter på en petisjon til den italienske regjeringen med krav om å stanse KKP’s organhøsting fra levende Falun Gong-utøvere og andre samvittighetsfanger. Mange i det travle sentrumsområdet stoppet og leste informasjonsplakatene, og mange uttrykte sin støtte og sympati.

To kvinner stanset og stilte mange spørsmål. De var sjokkerte da de fikk høre om KKP’s forbrytelse mot mennesker som lever etter Sannhet, Medfølelse og Toleranse. De undertegnet petisjonen uten å nøle og spurte hvor de kunne lære Falun Gong-øvelsene.

Et middelaldrende par stanset for å lese plakatene. Da utøverne fortalte dem om Falun Gong og beskrev KKPs forfølgelse, sa mannen at han kjente til det. Han hadde allerede vært inne på Falun Gong sine internettsider og hadde lest noen bøker og forelesninger. Mannen skrev ned informasjon om den lokale gruppetreningen; sted og tidspunkt. Han takket utøveren og sa: "Jeg vil fortsette å lese på internettsiden og delta i øvelsene."

Mange kinesere stanset for å lese plakatene og ta bilder. En kvinne fra Kina som nå bor utenlands, leste nøye informasjonen om forfølgelsen. Da hun fikk mer informasjon av en utøver, nikket hun takknemlig og sa at hun ikke hadde hørt om dette tidligere. Hun tok en informasjonsbrosjyre om hvordan en skal frasi seg sitt medlemskap i Det kinesiske kommunistpartiet og andre tilsluttede organisasjoner. Hun sa at hun ville dele denne opplysningen med familie og venner.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/4/17/176520.html

Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/10/意大利都灵法轮功学员传播真相(图)-384956.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.