Sverige: Utøvere deltok ved en messe for indre ro og helse

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

I løpet av de siste 20 årene har Falun Gong-utøvere rundt i verden deltatt ved forskjellige samfunns-arrangementer og fortalt om prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse til offentligheten. De har introdusert denne gamle åndelige praksisen og avslørt den 20-årige forfølgelsen av praksisen i Kina.

”Harmoni-messen” for indre fred og helse, en av de største arrangementene om våren i Stockholm, ble arrangert i Solna Stadion første helgen i april 2019. Mer enn 300 leverandører hadde stand på messen, og deltakerne hadde gleden av å høre mer enn 100 helse-relaterte foredrag.

Falun Gong-utøverne introduserer Falun Gong og viser de fem øvelsene for en fullsatt sal Utøverne informerer om Falun Gong og forfølgelsen i Kina Besøkende stopper opp ved standen og snakker med utøverne, mens noen utøvere viser øvelsene

Lokale utøvere har blitt invitert til messen hvert år. Dette året satte de opp en stand nær hovedscenen, der nesten alle som var på messen, passerte.

Utøverne viste de fem rolige øvelsene for en fullsatt visningssal. Mange av de besøkende lærte øvelsene.

En kvinne som gjorde øvelsene, sa at hun følte energi som flommet gjennom hele kroppen. "Jeg følte meg svært avslappet", sa hun og skrev seg på en gratis Falun Gong-undervisning.

Mange av de besøkende lærte om forfølgelsen av Falun Gong i Kina. De kunne ikke tro at mennesker blir torturert og drept fordi de praktiserer en slik fredfylt meditasjon.

Bernt Nodler og konen sto og så på da utøverne viste øvelsene. De støttet utøvernes fredelige protest mot forfølgelsen. Bernt fortalte at han elsket å reise, men han ville ikke reise til Kina på grunn av brudd på menneskerettigheter der. Paret skrev seg på en gratis Falun Gong-undervisning.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/4/8/176418.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.