Storbritannia: Bevis under en offentlig høring ved Kina Tribunal avslører organhøsting i Kina

Den offentlige høringen i Folkets uavhengige domsstol, China Tribunal, ble arrangert i London den 6. -7. april 2019.

23 vitner fra hele verden deltok i retten. Vitnene var granskere, leger, journalister og overlevende etter forbrytelsene begått av det kinesiske kommunistregimet. De fremla vitnesbyrd for domstolen vedrørende påstander om statssanksjonert organhøsting som er rettet mot forfulgte minoritetsgrupper i Kina. Panelet, som ble ledet av Sir Geoffrey Nice, QC, bestod av sju eksperter. Oppdraget deres var å utføre verdens første uavhengige analyse av tvungen organhøsting i Kina.

Den offentlige høringen av Folkets uavhenginge domsstol, China Tribunal, ble arrangert i London Falun Gong-utøver Yu Ming presenterer bilder og videoer av torturerte utøvere for domstolen via en video-link (Bildekilde: endtransplantabuse.org)
Vitnemål ved Ethan Gutman under China Tribunal Vitnemål av Dr. Torsten Trey i London den 7. april 2019

Vitnene kom fra USA, Canada, Frankrike, Japan, Korea og Tyrkia. Seks Falun Gong-utøvere og tre uigurer berettet hva de hadde gjennomgått av overgrep i fengsel, deriblant blodprøver og CT-scanning. Medisinske eksperter, granskere og undersøkende journalister vitnet om sine funn.

Domstolen vil være klar til å avgi sin endelige dom den 17. juni. Dommen skal innebære hvorvidt de internasjonale forbrytelsene med tvungen organhøsting i Kina er begått og om de fremdeles utføres.

Falun Gong-utøvere presenterer bevis på KKP's forfølgelse
Falun Gong-utøverne Yang Jinhua, Yu Ming, Yu Jing, Wang Chunying, Tang Lijuan og Zheng Zheng fortalte sine personlige opplevelser under forfølgelsen.

Yu Ming ble fengslet av kommunistregimet for å praktisere Falun Gong. Han satt fengslet i 12 år etter at forfølgelsen startet i 1999. Han vitnet for domstolen via en videolink den 6. april. Han hadde allerede fortalt om KKP's forfølgelse på en pressekonferanse i USA en måned tidligere.

Zheng Zheng fortalte om hvordan hun ble forfulgt og tvunget til å gjennomgå røntgenundersøkelser og blodprøver uten noen forklaringer. Hun fortalte paneldeltakerne at kommunistsystemet tråkker på kinesiske borgeres rettigheter og ignorerer integritet.

Drap på bestilling
Xia Yiyang fra organisasjonen Human Rights Law Foundation vitnet om KKP's folkemord og forfølgelse av Falun Gong-utøvere - med maksimal styrke og vold.

KKP opprettet 610-kontoret (et Gestapo lignende sikkerhetskontor dannet spesielt for å forfølge Falun Gong med makt) som var høyt hevet over etablerte lover. Kontoret har i alle disse årene begått fryktelige forbrytelser mot uskyldige mennesker.

Dr. Charles Lee som er leder for verdensorganisasjonen som gransker forfølgelsen av Falun Gong (WOIPFG, the World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong) og som har vært involvert i en granskning av Kinas hasteoperasjoner av levertransplantasjoner, konkluderte med at organhøsting fra levende mennesker var kilden til organer ved slike operasjoner.

Maya Mitalipova som er direktør for menneskelig stamcelle-laboratorium ( Human Stem Cell Laboratory) ved Whitehead institutt for biomedisinsk forskning ved MIT, bevitnet gjennom en videolink sin egen forskning på sammenhengen mellom Kinas storstilte samling av DNA-prøver fra uiguere og organhøsting fra levende mennesker.

TV-journalist Kim fra Sør Korea avga sitt vitnemål den 7. april om hans hemmelige oppdrag med å intervjue koreanske pasienter ved Tianjin sentralsykehus nr 1 som ventet på nyrer eller bukspyttkjertler. Funnene hans viser både den korte ventetiden for de koreanske pasientene og at helsetilstanden deres bare ble analysert etter at de var kommet til Kina.

Etterforsker: Ingen nøling eller tvil om granskningsresultatene
David Matas som er kanadisk menneskerettighetsadvokat, David Kilgour som tidligere var kanadisk statsskeretær, Ethan Gutman som er journalist og Kina-analytiker, Dr. Torsten Trey som er grunnlegger og leder for det internasjonale NGO, Leger mot tvungen organhøsting (DAFOH) vitnet om bakgrunnen, prosessen og konklusjonene av etterforskningen deres.

Gutman gav uttykk for sin bekymring over dagens "opptrappede versjon av Falun Gong-forfølgelsen" fordi Beijing nå har en komplett uigurer-database.

Dr. Trey fortalte at han hadde funnet en jevn, økende utvikling av transplantasjonens infrastruktur på sykehus han hadde studerte. Han ber innstendig om at det internasjonale samfunnet ikke kaster bort verdifull tid på "harde fakta", men griper til handling for å stanse organhøsting. Han tilføyde at transplantasjons-handel burde være transparent. "Kunnskapen har økt i Kina på grunn av blodet og kroppene til samvittighetsfanger", sa han.

David Matas responderte på beskyldningene fra de britiske styresmaktenes minister Mark Field i en nylig debatt om organhøsting i det britiske parlamentet, om svake gransknings-teknikker og mangel på ubestridelig bevis. Matas verken nølte eller var i tvil om konklusjonene i rapporten hans.

"Vi førte en streng protokoll", sa han. "Vi undersøkte alle data, vi kryss-sjekket alt. Vi stolte ikke blindt på informasjon fra sykehus eller ensidige bevis. Vi har samlet informasjon som peker i retning vår slutning."

David Kilgour gav uttrykk for sin dype skuffelse over kommentarene fra Mark Field i parlamentet og håpet at verdens demokratiske styresett ville møte dette med mot og klokskap og ikke lukke øynene i frykt for å måtte ta ansvar.

Professor Matthew Robertson og Raymond Hind presenterte sin granskningsrapport "Analysis of Official Deceased Organ Donation Data Casts Doubt on Credibility of China’s Organ Transplant Reform.” De hadde oppdaget skrikende selvmotsigelser i det kinesiske organtransplantasjons-systemets (COTRS) statistikk og de lokale tallene fra Kinas Røde kors. Robertson sa at statistikere har påpekt "manuell manipulasjon".

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/4/14/176491.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/10/“中国法庭”二次开庭-中共更多罪证曝光(图)-384962.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.