Organhøsting i Kina: "En tredje type donorer er de levende-døde donorene"

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Kinas organtransplantasjons-industri hadde en eksplosiv vekst på begynnelsen av 2000-tallet, og i dag kommer det transplantasjons-turister fra hele verden til Kina. Til tross for at organdonasjon er veldig uvanlig i Kina, finnes det organer i store mengder, og ventetiden varierer fra bare noen dager til to måneder. Så korte ventetider forekommer ikke i noe annet land.

Xiusong Tu fra Taiwan når hun forteller om sin egen organtransplantasjon i Kina i dokumentaren "Human Harvest". Bildet er fra dokumentaren. Professor Jacob Lavee, sjef for hjerte-transplantasjonsavdelingen ved Sheba Medical Center, Israels største sykehus. Foto: Alex Ma, Epoch Times David Kilgour, tidligere kanadisk statssekretær for Asia-avdelingen presenterer en oppdatert rapport om de pågående drapene av Falun Gong-utøvere i Kina for sine organer. David Matas i bakgrunnen. Foto: Matt Hildebrand, Epoch Times.

Pasienter har fortalt at datoen for deres organtransplantasjoner ble planlagt på forhånd. Den israelske hjertetransplantasjonskirurgen Dr. Jacob Lavee innså den fryktelige sannheten bak dette i 2005 da en pasient fortalte ham at han skulle dra til Kina for en hjertetransplantasjon og at datoen for operasjonen allerede var fastsatt.

Da Lavee forstod at det kun kunne dreie seg om organtyveri, gikk han i bresjen for å utarbeide Israels lov om organtransplantasjon som trådte i kraft i 2008. Den forbyr i hovedsak kjøp og salg av menneskeorganer.

Loven har bidratt til at transplantasjons-turismen fra Israel har minket drastisk i henhold til en studie publisert i American Journal of Transplantation i desember 2012. En lignende lov er på trappene i Canada der et lovforslag mot organsmugling ble enstemmig vedtatt av utenriksdepartementet den 27. februar 2019 og skal videre til gransking i underhuset.

Også andre land som Spania, Taiwan og Italia har laget lover som forbyr sine borgere å dra utenlands for transplantasjoner fra mennesker som ikke har gitt sitt samtykke.

Pasienter kommer fra hele verden
Dr. Jeff Zaltzman som er sjef for nyretransplantasjoner ved St. Michaels Hospital i Toronto i Canada, sier at minst 50 av hans pasienter har dratt til Kina for transplantasjoner. Han mener at det som skjer i Kina, har skapt en tredje type donorer som ikke finnes i vesten. Han kaller dem "de levende-døde donorene". ”De lever, og siden dør de. Dette er et unikt begrep for situasjonen i Kina, sier han.

Zaltzman forteller om en av sine pasienter som dro til Kina for en transplantasjon: ”Jeg hadde en ung mann med to arr. Den første nyren som ble operert inn, virket ikke, og innen noen dager var det blitt utført en operasjon til. Det kunne aldri ha skjedd i Canada”, sier han.

Til tross for at en del leger er klar over at deres pasienter kan være en medvirkende årsak til at det begås mord i Kina, vet de ikke hva de skal gjøre med det.

Dokumentaren ”Killing to Live: The Dark Side of Transplant Tourism in China”, som sendes på Koreas Chosen TV, avslører at omlag 3000 koreanere i året har fått organer fra Kina siden år 2000.

Dokumentaren handler om en granskning av organtransplantasjons-senteret ved Tianjin første sentralsykehus i Kina. Sykehuset garanterer organer fra "friske, unge donorer" - ved behov.

Sykehuset som har 500 transplantasjons-senger, har tre boliger reservert til internasjonale transplantasjons-pasienter, og operasjonssalene er åpne døgnet rundt.

”I Kina er det lett å få organer. Jeg vet ikke hvor de kommer fra. Det tar bare to timer for dem å få ferske organer hit”, sa en sykepleier til filmteamet og la til at en lever koster 130.000 dollar.

Pasienter fra andre land drar også til Kina for organtransplantasjoner. På sykehuset Zhongshans internettside i Shanghai hevdes det at sykehuset tar imot pasienter fra mer enn 10 land og regioner, inkludert USA, Storbritannia, Japan, Canada, Syd-Korea, Hongkong, Macau og Taiwan.

