Skolelærer holdes fortsatt fengslet for sin overbevisning

En lærer i yrkesfag i Chifeng har vært fengslet i over et år fordi han snakket med studentene sine om Falun Gong, som er en åndelig metode og som forfølges av det kinesiske kommunistregimet.

En politimann innrømmet: “Det siste jeg ønsker å gjøre er å arrestere Falun Gong-utøvere. Vi kan verken dømme dere til fengsel eller løslate dere.”

Da Falun Gong-utøver Ran Chongdong ble arrestert i juni 2015, uttrykte mange av kollegene hans misnøye fordi han ikke hadde gjort noe som helst galt. Han utøvde bare sin konstitusjonelle rettighet vedrørende tros- og talefrihet.

Politiet løslot Ran mot kausjon kort etter arrestasjonen, for så å bringe ham tilbake i varetekt noen uker senere.

Lokal påtalemyndighet gikk inn for å vedta arrestasjonen formelt, men politiet klarte ikke å komme opp med tilstrekkelige bevis for å tiltale ham, fordi ingen lov i Kina kriminaliserer Falun Gong og fordi Rans forsøk på å fortelle folk om den åndelige metoden hadde ikke forårsaket noen skade.

Politiet torde derimot ikke løslate Ran på grunn av presset fra 610-Kontoret, et byrå som har som oppgave å utrydde Falun Gong og som har fullmakt til å overskride Kinas juridiske system.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/18/159588.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.