To funksjonshemmede kvinner stilt for retten

An Lanbo og Wang Ping ble stilt for retten i Chuxiong by tingrett den 26. oktober 2016 for å ha praktisert Falun Gong. De to kvinnene forsvarte seg selv. An fortalte retten at praktisering av Falun Gong ikke går imot noen eksisterende kinesisk lov og er tillat i andre land. Aktor anbefalte at An ble dømt til fire års fengsel, og Wang i opp til åtte år.

An og Wang er begge ansatt på Chuxiong velferdskontor. De ble lagt merke til av overvåkningskameraer og identifisert av politiet for å ha distribuert Falun Gong informasjonsmateriell en vinterdag i 2015.

Over 20 offiserer fra Chuxiong politistasjon brøt seg inn i hjemmene deres den 8. desember 2015 og arresterte dem. Politiet ransaket hjemmene og konfiskerte Falun Gong-bøker, datamaskiner, skrivere og ander personlige eiendeler. Utøverne ble tatt med til politistasjonen. De ble løslatt mot kausjon, men måtte vente på en rettsak.

Kvinnene ble stadig innkalt av politiet. De prøvde å tvinge dem til å skrive under på en garantiuttalelse der de lovte å gi opp Falun Gong. De truet med at pensjonen ville bli kansellert og at de ville bli dømt til fengsel hvis de ikke gikk med på dette. Politiet presset også familiene, som også ble avhørt av offiserer fra Yunnan provinsen og Chuxiong 610-kontoret.

Begge kvinnene er i femtiårene. An hadde poliomyelitt som barn og er forkrøplet. Wang har en fysisk funksjonshemming og trenger krykke når hun går.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2016/11/15/159957.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.