Kilden til overfloden av menneskeorganer som driver Kinas lukrative transplantasjons-industri, ble oppdaget av den kanadiske menneskerettighetsadvokaten David Matas og tidligere kanadisk statssekretær og parlamentsmedlem David Kilgour.

De har publisert to granskningsrapporter, den første i 2006 og den andre i 2016, som viser at religiøse og politiske samvittighetsfanger, i hovedsak Falun Gong-utøvere, fengsles for sin overbevisning og frarøves sine organer mens de ennå er i live. Med andre ord, de drepes for sine organer.

"Jeg visste ikke at donoren skulle drepes"
Rapporten “Bloody Harvest/The Slaughter: An Update” fra 2016, med den amerikanske gransknings-journalisten Ethan Gutmann som medforfatter, redegjør for noen av tilfellene av transplantasjons-turismen til Kina.

Mange drar i grupper organisert av en agent. I februar 2001 reiste en gruppe på ni pasienter fra syd-øst-Asia til Taiping sykehus for organtransplantasjoner. De ni transplantasjonene ble utført i løpet av to dager.

En gruppe på syv pasienter som dro til Kina fra Hongkong for nyretransplantasjoner ble operert samme dag de kom og kunne dra hjem etter en uke. En kvinne fra Taiwan som dro til Kina for en nyretransplantasjon, fortalte at hun så minst 10 andre pasienter som ventet på transplantasjoner eller som nylig hadde gjennomført en.

Personer som har fått utført organtransplantasjoner i Kina og som senere har fått vite at donatoren ble drept i prosessen, må leve med den skremmende innsikten.

”Jeg ble forskrekket da jeg fikk høre hvor organene kom fra. Jeg er veldig lei meg for å ha deltatt i noe sånt. Jeg vil fortelle om det som skjedde meg, slik at folk kan få kjennskap til det”, sier Rourou Zhuang fra Taiwan i dokumentaren "Human Harvest”. Hun fikk en ny nyre i Kina.

En annen kvinne, Xiusong Tu, fra Taiwan, forteller i dokumentaren: ”Da jeg dro dit for transplantasjonen, visste jeg ikke at donoren skulle drepes”, sa hun mens tårene rant.

Den japanske pasienten Hokamura Kenichiro var forundret over hvor lett det var å få en transplantasjon. Ti dager etter å ha vært i kontakt med en japansk agent i Kina, lå han på operasjonsbordet på et sykehus i Shanghai for å få en ny nyre. Legen undersøkte ham samme morgen.

”Det gikk så fort at jeg ble redd”, sa han. Organet kostet ham 80.000 amerikanske dollar.

Hokamura er bare en av hundretalls velstående japanere som har dratt til Kina for en lever-, nyre eller hjertetransplantasjon, viser rapporten fra 2016.

Rapporten avslører også mange tilfeller der flere organer tas og gis samme pasient, enten på grunn av organ-avstøting eller som reserve. I ett tilfelle ble det tatt åtte reserveorganer til samme pasient. Rapporten oppgir at så mange som 60.000 til 100.000 transplantasjoner finner sted i Kina årlig, og den største delen av organene kommer fra Falun Gong-utøvere.

Falun Gong, også kalt Falun Dafa, er en tradisjonell, åndelig meditasjons-metode som hadde mellom 70 og 100 millioner utøvere i Kina på slutten av 1990-tallet. På grunn av frykten for den enorme populariteten innledet den daværende kommunistlederen Jiang Zemin en forfølgelseskampanje mot utøverne i 1999. Forfølgelsen pågår enda.

Rapporten sier at selv om organtyveri forekommer i flere andre land, er den store forskjellen at i Kina er organtyveriet stats-sanksjonert og at staten tjener penger på det.

Oversatt etter Epoch Times Sverige:
https://epochtimes.se/Organskord-Vasterlandska-patienter-flockas-till-Kina-for-transplantationer?fbclid=IwAR0aFwLckFAgGvmF5DIDMSDNaRZmcfGkYlMCH8d2ObC-uhM3icKmhbLUddQ

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.